Banky.cz Banky.cz Štítky dědictví

dědictví

Dědictví

Které finanční produkty nepodléhají dědictví?

Dědictví a družstvo

V roce 2015 jsem zdědil 1/3 majetkového podílu po své zemřelé matce, který byl, jak zákon určuje při úmrtí člena snížen o 10% (výše vypořádacího podílu). 2/3 tzv. vypořádacího podílu dědili sourozenci, kterým byl vypořádací podíl navýšen o 10% a připsán k majetkovému listu, který již v daném zem. družstvu mají, notářský zápis byl zaslán po ukončení dědictví notářkou. Pozastavené dividendy mi byly řádně vyplaceny a o vypořádací 1/3 podíl se mnou nekomunikovali. Někde jsem se dočetl, že se dědí, jak majetkový podíl v družstvu, tak jeho práva a povinnosti člena zůstavitele. Vypořádací podíl k dědickému řízení byl předán ve výši majetkového podílu z transformace vypočteného v prosinci 1992, družstvo celých 21 roků od transformace po dědické řízení vykazuje vysoké zisky, kdy se menší podíl na zisku vyplatí jako dividenda a zbylá část se převádí v rámci roční uzávěrky do rezervního fondu. Z toho vyplývá, že majetkový podíl v zem. družstvu se zvyšuje. Byl dobře vyčíslen vypořádací podíl do dědictví? Je možné se domáhat v tomto roce o nabytí dědického řízení (majetkového podílu)? Předem děkuji.

Prodej domu, daně a dědictví

Dobrý den, při dědickém řízení po úmrtí otce jsme se sestrou zdědily polovinu domu. Druhou polovinu nám matka darovala. Ani jedna z nás v domě nežila. Za rok jsme tento dům prodaly. Chtěla jsem se zeptat, jestli budeme platit daň z příjmu a z jaké částky. Odhad domů není, prodej uskutečnila realitní kancelář.

Insolvence a dědictví

Dobrý den, mám schválenu insolvenci od 2018. V prosinci jsem nabyl v dědictví po matce nemovitost (byt), kde mám dlouhodobě trvalé bydliště. Je nutností tuto nemovitost zpeněžit? Nemám jinou možnost bydlení a vyřízení všech náležitostí po prodeji (povolen přímý prodej) s vrácením zůstatku po prodeji se může protáhnout na cca 1/2 roku s tím, že do ukončení insolvenčního řízení usnesením KS mi bude stále strháváno z výplaty. Dlužná částka je navíc zlomkem proti ceně předpokládané bytu. Je možnost požádat KS o pokračování splátkového kalendáře?

Dědictví a exekuce

Dobrý den, nevím zda mi budete schopen odpovědět na dotaz, ale přesto to zkusím. Aktuálně se nacházím společně s bratrem a také jediným sourozencem v dědickém řízení po našem zesnulém otci. Čekáme na vyjádření notáře, který bude převádět nemovitost (byt), jenž po otci zůstala do našeho vlastnictví, jelikož jsme přímí dědicové. Byt jsme se rozhodli prodat, nicméně můj bratr má exekuce a tak bych se rád zeptal, zda bude mít tato skutečnost nějaký vliv na prodej bytu a rozdělení částky napůl? Osobně si myslím, že jsou exekuce mého bratra jen jeho problém a mě se nemají důvod proč týkat!? Avšak chci se ujistit, zda nebude prodej a moje polovina z prodeje ovlivněna exekučními řízeními mého bratra. Děkuji

Dědictví

Dobrý den, mám dvě dospělé děti, mladšímu synovi jsem za života darovala dům, kde jsem zůstala jako "břemeno", starší o mě ani zbytek rodiny nejeví již 15 let zájem. Nyní mám uspořeno pár tisícovek a ráda bych, aby v případě, že se mnou něco stane, tyto peníze připadli mladšímu synovi případně jeho dcerám. Zároveň bych však nechtěla za svého života k těmto prostředkům ztratit přístup/právo. Je zde nějaká možnost? Variantu s vyděděním jsem pro náročnost a napadnutelnost zamítla. Děkuji

Dědictví a daně

Dobrý den, v roce 2016 jsem zdědila jako dcera po odečtení nákladů asi 20 000 Kč a starého koně v hodnotě 5 000 Kč. Dědická daň byla v té době už zrušena. Ale i přesto jsem měla podat daňové přiznání. Hrozí mi nějaká pokuta, zato, že jsem tak neučinila? Dá se to řešit nějak dodatečně? Děkuji.

Dědictví a SJM

Dobrý den, je-li to možné, poprosila bych Vás o radu a Váš názor. V říjnu mi po vážné nemoci zemřel tatínek. Maminka je vážně nemocná a tuto situaci špatně nesla, tak jsem zařizovala pohřeb a vše spojené s ním. Teď jsme byli předvoláni na předběžné řízení, kam jsem si vše potřebné připravila. Po návštěvě notářské kanceláře jsem chápala, že byt a garáž, který byl psán na oba rodiče jde do dědického řízení. Zarazilo, že chtěli do dědictví číslo maminčina osobního účtu, auto, které je psané na maminku. Předložila jsem dokumenty spojené se zařízením pohřbu (oblek pro tatínka, fakturu za pohřeb, drobné pohoštění pro rodinu) - myslela jsem si, že se o toto sníží částka majetku po tatínkovi, kterého se s bratrem budeme vzdávat ve prospěch maminky a bylo mi řečeno, že toto se tam nedává a náklady se máme podělit v rodině. Nejde mi o peníze, jen jsem čekala, že se částka sníží o náklady okolo pohřbu. Pokud bude odměna notáři vyměřena z hodnoty bytu a garáže, mi přijde logické. To tedy maminka, která si léta spořila, bude platit i z tohoto? Proč notář nemůže zahrnout náklady na pohřeb? Ještě musím zajistit odhad převedeného družstevního bytu do OV a garáže. To co zaplatím za odhad, můžu dát do dědického řízení nebo také ne? Hlavně pro maminku to byl velký šok - úmrtí tatínka, výdaje spojené s pohřbem a teď trne v obavách, kolik si vyčíslí notář z toho všeho odměnu. Můžete mi, prosím, poradit buď odpovědí nebo nějakým odkazem? Moc Vám děkuji.

Insolvence a dědictví

Dobrý den, jsem více než 4 roky v insolvenci. S bratrem jsme zdědili byt po otci. Ja nemůžu odmítnout dědictví. S notářkou jsme se domluvili, že byt zdědí bratr, ale je povinen do lhůty měsíc před ukončením insolvence z mého podílu z dědictví uhradit zbyvajici částku insolvence. Co v případě mého umrti, jakéhokoliv, třeba sebevraždy? Insolvence se ruší nebo je bratr povinen i po mé smrti uhradit z mého podílu z dědictví zbývající částku insolvence?

Úmrtí a dědictví

DOBRÝ DEN, POKUD BY NASTAL PŘÍPAD, ŽE JEDEN Z MANŽELŮ TĚŽCE ONEMOCNÍ A DRUHÝ JEHO FINANCE PŘEVEDE NA SVŮJ ÚČET A NÁSLEDNĚ PRVNÍ Z MANŽELŮ ZEMŘE, NEMOHOU NASTAT NĚJAKÉ PROBLÉMY V DĚDICKÉM ŘÍZENÍ? DĚKUJI.

Úmrtí klienta a dědictví

DOBRÝ DEN, NEDÁVNO JSEM ČETL, ŽE NĚKTERÝM BANKÁM V PŘÍPADĚ ÚMRTÍ MAJITELE ÚČTU VEŠKERÉ FINANCE PROPADNOU. NEVÍTE KTERÉ TO JSOU A JAK PRO TAKOVÝ PŘÍPAD SE POJISTIT? STAČÍ MÍT SI MYSLÍM INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ, KE KTERÉMU MÁME NAVZÁJEM PŘÍSTUP, NEBO DOPORUČUJETE JEŠTĚ V BANCE UVÉST NAVZÁJEM SEBE JAKO MANŽELÉ PRÁVO S ÚČTEM DISPONOVAT? MÁME KONKRÉTNĚ OBA EQUA BANKU, S BĚŽNÝM A SPOŘÍCÍM ÚČTEM. MŮŽE BÝT PRÁVNĚ POSTIŽITELNÉ, KDYŽ JEDEN Z MANŽELŮ V PŘÍPADĚ TĚŽKÉ NEMOCI TOHO DRUHÉHO PŘEVEDE FINANCE NA SVŮJ ÚČET, A TEN PAK NÁSLEDNĚ ZEMŘE? DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ.

Úmrtí, dědictví a zrušení pojistných smluv

Dobrý den, prosím o radu v záležitosti úmrtí klienta – zrušení jeho smluv a uzavření smlouvy nové. Moje matka měla uzavřeny s Českou pojišťovnou dvě pojistné smlouvy. Bohužel zemřela 30.6.2019. Smlouvy nemám k dispozici, a proto nevím, na co konkrétně matka smlouvy uzavřela. Přesto finanční závazky plním za matku. Již jsem kontaktovala telefonicky Vašeho pracovníka z pobočky Vyšehradská Praha 2 krátce po úmrtí matky, který mě informoval, že pokud platím závazky vyplývající z těchto smluv, je pojištění platné a že máme počkat s uzavřením nové smlouvy až proběhne dědické řízení. Dědické řízení proběhlo a já jsem vlastníkem 2/3 nemovitosti a chtěla bych zrušit obě smlouvy na zemřelou matku a uzavřít novou smlouvu o pojištění nemovitosti. Musím se objednat na některou z poboček nebo se mohu kdykoliv dostavit bez objednání a na kterou pobočku v Praze 2 nebo Praze1 ? Předem mnohokrát děkuji za Vaši radu a budu se těšit na vzájemnou spolupráci. Přeji hezký den.

Dědictví, reality a daně

Dobrý den, zdědila jsem po příteli (tedy ne přímém příbuzném) pozemek (nestojí na něm dům, jedná se jen o pozemek), který jsem do půl roku prodala. Za utržené peníze chci koupit byt. Když koupím byt do roka od prodeje pozemku, budu osvobozena od povinnosti platit daň z příjmu z prodeje pozemku?

Dědictví a prodej bytu

Dobrý den, vlastním jednu čtvrtinu bytu, kterou mi v roce 2018 darovala moje maminka. Ta v létě 2019 zemřela a byt má teď 6 majitelů (polovinu vlastní čtyři dcery zemřelého manžela mojí maminky a čtvrtinu moje sestra). Dvě z těchto dcer mají o byt zájem a chtějí od nás zbylé podíly odkoupit. Jaký postup je v tomto případě nejefektivnější a nepodléhá to nějaké dani?

Dědictví majetkového podílu v družstvu

Ještě jednou, jak je dlouhá promlčecí doba zděděného majetkového podílu po zemřelém členu zemědělské družstva vzniklého z transformace družstva /majetkový list/? Když se stane, že se dědic dozví o majetkovém podílu, již po dědickém řízení, jaké je v tomto promlčecí doba, aby mohl požádat o dodatečném dědickém řízení. Ve kterém zákoně OZ jsou upravena práva a povinnosti členů zem. družstva. Pokud se člen družstva rozhodne o slyšení v kontrolní komisi, může KK člena odmítnout, stanovy to neupřesňují.

Dědictví

Dobrý den, zajímalo by mě, jestli podnikatelský účet manželky (OSVČ) by byl v případě mé smrti zařazen do SJM pro výpočet podílů dědiců (zůstatky na platby ZP a SP, pronájem, daně a jiné). Běžné účty či spořící samozřejmě jsou. Předpokládám, že by bylo jedno jestli je nebo není sepsaná závěť z mé strany.

Dědictví a nečinnost soudu

Dobrý den, bratranec zemřel v červenci 2018. Za odpracované roky na Slovensku mu byl vyplacen důchod do ČSOB Nové město nad Váhom. V ukončeném dědickém řízení v dubnu 2019 tento účet nebyl zahrnut, protože prý tato banka neposlala výpis. Znovu otevřené řízení 6/2019 stále nic neřeší pro nečinnost soudu v Bratislavě a banky. Výpis banky z května 2018, který jsme našli v pozůstalosti prý notáři nestačí k vydání rozhodnutí ani vydání dědického příkazu. Je možné nějaké řešení po 1,5 roce nečinnosti banky a soudu? Děkuji za posouzení.

Dědictví

Pokračování dotazu č. 8459: Mám ještě jedno upřesnění. Majetkový podíl, který se skládá z vkladu do družstva (živý a mrtvý inventář a ušlé pachtovné včetně doby odpracované v družstvu do doby transformace ze zákona v roce 1993), to se jedná o majetkový list, který se skládá z jednotlivých položek. Dividenda mi byla proplacena za předchozí roky, které byly uvedeny v notářském zápisu. Majetek v daném družstvu se přece nemůže vytratit. Ještě jednou děkuji za odpověď.

Dědictví

Zdědila jsem majetkový členský výnos zemědělského družstva, který vznikl při transformaci daného zemědělského družstva. Existuje promlčecí lhůta nároku u daného družstva dle občanského zákoníku? Za danou odpověď děkuji.

Dědictví

Dobrý den, s manželem jsme rozvedeni již 30 let. Máme 2 děti. Manžel vůbec nejevil zájem. Později se oženil a má další 2 děti. V případě jeho smrti, mají moje děti nárok na dědictví? Mají nárok na dědictví i v případě, že bývalý manžel napsal nemovitost na syna z druhého manželství? Dá se toto nějak napadnout? Musíme se sami zajímat o dědictví, nebo budeme o pozůstalosti uvědoměni? Děkuji za vaši práci tady. Máte jasné a srozumitelné odpovědi. Četla jsem všechny ty příběhy a vaše odpovědi až do půlnoci - jako knihu. Díky.

Mohu se vzdát dědictví?

Dobrý den, řešíme dědictví po otci. Jedná se RD, který se nachází v SJM. Polovina je maminky a polovina po otci by měla být rozdělena mezi mamku (manželka zesnulého) a čtyři potomky. Všichni potomci se chtějí vzdát dědictví ve prospěch mamky. Jeden z dědiců je v prohlášeném konkurzu. Může se tento dědic vzdát dědictví a jak postupovat? Děkuji

Vypořádání dědictví

Dobrý den, jak by proběhlo dědické řízení, když vše vlastní otec a já jsem jeho jediný syn, ale od matky mám 2 sourozence, zdravotně jsou na tom špatně, ale sestra se těší, jak se napakuje. Přitom už dostala byt darem. Děkuji za odpověď.

Dědictví a děti

 Zemrel mi manzel, ja mam dve deti a on ma tez dve deti. Jedna se o finance, jak se deli? Dekuji

Dědictví, dluhy po zemřelém a exekuce

Dobrý den, matka je vdova a po otci zůstaly dluhy. Můžou matce exekutoři obstavit účet, když na něj chodí důchod a sociální příspěvky na bydlení?

Dědictví a započtení darů za poslední 3 roky

Moje maminka darovala měsíc před smrtí mému bratrovi polovinu baráku. Ovlivňuje to nějak dědictví? Děkuji

Dědictví a neoprávněný výběr peněz

Otec zemřel, měl vkladní knížku, ke kterému měla dispoziční právo i osoba, která není součástí dědického řízení. Tato osoba po smrti majitele účtu vybrala veškerou hotovost, ale částka kterou vybrala a byla zároveň na účtu ke dni úmrtí majitele, byla součástí dědického řízeni a zaplatila jsem za ní notáři odměnu. Byl výběr protiprávní nebo jak se domoci těchto peněz které jsem zdědila a nemám je?

Penzijní spoření a dědictví

Dobrý večer, mám penzíjní připojištění, které budu rušit. Je mi 65 let. Který účet nebo bankovní produkt nespadá do dědíctví tak jako penzijko? Moc děkuji.

Dědictví a vkladní knížka

Dobrý den, zemřel mi děda, který někde doma schoval vkladní knížku, ale nestihl nám říct kde a mi jsme jí nenašli. Jak máme postupovat, abychom mohli vybrat peníze i bez ní? Děkuji za odpověď.

Dědictví a hodnota majetku

Jak se stanoví odměna notáře v případě, kdy jde do dědictví nemovitost (kdo stanoví její cenu)? Děkuji

Dary, dědictví a daně

V případě darování nemovitosti se musí udělat odhad nemovitosti? V případě dědictví asi určitě? Děkuji

Převod za života nebo dědictví?

V současné době je lepší nechat si přepsat nemovitosti nebo počkat na dědictví? Můj otec již nežije a matka má několik nemovitostí, spoření atd. V současné době je v nemocnice ve špatném stavu a bude se ke mě vracet na dožití. Chtěla by věci vyřešit ke spokojeností své a mé. Děkuji

Dědictví a bankovní účty

Dobrý den, otec má u UniCredit Bank účty a cenné papíry, ke kterým mám dispoziční právo (oprávněná osoba/zadavatel). Bohužel před několika měsíci zemřel, peníze jsem tedy převedl na svůj účet. Ted bych chtěl jeho účty v bance zrušit, což prý nelze. Jak to tedy provést? Navíc výpisy chodí stále na jeho jméno a původní adresu. Otec se totiž znovu oženil a přestěhoval. Jeho druhá manželka o těchto účtech vůbec neví. Do dědického řízení se to nedostalo. Mám obavu, že když bance oznámím, že otec nežije vše se dostane do dědictví, kde většinu peněz zdědí ona. K čemu mi je vlastně dispoziční právo, když by se peníze měly dostat do dědictví? Nebo to lze nějak vyřešit v můj prospěch? Děkuji.

Mohu se vzdát dědictví?

Jsem v insolvenci a mám dědit třetinu domu po otci. Můžu se dědictví vzdá a přenechat svou třetinu matce? Děkuji

Dědictví, prodej nemovitosti a daň z příjmu

Dobrý den, jsem spolumajitelkou bytu (je nás celkem 6 majitelů - vlastní a nevlastní sourozenci), který mi darovala moje maminka v loňském roce. Maminka letos zemřela a byt musíme prodat, nikdo ze spolumajitelů nemá na vyplacení ostatních. Budu muset platit daň z příjmu? Maminka v bytě bydlela 30 let a já s bratrem jsme o ní 4 roky pečovali. Děkuji za odpověď.

Dědictví a spořící účet

Dobry den, mam jeste jeden dotaz. Mam zalozen sporici ucet, kde jsem uvedla dve osoby jako dedice. Prosim o zodpovězeni zda plati, to co jsem urcila ve smlouve, nebo jestli se zahrnuje celkova castka do dedictvi. Dekuji

Dědictví

Pokračování dotazu č. 7944: Jsem vdana s manzelem, nemane zadne dite, ale ja mam za svobodna 1 dite, ktere zije s nami ve spolecne domacnosi a spolu s manzelem jsme jej vychovavali. Dite nese jen jeho jmeno ale neni adoptovano. Jake bude vyporadani v pripade umrti manzela?

Dědictví a rodina

Mam jedno dite a manzela. Jaky podil dostane dcera po me smrti?

Dědictví, prodej nemovitosti a daň z příjmu

Dobrý den, nedávno jsem zdědil byt a chci ho prodat. Kolik budu platit daň z prodeje? Děkuji

Dědictví a dluhy po zemřelém

Dobrý den, manžel měl půjčku, v době jeho úmrtí bylo nutno ještě splatit cca 20 tis., jediný dědic, tj. já manželka, jsem musela pokračovat ve splátkách a po splacení částky mi byl zůstatek z účtu manžela převeden. Ptám, zda jsem měla nárok na splácení jen 1/2 dluhu, tj. cca 10 tis. Podle čeho se to určuje, dle původní smlouvy? V dědickém usnesení notářka uvedla jen 1/2 dluhu. Děkuji.

Dědictví v zahraničí

Dobrý den, je běžné zaplatit 400 Euro za zřízení nerezidenčního účtu? Jsem účastníkem dědického řízení, kdy na bankovním účtu banky Massa Groups ve Francii je blokována finanční částka od příbuzného. Banka chce pro převod peněz do České republiky zřídit na mé jméno účet nerezidenta, na které údajně převedou peníze. Chtějí po mě kopii pasu, roční výpis telefonu nebo elektřiny, 2 pasové fotografie a zaplacení poplatku 400 Euro. Prosím, je tento postup včetně požadavků banky v pořádku? Předem mockrát děkuji za odpověď.

Cenné papíry z kuponové privatizace

Dobrý den, moje matka vlastnila ještě z privatizace CP nějakého fondu ČSOB v rámci společnosti OB Invest, investiční společnost, a.s. Nyní zemřela, a tak se v rámci zjišťování jejího majetku našel výpis z účtu CP v SCP s CP ČSOB Český dluhopisový OPF. V současné době asi již společnost OB invest, IS, a.s. neexistuje. Nevíte kdo převzal její závazky a kdo tedy nám může říci zda matka má nebo nemá nějaké akcie či PL vedené u této společnosti? Děkuji za info.

Dědictví a SJM

Dobrý den, mám dotaz ohledně dědického řízení. Nedávno mi zemřel manžel. V naší domácnosti jsou dva účty, které jsou vedené pouze na mne. Na jeden účet je zasílán můj důchod, na druhém účtu jsou moje úspory. Manžel neměl oprávnění s účty disponovat. Nepobíral ani žádný důchod. Proto mne překvapilo, že paní notářka si vyžádala čísla účtů. Myslím si, že finance z těchto účtů patří pouze mne a neměly by být zařazeny do dědictví ani sdělována výše financí dědicům. Prosím o upřesnění. Předem děkuji.

Stavební spoření a dědictví

Dobrý den, když má někdo stavební spoření se státní podporou a zdědí po manželovi a po matce jiné stavební spoření se státní podporou na které dál spoří, má nárok na státní podporu na tyto smlouvy? Děkuji

Úmrtí, dědictví a insolvence

Dobrý den, plánovali jsme s manželem insolvenci, jelikož jsme měli oba dluhy. Podotýkám, že většinu z nich oba ještě před uzavřením manželství. Ale manžel loni zemřel, a vzhledem k tomu, že těch dluhů je dost, navíc zemřel ve Španělsku, stále ještě probíhá dědické řízení. Do toho mi letos zemřela matka a též probíhá dědické řízení. A můj dotaz zní takto. Moje dluhy, dle účetní dělají cca 1,8 mil Kč. Příjem mám 28 000 Kč hrubeho, k tomu 8 000 Kč vdovský duchod. Samozřejmě z obojího mi strhávají exekuce. Mohu jít do insolvence, když není vyřízena pozůstalost? Mohu odmítnout dědictví po manželovi, když bych zdědila dům v hodnotě cca 900 000 Kč a dluhy i s hypotekou cca 3,5 mil. Kč? Dekuji za odpověď.

Eko poplatek za převod staršího auta

Mám starší automobil, který chci odkázat vnukovi. Vozidlo je vzhledem k roku výroby zatíženo ekologickou daní při případném převodu. Platí se tato daň i v případě nabytí vozidla děděním? Za odpověď srdečně děkuji!

Dědictví ze zahraničí

Dobrý den, zdědili jsme nějakou finanční částku v USA. Dědická daň se platí (v USA) před obdržením peněz na můj účet a nebo až po připsání peněz na můj účet, kdy už s nimi můžu volně disponovat? Děkuji předem za odpověď.

Postup banky při výplatě dědictví

Pokračování dotazu č. 7 641: Dobrý den pane Jermář, nenašel jsem žádnou právní normu o postupu „dvojkolejnosti“ a lhůtě při dalším ověřování k mé žádosti o převod fin. zůstatku z VK po zemřelé manželce na můj účet. Na pobočce bylo předloženo vše potřebné (Usnesení Okr. Soudu, kde soudní komisař uvedl všechny náležitosti, dokument nabyl právní moci, ověřen, předložen ČS spolu s VK po zemřelé, zde pracovníkem ČS vše zkontrolováno a sepsán na základě mého požadavku - Zápis o předání cennosti, vkladní knížky a fin. hotovosti. Takže nechápu proč následně má „někdo“ znovu provést ověření všech údajů. To jsou na pobočce ČS „negramoti“ ? Jak tedy může někdo tam „nahoře“ provádět nějaké ověřování – to jako z naskenovaných dokumentů pobočky ČS, které byly tam někam „nahoru“ zaslány ? Nenašel jsem nikde žádnou právní normu, která by to nějak upravovala včetně oné lhůty 10ti dnů. Naopak se všude uvádí, že převod z VK na účet se provede druhý následující den. Předem Vám děkuji za odpověď a přeji Vám hezký den.

Výplata dědictví

U České spořitelny jsem předložil od notáře usnesení o dědictví - požádal o převod z účtu vkladní knížky po zemřelé manželce na můj účet (rovněž u České spořitelny) a při dotazu za jak dlouho bude převod učiněn mi bylo sděleno, že to je zpravidla za 10 dní. Že prý jsou jen pobočka, ale to jsou všichni ne? Co jim tak dlouho trvá a proč až za 10 dní? Děkuji za odpověď.

Dědictví a peníze na účtu

Jsou všechny bankovní účty po zemřelých osobách před ukončením dědického řízení blokovány pro příchozí platby? Kdo z pozůstalých právoplatných dědiců může kontrolovat tyto kreditní pohyby na účtu po datu úmrtí majitele účtu (tyto kreditní pohyby po datu úmrtí již notáře nezajímají a nejsou předmětem dědického řízení)?

Dědictví a závěť

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda jde nějakým způsobem zpřístupnit naspořené peníze po smrti partnera partnerce za účelem finančního zajištění dítěte, pokud se jedná o dítě nemanželské. Předem děkuji za odpověď.

Úmrtí v isnolvenci

Dobrý den, tatínkovi chyběl měsíc do splacení insolvence, ale bohužel zemřel. Chtěli bychom vědět, co bude následovat dál. Budou doplácet zbylý měsíc dědici nebo jak to je? Děkujeme

Dědictví

Dobrý den, manžel má účet i já mám svůj účet a k oběma máme vzájemnou dispozici. Počítají se oba účty do dědictví při úmrtí jednoho z manželů?

Dědictví a daně

Dobrý den, můj syn zdědil po svém otci (zemřel letos) lovecké zbraně. V dědickém usnesení je jejich hodnota 13 000 Kč. Zbraně chce nyní prodat za 20 000 Kč. Je jeho povinností platit daň z příjmu? Děkuji

Dědictví

Dobrý den, máme s manželkou v dědickém řízení zdědit půlku rodinného domu ve kterém bydlíme, druhou polovinu má tchyně, ale jsme v insolvenci. Donutí nás insolvenční správce naši půlku prodat nebo jim bude stačit, že už jim dva roky řádně splácíme měsíční splátku? Děkuji za odpověď

Dědické řízení a pokus o podvod

Dobrý den, manželka zemřelého po jeho úmrtí z běžného účtu vybrala prostřednictvím bankomatu veškeré prostředky (aniž by k účtu měla dispoziční oprávnění). Finance i účet chce před notářem zatajit. Běžný účet je dále otevřený, není blokovaný, odcházejí z něj poplatky za vedení (trvalé příkazy, inkasa, ani jiné na účtu nastaveny nebyly). Dědické řízení prozatím neproběhlo. Zemřelý měl dvě děti. Je nějaký způsob, jak se o podvodu notář či banka dozví?

Dědictví a akcie

Dobrý den, mně a bratrovi došel dopis od notáře, máme se dostavit k dědickému řízení po dědečkovi (zemřel v roce 2007). Dědeček měl 3 děti, strejda Antonín, Teta Mila a našeho tatínka. Náš tatínek v roce 2018 zemřel, proto se dědictví vztahuje na mě a bratra. Notář nám oznámil, že měl dědeček akcie u ČSOB (cca 15 000 ks) a u České spořitelny (cca 16 000 ks). Prodejní cena je prý u jedné společnosti 1,10 Kč / kus akcie a u druhé 2,20 Kč / kus akcie. Pokud nebudu chtít akcie prodat a budu si chtít svůj podíl nechat, mám po připsání akcií po dědickém řízení nárok na vyplácení dividend? Vůbec tomu nerozumím. Děkuji za odpověď.

Dědictví a SJM

Dobrý den, mám otázku související s dědictvím po mém dědovi. Děda zemřel před dvěma lety, tou dobou už byl vdovec. Jeho bývalá žena neměla žádné děti, tudíž veškeré dědictví připadlo mé matce a jejímu bratrovi. Ti se podělili rovným dílem a matka svůj finanční podíl nechala zaslat na účet svého současného manžela, který však není mým vlastním otcem. Jak by se naložilo s penězi, pokud by matka zemřela? Podotýkám, že nevlastní otec má dvě děti z předchozího manželství. Zřejmě by se peníze rozdělily mezi ně, že? Předem děkuji za odpověď.

Dědictví a výplata peněz z účtu

Dobrý den, zemřela, neměla děti ani manžela. Vlastnila nemovitost a běžný účet. Náklady na nemovitost byly placeny z běžného účtu. Dědiců na majetek je celkem 5. Nemovitost dědí 1 dědic - paní X. A běžný účet ostatní 4 dědici (paní X není mezi dědici účtu, ta dědí, pouze byt) rovným dílem (byla sepsána závěť). Problém je v tom, že náklady na byt stále odcházejí z výše zmíněného běžného účtu. Dědictví není pořád ukončeno, takže na účtě už není částka, která tam byla v den úmrtí. A můj dotaz zni: Až notář vydá konečné rozhodnutí o dědickém řízení, kde bude uvedena i konkrétní děděná částka z běžného účtu a já s tím půjdu do banky i s ostatními dědici a ta částka už tam nebude, jelikož stále odcházejí peníze na byt, tak jestli mi banka vyplatí to co na účtu zůstalo nebo jestli to bude nějak zpětně řešit s notářem, že tam není dostatek peněz pro vypořádání všech 4 dědiců? A bude se zajímat o to, proč není na BU dostatek peněz? Děkuji moc za odpověď

Vypořádání dědictví

Dobrý den, zemřel mi otec a po nabytí právní moci usnesení o dědickém řízení jsem zašla do České spořitelny, aby mi vyplatili zůstatky na účtech po otci. Poskytla jsem jim fotokopii usnesení, kde jsou začerněné částky. Nechtěla jsem, aby byla vidět hodnota dědictví a podíly, které mám vyplatit dalším dědicům. Česká spořitelna mi odmítla vyplatit zůstatky, že si naskenují originál. Upozornila jsem je, že v "Žádosti o vypořádání dědictví", kterou požadují podepsat, nejsou uvedeny žádné informace o ochraně osobních údajů a že se mi nechce jim sdělovat osobní údaje a údaje dalších členů rodiny. Doporučili mi, aby mi notářka zhotovila zkrácenou verzi usnesení, kde nebudou uvedeny částky. Asistentka notářky mi sdělila, že nic takového nevystavují. Existuje možnost získat dědictví od České spořitelny, aniž bych jim musela poskytnout veškeré údaje o dědickém řízení? Děkuji za odpověď.

Dědictví a nezařazená evidence

Dobrý den, v rámci dědictví jsem získal nějaké neobchodovatelné akcie (2. emise v počtu 15ks a 20ks). Jejich hodnota je zanedbatelná a proto mne zajímá, zda lze takovéto akcie převést k nějakému správci na bezplatný účet. U České spořitelny mi bylo nabídnuto 800 Kč za převod emise a 100 Kč/měsíčně za vedení účtu, což je vzhledem k jejich ceně příliš.

Dědictví

Dobrý den, zdědila jsem 100 000 Kč po mojí mamince. Dalším dědicem je synovec, neb bratr zemřel. Dělíme se rovným dílem? Děkuji

Dědictví, exekuce a prodej nemovitosti

Dobrý den, prosím o radu - v dědickém řízení připadl byt pěti vlastníkům, tři z nich vlastní 1/4, dva 1/8. Jako vlastníci jsme se domluvili na prodeji tohoto bytu, nyní se u něj ale v nahlížení do katastru nemovitostí objevil exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na dědičku, která vlastní 1/8. Nevíme, jak dále postupovat, týká se exekuční příkaz celé nemovitosti nebo jen té 1/8? Může se tato dědička například vzdát svého dědictví? Předem děkuji za radu.

Výplata divident

Dobrý den, má dědic akcií nárok na výplatu dividend?

Dědictví a závěť

Dobrý den, je na trhu bankovní produkt, který mi zaručí, že po smrti jednoho z majitelů automaticky veškerá práva přejdou na toho druhého? Nic nespadne do dědického řízení, nebo to jde nějak udělat? Děkuji

Dědictví a dělení majetku ze zákona

Dobrý den, moje máma je smrtelně nemocná, nemá napsanou závěť, dědicem jsem já (její dcera) a po druhé zemřelé dceři je vnučka. Máma má byt, ve kterém žiji já s rodinou a peníze na účtu, také penzijní pojištění. Jak bude dědictví řešeno, pokud nemá závěť?

Dědictví a peníze na účtu

Dobrý den, již jednou jste mi dobře poradili. Chci se zeptat na dispoziční právo po smrti manžela, účet zablokován. Dispoziční právo má tchyně, bohužel ji nebylo přiznáno jako dědickou osobu, tudíž před smrtí syna bylo na účtě XXkč. Kdo má na tuto částku nárok? Matka jako disponent účtu? Dál běžel účet a při skončení dědického řízení na účtě zemřelého nezůstala žádná finanční částka, při čemž nikoho jsem neoslovila, aby se platilo dál. Logicky když se tahle věc stane, tak veškeré smlouvy ze zákona zanikají (neplatila se elektrika, nájem, nic takového). Jak je tedy možné, že bez úmrtního listu, který po mně chtěla abych ji dala, zastavila výživné pro prvorozeného syna z předešlého manželství, bez mého vědomí? Pokud dobře chápu, bez ukončení smlouvy, tudíž zrušení účtu by mi měly být poštovně zasílány výpisy o pohybu peněz na účtu (jen pro úplnost neměla jsem přístup k manželovu účtu). Navíc nejvyšší soudní úředník mi sám řekl, že pokud byla částka která byla ke dni úmrtí XX, na účtu, měla jsem jej dostat a navíc disponent by podle toho měl hradit sám z čeho chtěl. Pokud za života s tím souhlasil. Ke dni úmrtí XXkč myslím, že spořitelna pochybila a obhajovala se tím, že z této sumy hradila dál věci což já jsem nikdy souhlas jako majitel nedala. Děkuji za odpověď.

Výplata dědictví a insolvence

Dobry den, zemřela mi manželka a z dědictví mám ze zákona vyplatit jedné dceři (je v insolvenci) částku pro duchodce dosti vysokou a nevím jak postupovat. Mám ty peníze poslat jí nebo přímo na dluh? Děkuji za odpověd.

Dědictví v USA

On měl dvojí občanství, USA a ČR. Trvalý pobyt v USA, resp. žil půl roku v USA a půl roku v ČR. Dědic je občan ČR. Zdědil majetek na území USA (nemovitost a hotovost). Bude dědic platit daň? Kde a kolik %?

Dědictví a závěť

Dobrý den, jsem rozvedený a mám z manželství holčičku, kterou má matka v péči. Chci se zeptat, jak by to bylo s dědictvím po mém úmrtí. Mám bankovní účty, kde mám disponenta i mou matku. Jde nějak nyní vyřešit, že by peníze mohla spravovat má matka po mé smrti a nešly by třeba mé bývalé manželce? Chtěl bych aby mé peníze v případě smrti šly mé dceři a mé matce ale ne bývalé manželce. Moc děkuji za odpověď

Výplata renty a dědictví

Dobrý den, chtěla bych založit účet ze základním vkladem, ze kterého by byla vyplácena měsíční renta na účet mojí maminky žijící na Slovensku po dobu jejího života. Mamince je 88 let. V případě úmrtí by se z toho účtu zaplatil pohřeb a zbylé peníze by se dělily mezi pozůstalé rovným dílem. Je možné založit u Vás účet s těmi podmínkami? V případě že ano sdělte prosím za jaké poplatky a s jakou úrokovou sazbou.

Dědictví a zapomenutý běžný účet

Dobrý den, známá z Austrálie měla bankovní účet v ČR. Tato známá již mnoho let nežije. Z banky nedávno přišel dopis že bankovní účet byl zrušen a dotaz co má banka dělat se zůstatkem (banka nemá žádný kontakt na dědice zesnulé a v dědictví se tento účet evidentně neřešil). Mám v plánu kontaktovat dědice zemřelé paní a pomoci jim finance získat, prosím o radu. Kolik mám času na vyřízení? Je zde nějaké promlčení po kterém nejde finance získat? Jak radíte postupovat? Předpokládám, že budu muset najít právníka v Austrálii i zde v Čechách, aby se otevřelo dědické řízení a aby bylo poté možné peníze získat. Děkuji

Odměna notáře za vypořádání dědictví

Dobrý den, při vypořádání dědictví notář započítal do majetku (a z něj vypočítané odměny) i částku, u které příbuzná zadala převod na jiný účet den před svou smrtí, ale banka ji převedla až po 2 dnech. Je tento postup v pořádku? Děkuji

Dědictví a společný účet

Pokračování dotazu č. 6334: Připadá mi to velmi hloupé, že s penězi na účtu v dědickém řízení nemá nikdo manipulovat za situace, když se jedná o peníze, které jsou původně majetkem SJM. Logické by bylo, že zbylý manžel si vezme (z obou účtů) z těchto peněz 1/2 částky a zbytek je ponechán v dědickém řízení. Pokud tedy má každý z manželů účet na své jméno, banka má za to, že tyto peníze nejsou součástí SJM? A zbylý manžel si může s penězi nakládat dle libosti dál i když SJM notář nevypořádal? Z jiných odpovědí je totiž zřejmé, že banka zablokuje jenom účet zemřelého. Někdo totiž tvrdí (např. i banka), že ten z manželů, který nezemřel a měl a má účet na své jméno, tak jsou tyto peníze jeho. Dle notáře však nikoliv, ten to považuje stále za SJM. Pak by ale měly být správně a logicky zablokovány oba účty jen do poloviční výše zůstatků, divila bych se tomu, že by to banka neuměla. Tak to ale zřejmě nefunguje, a protože to nemá vůbec žádnou logiku, tak se pořád někdo ptá a diví se takové nesmyslné absurditě! A nebo to je jinak? Děkuji za odpověď.

Dědictví a přístup bank

Dobrý den, mám vyřízeno dědické řízení po manželovi. Zajímalo by mne, zda mají úřady a banky právo si okopírovat originál dědického řízení, kde jsou uvedené všechny děděné částky a posílat si to jako přílohy emailů, i když se jich spoustu děděného majetku netýká. Děkuji

Dědické řízení a vkladní knížka

V dědickém řízení notář zjistil majetek, kterým je vkladní knížka s číslem účtu ČSOB Poštovní spořitelna a.s. K této informaci je ještě uvedeno, že knížka má dva vkladatele. Jedním vkladatelem je zesnulý manžel a druhým jeho manželka (nyní vdova). Tyto peníze na knížce zatím nebyly vypořádány notářem coby SJM. Může prosím manželka s těmito penězi volně nakládat, či jen do 1/2 poloviny zůstatku k datu úmrtí manžela? Poštovní spořitelna má povinnost knížku zablokovat? Koho jsou peníze, pokud nebylo dosud vypořádáno SJM? Manželka má opatrovníka, ale ten neví, jestli má peníze na knížce evidovat, v jaké výši a uvádět ve zprávě opatrovnickému soudu. Děkuji

Dědictví a bratr v exekuci

Pokračování dotazu č. 6296: Dobrý den, předem velice děkuji za odpověď viz níže. Jde mi o to, že nebudu mít celkovou částku peněz k vyplacení. Myslela jsem, že byt pronajmu (jedná se o lokalitu v Praze) a z peněz bych platila bratrovu část dědictví, na které má podle zákona nárok. Nebo si vzala hypotéku a splácela ji, ale tam zase přeplatím dost peněz. Chtěla bych vědět, zda MUSÍM posílat na účet nebo mohu složenkou, výdajovým dokladem a pod. Děkuji a přeji krásný den, s pozdravem

Dědictví a exekuce

Dobrý den, já a bratr budeme řešit dědictví po matce (nemovitost). Bratr má velké exekuce a já si chci nemovitost ponechat s tím, že se vzdá dědictví a já ho vyplatím do 5ti let. Účet nemá, hned by ho exekutoři asi stejně zablokovali. Jak mu mám peníze předávat, abych byla krytá tím, že jsem ho vyplatila a jeho věřitelé pak nepožadovali peníze po mě.

Závěť a dědictví peněz na účtu

Dobrý den, je možné napsat závěť na moje bankovní konto, aby peníze z něj v případě mé smrti dostaly pouze děti? Děkuji

Dědické řízení a výpis z účtu

Dobrý den pane Jermáři, lze prosím nějak zjistit, jaké byly pohyby na bankovním účtu po úmrtí manžela, účet je veden na jméno manžela, peníze byly ve SJM? Vím, že na účtu byly nastaveny trvalé příkazy, zřejmě disponentem, který nebyl majitelem účtu. Tento disponent je jedním z účastníků dědického řízení - potencionálních dědiců. Nikomu však neposkytl žádné údaje o bankovním účtu, ani manželce zesnulého manžela. Výpisy nebyly a nejsou bankou majiteli zasílány, protože zřejmě to tak nebylo nastaveno, ale jen vše fungovalo přes internetové bankovnictví. Nevím ani jestli se disponent přihlašoval do banky pod svou identitou, nebo identitou majitele účtu. Ze spisu notáře lze zjistit jen zůstatek ke dni úmrtí a celkovou sumu kreditních a debetních výdajů za poslední 3 měsíce ke dni dotazu notáře na banku. Od té doby uplynulo několik let, dědické řízení není stále ukončeno. Notář byl požádán, aby o výpisy banku požádal, ale odmítl to s tím, že výpisy bude mít dědic až bude o dědictví rozhodnuto usnesením notáře. Předpokládám, že banka zablokovala přístup do internetového bankovnictví disponentovi i zesnulému majiteli. Manželka tedy nemá právo vědět, co se z účtu stále platí de facto z jejího zbylého majetku SJM? Manželka zesnulého k tomuto stavu bohužel přišla jen z důvodu, že je již dlouho duševně nemocná, nyní má opatrovníka, aby vůbec mohlo nějak probíhat i dědické řízení. Nelze vyloučit, že byla i zneužita, ale bez bankovních výpisů se nic neprokáže.

Dědictví, dluh a běžný účet

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o Vaše stanovisko k následujícímu případu. Mojí švagrové zemřel 4.12.2018 manžel, který měl účet u ČS. Švagrová měla k účtu dispoziční právo (účet nevyužívala, má svůj u jiného bankovního domu). Dne 5.12.2018 na pobočce ČS oznámila úmrtí manžela a předložila list o prohlídce zemřelého (úmrtní list ještě nebyl vystaven). Dne 10.12.2018 doložila svoje oznámení úmrtním listem manžela (totéž stejného dne na OSSZ v Brně). Vše bylo činěno především proto, aby ČS zbytečně neurgovala placení půjček, které zemřelý měl u tohoto bankovního domu. V době, kdy bylo oznámení učiněno a následně doloženo, byl stav na účtu zemřelého -5.000,-Kč (vyčerpaný kontokorent). ČS byla upozorněna, že by mohl být připsán důchod na období prosinec - leden, na který není již zákonný nárok. ČS skutečně obdržela na účet dne 14.12.2018 (4 dny po doložení úmrtí) důchod od ČSSZ. Nejen že peníze nevrátila zpět ČSSZ, ale tyto finanční prostředky použila na uhrazení dluhu na kontokorentu a odeslala dne 19.12.2018! (9 dnů po doložení úmrtí) ještě platby za nájemné (které bylo uhrazeno již jiným způsobem) a splátku pojištění (ta se vrátila, protože tam bylo vedeno, že pojištěný zemřel). ČSSZ požadovala vrácení důchodu, ale na základě sdělení ČS, že na účtu není dostatek finančních prostředků zahájila správní řízení o navrácení částky přes 11.000,-Kč s mojí švagrovou. Rozepisuji se trochu obsáhle, ale uvádím tyto skutečnosti proto, že ČSSZ i ČS na základě podaných námitek mojí švagrovou tvrdí, že postupovaly dle zákona a je to v pořádku. Prosím o uvedení právních norem, které upravují dispoziční právo k běžnému účtu a nakládání s finančními prostředky po úmrtí majitele účtu a zda je povinnost ČS provést blokaci účtu v případě doloženého úmrtí majitele. Veškeré vzniklé dluhy se moje švagrová nebrání ČS uhradit, o čemž byla ČS informována. Děkuji za Vaší trpělivost a reakci. S pozdravem

Dědické řízení a běžný účet

Dobrý den pane Jermáři,  Vaše odpověď k dotazu č. 4347 je podivná, je zavádějící. Pokud má každý z manželů "svůj" účet a majetek v SJM, tak se stejně dědí oba účty. Aby k tomu nedošlo, nesměly by být peníze na účtech ve společném jmění manželů. Řešením v tomto případě je pouze mít peníze v hotovosti a ne na účtech, které notář sám ani nezjistí. Poplatky z dědictví se tím zlevní. Blokace účtu v případě úmrtí a nastavených trvalých příkazů banky neprovádí, takže v tomto případě samozřejmě k poškození dědiců dojde. A pokud je účet zpoplatněn, tak je výhodné pro banku účet nijak neblokovat. Tak měla i znít Vaše odpověď.

Úmrtí dlužníka a hypotéka

Dobry den, umrela mi kamaradka, ktera mela hypoteku a kterou nemela pojistenou. Hypoteka je u Komercni banky. Kamaradka zila sama, nebyla vdana a mela 13 leteho syna. Kdo nyni bude splacet hypoteku a jak nyni postupovat? Dekuji za odpoved.

Dědictví a dispoziční právo k účtu

Dobrý den, mám veškerá dispoziční práva včetně zrušení k běžnému účtu (Fio banka) mé matky a v rodině jsme dohodnuti, že peníze připadnou mně. Mám otce a ještě jednoho sourozence. 1) Co by nastalo v případě jejího úmrtí (přestože jsou peníze vlastně moje)? 2) Jsem vdaná, mohl by mít na něco nárok můj manžel?

Výkup akcií

10 let po úmrtí mé matky, která měla akcie u Pražských služeb, kde došlo k nějakým změnám, přišlo oznámení na její jméno, že se akcie vyplácejí. Chtěla jsem se zeptat, jestli mám nárok na vyplacení já. Pokud ano, na koho se mám obrátit? Děkuji

Dědictví

Dobrý den, ráda bych se zeptala na podivný postup banky a jak se dobrat práva. V rámci dědického řízení po tatínkovi se dělil jeho účet mezi mne a mámu (rodiče měli každý svůj účet, na tátův účet přicházel jeho důchod, na mámy účet její důchod a táty pečovatelský příspěvek, který měl přiznán ve 4. stupni). U prvního setkání s notáři jsem byla informována kanceláří, že na účtu táty byl pohyb a po jeho úmrtí odešly finanční prostředky celkem 66 000 Kč. Dispoziční právo měla pouze máma. Ke dni úmrtí bylo 214 000 Kč, u notáře 12/2017 zůstalo cca 148 000 Kč. V srpnu 2018, když jsem požádala o zrušení účtu, jsme se domluvili a na pobočce UniCredit Bank podepsali výplatu částek podle původního rozhodnutí (tedy mělo být 107 000+107 000). Na účet (přes příslib u notáře) částka nebyla doložena, stále zůstatek po "vybrání", ale na pobočce jsme se domluvili na výběrech 107 000 + zůstatek, který činil cca 43 000 Kč sepsali, podepsali. Po odchodu z pobočky P-6 mi cca po 20 minutách zavolal finanční poradce, že je třeba doložit celé rozhodnutí notáře. Donesla jsem, okopíroval. Čekala jsem a nestačila se divit. V září mi na účet přišlo 37 000, které byly 1/4 ze 148 000, druhá strana dostala 3/4. 1) Nedošlo k vyplacení podle protokolů a žádostí podaných 22.8.2018 2) Po reklamaci mi bylo sděleno, že je rozhodnuto podle Notářského rozhodnutí - bez ohledu na respektování dohody - oboustranně podepsané, bez ohledu na vlastnictví účtu - pouze tátou. Na druhou reklamaci již nikdo nereagoval. Jak postupovat, abych se dobrala nápravy? Vím, že banka upřednostnila svého stálého trvalé investujícího klienta. Mimo banku není možné dobrat se vyrovnání. Jak dál? Děkuji

Spořící účet a dědictví

Dobrý den, zajímalo by mě, když si pořídím u KB spořící účet, jestli v případě mojí smrti se budou peníze dědit z tohoto účtu ze zákona nebo mohu určit kdo peníze dostane. Děkuji za odpověď

Dědictví a podílový fond

Dobrý den, jak postupovat v případě, že po úmrtí matky zůstaly podílové listy, o kterých ale nikdo nevěděl, a tudíž se nedostaly do dědického řízení? Nyní se náhodně objevily výpisy vedené stále na její jméno. Jsem jediný oprávněný dědic a rád bych podílové listy zpeněžila. Jak na to?

Dluh po zemřelém

Dobrý den, moje maminka která zemřela měla u jedné bankovní společnosti úvěrový účet ke kreditní kartě. Bance jsme dodali úmrtní list. Zajímalo by mě, zda jsme jako dědicové povinní nadále pokračovat ve splácení měsíčních splátek dokud nebudete ukončeno dědické řízení, a pak to padne na určitého dědice. Nebo jestli je účet pozastaven a začne se splácet až po ukončení dědického řízení. A pokud se tam teď žádné měsíční splátky nebudou posílat, nebudou tam nabíhat nějaké úroky nebo sankce? Děkuji za odpověď.

Výplata dědictví

Dobrý den, mám uzavřené dědické řízení (dědiců je více) a vyřízeny všechny žádosti pro převod peněz z bankovního účtu po zemřelém. Jeden z dědiců však potřebné podklady nedodal a tím údajně blokuje výplatu peněz všem ostatním. Jaká je lhůta pro vydání peněz ostatním dědicům? Přece není možné, aby je banka nevydala nikomu, když jeden nespolupracuje. Předem děkuji za odpověď.

Je účet manželky předmětem dědictví po zemřelém manželovi?

Dobrý den, kamarádce zemřel otec. Byl již přes 20 let v důchodu, poslední roky v lepším domově pro seniory. Má účet, na který mu chodil důchod, který byl dále přeposílán k zaplacení domova důchodců. Její matka pracovala do 80 let, vydělané peníze jí chodily na jiný účet - její osobní účet, z nich platila veškeré náležitosti a i připlácela 10 000 Kč měsíčně na otcův pobyt v domově. Je tento její osobní účet také předmětem dědictví po jejím manželovi?. Moc děkuji, Eva K.

Dědictví

Je možné v bance ČSOB zjistit z roku 2001 majitele účtu? Objevila jsem po otci v dokladech, že mu měla být přeposlaná větší částka, ale on nikdy neměl účet u této banky. Děkuji

Vyřízení dědictví

Pěkný den, jaká je lhůta Ery Poštoní spořitelny k vyřízení dědictví? Před třemi týdny jsem předala na pobočce v České Krumlově doklady od notáře k převodu hotovosti z účtu mého otce na můj účet a účet moji sestry. Dosud nebyla věc vyřízena. Děkuji.

Dědictví bytu a insolvence

Dobrý den, ráda bych se zeptala, po úmrtí matky bratr zdědil 1/4 dědictví bytu, kde bydlí otec. Bratr je v insolvenci. Může jeho insolvenční správce dát byt k prodeji? Otec je ochoten dědictví splácet insolvenčnímu správci. Děkuji za odpověď.

Dědictví a plná moc

Zdravím, prečo banka pyta od synou overenie, keď ja som za vsetkých pravne zastupovaná u notára a aj to mam potvrdene. Doklad som musela odovzdať aj pani na Ceskej pobocke 6.11.18. Len že oni sú vo vëzbe všetci 3. Preto som ja bola oprávnená osoba so spravným dokladom od notárky, ktorý je verený notarkou. Poprosím si poslať peniaze na mój účet. Ozaj to nechápem.

Jak se přihlásit o výplatu dědictví?

Pokračování dotazu č. 5458: Vážený pane Strašáku, dnes jste mi odpovídal na dotaz ohledně dědictví v ruské bance. Nejde o žádné podvodné jednání, peníze tam opravdu máme. Můj problém je, že nevím přesně, jak se k penězům dostat. Mám nakráčet do banky v Moskvě a říci paní u okénka, že bych chtěla vyplatit dědictví? Budou se tam se mnou bavit? Nepotřebuji nějakého právníka? Vím, že pro tyto případy existuje mezi oběma zeměmi nějaká dohoda, ale již jen dotaz na zůstatek byl problém. Muselo to jít přes soudy. Poradíte mi přesně, jak mám postupovat nebo mi doporučíte někoho, kdo to ví? Děkuji za odpověď.

Dědictví v Rusku

Dobrý den, máme dědictví v ruské bance. Jakým způsobem se lze k dědictví dostat? Děkuji.

Co spadá do dědického řízení?

Dobry den, partner je v dedicskom konani, v ktorom sa vyskytla aj vkladna knizka po jeho zosnulom otcovi. Na tej v kladnej knizke je partner vedeny Ako prvy vkladatej (majitel) a jeho otec Ako druhy vkladatel (zakonny zastupce) Chcela by som sa opytat ci tato knizka ide do dedicstva? Ako to je podla zakona? Ak je partner majitel tak by to nemala dedit jeho otca manzelka ci? Za odpoved vopred dakujem.

Existuje účet?

Dobrý den, ovdověla jsem a notářské řízení bylo zdlouhavé. Nyní prohlížím po manželovi různé papíry a doklady a narazila jsem na číslo účtu 165071368/0600 napsaný na "list klienta". Je to z data 9.6.2003 a nevím zda tento účet existuje. Můžete mi to prosím sdělit? Nebo kam bych se případně měla dostavit osobně k dořešení a dodání dalších potřebných dokladů? Moc děkuji

Dědictví a výplata peněz dědicům

Dobrý den, po smrti manželky zůstal na účtu u banky finanční zůstatek, který v celé částce plnomocným notářským usnesením zdědil jeden ze 3 dědiců. Banka na tomto dědici oprávněně požaduje předložení usnesení, ze kterého si však pořizuje celkovou kopii pro svoji potřebu. Toto usnesení však obsahuje osobní údaje i o dalších dědicích, včetně jejich osobních údajů i další údaje o jimi zděděných nemovitostech podle KN, jejich cenách, podílech, atd. Je takový postup banky oprávněný? Je v souladu se současnými platnými právními předpisy? Děkuji za odpověď.

Dědictví peněz na účtu

Dobrý den, dne 6.4 2017 mi zemřel manžel, dispoziční právo k účtu má doposud jeho matka, bohužel po měsíci 9.5. kdy byl účet blokován (blokace trvala dlouho -vím, že se musí zablokovat do určitých hodin...zjištěno právníkem) byl následně účet vybrán její osobou. Problém nastal, když účet byl vybrán aniž by paní setrvala do ukončení dědického řízení. Bohužel nejsme v dobrém vztahu, ale i tak ji spořitelna měla zastavit, nebo upozornit, že je účet blokován do doby ukončení dědického řízení. Bohužel po ukončeném dědickém řízení jsem podala na centrálu dotaz k prověření účtu, kdo kdy jak měl dispoziční právo. Nesedí mi tam podpisy, ani úkony, prý se vůbec takto nedělají. Ale to je druhá věc. Ještě dodám, že byl proveden pokus o platbu kartou (blokována) v zahraničí dne 10.9. Odpovědi se mi k dnešnímu dni vůbec nedostalo. Paní není prohlášena dědičkou, tudíž dle mého názoru poškodila vědomě mě i dceru. Už nevím kam bych se měla obrátit. Na ombudsmana, nebo na ředitelství spořitelny nebo přímo na soud? Přeji hezký den Pavla

Dědictví a dispozice k účtu

Dobrý den, měla bych následující dotaz. Jestliže jsem uvedena jako další osoba, která může disponovat s účtem majitele (např. jako dcera u účtu mojí maminky, jako neteř u účtu mojí tety), jak je to v případě úmrtí majitele účtu? Jsou tyto účty ihned zablokovány a já se k nim nedostanu (nejde internetové bankovnictví, nemohu vybírat peníze z bankomatu)? Nebo musím dodat úmrtní list do banky a poté je účet pozastaven a čeká se na dědické řízení? Jedná se o banky Poštovní spořitelna a Česká spořitelna. Děkuji za odpověď.

Dědictví

Dobrý den, zdědila jsem peníze na fondech v zahraničí (od kamaráda ne rodinného příslušníka). Chci se zeptat, platí se z toho nějaká daň? Dokumenty k dědictví mám samozřejmě ze zahraničí takže v angličtině. Je něco důležitého, co bych měla třeba zařídit? Já totiž nevím jak to tady funguje, v životě jsem nic nedědila. Děkuji za odbornou radu.

Dědictví a dluhy

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, sestra s manželem si vzali hypotéku na mého taťku a ten minulý rok zemřel. Vyřešilo se dědictví a hypotéku rozpůlili mezi nás dvě, protože jsme byly dědičky. Jenže ségra je na mateřské a její manžel má rok po insolvenci a chtějí po nich, aby to do 3 měsíců zaplatili celé, jinak jim vezmou exekutoři barák. Nevíme co s tím.

Dědictví a insolvence

Dobrý den, prosím o radu. V únoru 2018 jsme (já a můj bratr) uzavřeli Dohodu o vypořádání dědictví z pozůstalosti po našem otci. V Usnesení soudu z února 2018 je mimo jiné uvedeno, že nejpozději do jednoho roku - tedy do února 2019 vyplatím bratrovi dost vysokou finanční částku. Abych mohla dostát dohody, musela jsem si zažádat o půjčku. Koncem minulého týdne mě telefonicky-sms zprávou oslovil jakýsi insolvenční správce, kde mě žádá o schůzku ohledně peněžní pohledávky mého bratra z dědického řízení. Po této SMS zprávě jsem se snažila něčeho dopídit. Až nyní (10.9. 2018) jsem zjistila, že v květnu 2018 si můj bratr zažádal o insolvenci, která byla 17.8.2018 povolena - tato skutečnost je pro mě nová. Prosím, týká se insolvence mého bratra i mě nebo ne? Souvisí nějak uzavřená Dohoda o vypořádání dědictví? (DOHODA je z února 2018 USNESENÍM SOUDU. Insolvence povolena v srpnu 2018). Mám mu peníze poslat, nebo zrušit půjčku? Čeká mě splácení mnoho let? Děkuji za pomoc.

Důchod mi chodí na účet manžela

Dobrý den, manžel má v bance zařízený účet, kam mu chodí důchod. Můj důchod přichází také na jeho účet. V případě úmrtí bude účet celý zablokovaný i s mým důchodem, nebo se k němu ještě dostanu a budu moci vybrat? Děkuji za odpověď.

Dědictví a dispoziční právo k účtu

Mám účet u KB, na který mi chodí důchod. K tomuto účtu má dispoziční právo můj syn. Co bude s účtem v případě mé smrti? Zdědí tento účet pouze syn? Děkuji za odpověď.

Dědictví a vkladní knížka

Moje maminka zemřela. V pozůstalosti jsem nalezla její vkladní knížku na její jméno. Poraďte mi, jak mám dále postupovat. Nejedná se mi o výplatu peněz (je na ní cca 20 Kč), ale o její definitivní likvidaci, aby toto číslo vkladní knížky nemuselo být u České spořitelny dále evidováno.

Dědictví peněz na účtu

Pokračování dotazu č. 5046: Dobrý den, dědictví po matce bylo notářem ukončeno a já šla s rozhodnutím do České spořitelny kde byly účty vedeny. Do týdne přišly peníze na účet, ale částka byla menší než co jsem měla od notáře. V České spořitelně mně tvrdily, že účty notáři neblokují ke dni úmrtí a že z něj dál odcházely trvalé příkazy a tím pádem se dědictví zkrátilo. Zaráží mě postup České spořitelny. Notář vydá rozhodnutí a oni vyplatí úplně jinou částku. Nikdo se nenamáhal poslat alespoň email s informacemi. Daň jsem neplatila, to potvrdili na přepážce. Je to normální a běžný postup? Děkuji za odpověď.

Dědictví

Dobrý den, dědila jsem po matce, která měla účet u České spořitelny. Je možné, aby všechny peníze, které mně Česká spořitelna převedla na můj účet byly zdaněny? Nechápu, protože u Air Bank kde měla matka také účet nic zdaněno nebylo. Děkuji

Dědictví

Dobrý den, v lednu mi zemřel otec, k jehož účtu měla dispoziční právo jeho přítelkyně. Peníze po jeho úmrtí obratem odeslala na jiný účet, ačkoliv vím, že peníze nebyly její (otec před svou smrtí prodal dům). Notářka samozřejmě kalkuluje se zůstatkem k datu úmrtí. Jak mám nyní, jako platný dědic postupovat? Mohu peníze po jeho přítelkyni nějak vymáhat?

Dědictví a vkladní knížka

Dobrý den, po smrti mé matky jsem na základě Usnesení Okresního soudu Brno-venkov nabyl vkladní knížku vedenou u ČSOB Poštovní spořitelny se zůstatkem na účtu ke dni úmrtí mé matky ve výši 52 538,39 Kč. Dnes jsem se dostavil na vaši pobočku v Brně na ul. Orlí a chtěl jsem tuto částku převést na svůj účet. Vaše pracovnice mě však chtěly převést pouze částku 51.961,- Kč uvedenou ve vkladní knížce ze dne 5.3.2012. Další zápisy v knížce - úroky- již matka neměla. Trval jsem na částce uvedené v Usnesení Okresního soudu Brno-venkov. Vaše pracovnice mně sdělily, že rozdíl mezi částkou uvedenou v Usnesení a částkou uvedenou ve vkladní knížce mám nárokovat u notáře, který dědictví vyřizoval! Já mám u notáře vše vyřízeno i zaplaceno. Prosím proto o vaše stanovisko k této věci. Děkuji

Dědictví

V únoru mi zemřel manžel, do dneška není vyřízená pozůstalost. Dne 16.7. jsem si šla vybrat peníze na jeho kartu, peníze mi nebyly vydány a karta mi byla zablokovaná. Co mám dělat?

Dědictví

Dobry den, chcem sa opytat ohladne vkladnej knizky. Moj partner je majitel vkladnej knizky a jeho otec, ktory zomrel, bol druhy vkladatel. Vklady na knizku urobil partnerov otec, peniaze mu daroval. Ide tato vkladna knizka do dedicstva i ked je moj partner majitel VK? (Pozostali- nevlastna mama a sestra). Vopred dakujem za odpoved.

Dědictví

Dobry den, mam svuj ucet zalozeny pred snatkem. S manzelem nemame spolu deti, on ma svuj ucet v Nemecku. Ja mam dve deti z prvniho manzelstvi a on dceru z prvniho manzelstvi. V pripade me smrti, kdo bude dedit penize z meho uctu? Dekuji za odpoved.

Dědictví vkladní knížka

Dobrý den, v pozůstalosti po rodičích jsem našla vkladní knížku na jméno své maminky. V soupisu dědictví nebyla uvedena, protože banka popletla maminčino jméno (překlep). Jde se k penězům ještě nějak dostat? Děkuji za odpověď. 

Zrušení účtu po zemřelém

Dobrý den, jak můžu zrušit účet po zemřelém? Účet nebyl zahrnut do dědického řízení.

Dědictví

Dobrý den, může dědic po zemřelém příbuzném převést přes internetbanking (ke kterému má přístup) jeho peníze na svůj účet a následně přes internetbanking účet zrušit a to ještě před zahájením dědického řízení, aby se vyhnul obíhání bank s úmrtním listem? Jde o dědice, který má na peníze nárok.

Dědictví

Dobrý den, mám dispoziční právo k účtu své matky. Její manžel, můj otčím, toto právo nemá a ani nežije s matkou ve společné domácnosti. Chtěl bych se prosím zeptat, zdali má otčím v případě úmrtí mé matky nějaké dědické právo na její účet. Děkuji

Dědictví

Prosím o Vaši informaci, jaká je (obecně závazná) lhůta pro uchovávání údajů o bankovním účtu (tj. vkladu na účet, pohyby na něm, jeho zrušení apod.). S tímto dotazem se na Vás obracím v souvislosti s dědickým vypořádáním bankovních účtů, které v době úmrtí jejich držitele již aktuálně neexistují. Děkuji za Vaši odpověď. Jan 

Dědictví akcie

Hezký den, mou Vás požádat o radu v případě převodu akcii na jméno? V prosinci 2017 zemřel tchán a zanechal po sobě akcie na jméno. Od firmy přišlo potvrzení o tom, že akcie opravdu jsou a budou řešeny v rámci dědického řízení. Jelikož však tchán žil poslední roky jako bezdomovec, není možné najít písemné doklady k těmto akciím. Jak můžeme prosím postupovat v případě, že tyto dokumenty (akcie) nenajdeme v písemné formě?

Úmrtí majitele účtu

Dobrý den, chtěla bych oznámit. že moje sestra Ivana, která má u vás účet, za tragických okolností zemřela. Má u vás několik trvalých příkazů. Prosím o informace, jak dále postupovat. Sestra byla v invalidním důchodu. Chtěla bych v co nejkratší době zrušit všechny platby. Zároveň vás prosím o informaci, jak dál postupovat. Moc děkuji za odpověď. Simona

Dědictví a podílové fondy

Dobrý den, po smrti manžela mi připadly podílové fondy KB, které byly vedeny na manželovo jméno, ale byly ze společného jmění manželů. Částečně mi připadly vypořádáním společného jmění manželů a částečně dědictvím. KB mne nutí uzavřít s nimi novou smlouvu o obstarávání obchodů s cennými papíry, pak teprve převede na můj nově založený účet tyto podílové listy a pak je teprve můžu KB odprodat. Má právo toto požadovat? Nebo musí převést hodnotu těchto podílových listů na můj korunový účet bez nové smlouvy, když podílové listy nadále vlastnit nechci?

Dědictví akcií

Dobrý den, obracím se na Váš poradenský portál po více než roce (naposledy 26. 9. 2016), kdy jsem potřebovala poradit ohledně dědictví po mém tatínkovi. Ten zemřel v září 2015 a největší část jeho jméní byla v akciích. Po dvou letech jsme se konečně úspěšně dopátrali toho, že tatínek měl nejvíce akcií Volkswagenu a nechali jsme s paní notářkou sepsat nové usnesení o majetku dodatečně najevo vyšlém. Ve Fio bance v Uh. Hradišti jsme se domluvili na dalším postupu s vyřízením dědictví, mimochodem s velmi nepříjemnou slečnou za počítačem, která se ani nijak zvlášť nesnažila skrýt, jak moc ji obtěžuje naše přítomnost. Co se však snažila maskovat - marně, bylo to, že dané problematice ani trochu nerozumí. Nechápeme, jak některé instituce mohou zaměstnávat takové "odborníky". Nakonec nám ale poslala e-mailem informace, jakým způsobem se naše věc vyřídí. Co nás ale zarazilo, je to, že se to jen hemží poplatky. Připojuji část textu z Fio banky a ptám se Vás: mají na všechny poplatky nárok, i když jde o vyřízení dědictví? Je jejich odpověď v pořádku? Ještě chci doplnit, že dědičkami je moje matka, sestra a já, a domluvily jsme se, že peníze za akcie + dividendy se převedou na mamku a následně se dále rozdělí. Je to tak rozumné? Předem velké díky za odpověď. Karin O. Text z Fio: Zasílám soupis poplatků, které by Vaše matka hradila za vyřízení dědictví ve Fio bance: - převod titulů z Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP): 400,- Kč (realizace dědictví) + 60,- Kč (za zjištění čísla účtu zesnulého v CDCP, pokud nenaleznete modrý papírek ze SCP, kde bude číslo uvedeno) + 290,- Kč / ISIN ... tedy celkem 1.620,- Kč (ČKD DUKLA a.s., TUZEX PRAHA a.s., Svit a.s., IP Exit, a.s.) - převod titulů v rámci Fio banky: 370,- Kč / ISIN ... tedy celkem 740,- Kč (Komerční banka, Philip Morris ČR) - a pokud by nastala situace, že u RMS budou vedeny akcie Volkswagenu, pak by činil poplatek za jejich převod: 139,- Kč Ještě bych Vás ráda informovala, že na rodné číslo Vaší matky je veden majetkový účet v CDCP, na kterém mohou být vedeny akcie ještě z kuponové privatizace. Tyto akcie by se daly bezplatně převést pod Fio banku, pokud by paní doma našla modrý papírek ze SCP, kde je uvedené číslo daného účtu. Díky tomuto převodu by ušetřila poplatek 40,- Kč za registraci v CDCP při zřizování obchodního účtu. V případě nenalezení modrého papírku by zjištění čísla účtu v CDCP stálo 60,- Kč. Založení, vedení a také případné zrušení obchodního účtu, který by měla zřízený u nás pro převod akcií jak z důvodu dědictví, tak i z důvodu převodu z tzv. nezařazené evidence z CDCP, je následně zdarma. Vzhledem k tomu, že akciové tituly, které Vaše matka zdědila z CDCP jsou v současnosti neobchodovatelné, není proto nutné tento kontrétní převod realizovat, pokud si vyloženě sama nebude přát najít nějakého kupce těchto titulů. Ušetřila by tím první položku poplatků ve výši 1.620,- Kč.

Výplata dědictví

Dobrý deň, ja by som sa rada spytala ohladom vyplatenia pozostalosti. My mame od pražskeho notara pozostalost po tete ktora ktora zila v Prahe, ona mala uspory v Ceskej sporitelni a teraz mi mame na papieri pozostalost si vybrat v ceskej sporitelni. Ja by som sa rada spytala, ze ci aj vy to u vas na pobocke vyplacate na zaklade tých papierov co sme dostali od notara nám bolo povedane, že si môžme na hociktorej Ceske sporitelni vybrat tu svoju ciastku. A ked to vy náhodou nevyplacate, ci by ste mi nevedeli poradit, kde by sa to dalo vybrat. My bývame na Slovensku. Za pochopenie a odpoved vám velmi pekne dakujeme.

Babička mi spořila, dědictví

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, babička celí život říkala, že mi spoří, a když zemřela, tak ani zmínka od mé rodiny, že by mi babička spořila. Dá se někde zjistit, zda mi opravdu spořila a jestli nedej Bůh mi to má rodina nevybrala? Děkuji za odpověď

Kdo vyřizuje dědictví?

Pokračování dotazu č. 3806: Děkuji mnohokrát za Vaši odpověď. Který úřad dělá to "dědické řízení", na který se musím hlásit?

Dědictví konta v bance

Dobrý den, maje maminka zemřela a zanechala konto. Já jsem jediná dcera a žiji v Německu. Jak musím postupovat, abych mohla tu hotovost, kterou maminka pro mě spořila, dostat? Děkuji předem za odpověď.

Společný účet, dědictví

Chceme si s přítelkyni zřídit společný účet se stejnými dispozičnimi právy, aby až jeden z nás zemře, mohl ho nadále ten druhý uživat a nemusel se rušit nebo jít do dědického řízení. Děkuji!

Dědictví

Dobrý den, matka má vkladní knížku, jsem její jediný syn. Zajímalo by mě, zda mi po její smrti připadne celý vklad nebo určitá část připadne státu či jiné instituci.Rychlé odkazy

Banky v ČR