Banky.cz Články Běžný účet Co se děje s běžným účtem po úmrtí

Co se děje s běžným účtem po úmrtí

22.1.2024 Běžný účet

Co se stane s účty v bance, když jejich majitel zemře? Za jak dlouho banka zjistí, že majitel účtu už nežije a na jak dlouho prostředky na účtu zablokuje? Co potřebujete bance doložit, aby vám coby dědicům vyplatila peníze z účtů zůstavitele? Jak se bude tento příjem danit? Musí banky pojišťovat i vklady na zablokovaných účtech?

REKLAMA
REKLAMA

Účet zemřelého člověka musí banka zablokovat

Banka má legislativně určený rámec pro postup v případě úmrtí majitele účtu. Ať jde o účet běžný nebo účet spořicí, bankovní regulace úmrtí, resp. kroků následujících po doručení oznámení o úmrtí majitele, zůstává stejná. Úmrtí majitele účtu můžete oznámit vy sami, nebo počkat, až do banky doputuje oznámení úmrtí správní cestou.

Běžný účet zemřelého podléhá po oznámení úmrtí bance přísným opatřením. Ta jsou dána legislativně a všechna směřují k ochraně dědiců. Jenže to s sebou často nese i nemilé následky, například odepření přístupu disponenta k účtu zemřelého partnera, nebo pokračování v odesílání i těch trvalých příkazů, které po smrti majitele účtu už nedávají smysl (členství v klubu, předplatné služeb nebo životní pojištění),“ vysvětluje Dušan Šídlo, specialista na pojištění.

Disponenti mohou mít výjimku

Disponentem účtu je osoba, kterou majitel oprávnil zacházet s jeho účtem. Disponent může mít neomezená práva v operacích na účtu (výběr hotovosti, platby v obchodech, zadávání a rušení platebních příkazů atp.). Ale může být i značně omezen. Třeba limitem plateb z účtu za jeden měsíc.

Po úmrtí majitele účtu může mít disponent tento účet i nadále dostupný.  Ale pravidlem to není. Jednak si může majitel účtu ve smlouvě o dispozičním právu stanovit, že po jeho smrti zanikne i disponentské právo. A jednak může banka rozhodnout o blokaci účtu i pro disponenta.

Účet zemřelého člověka musí banka zablokovat

Z blokovaného účtu i nadále odcházejí trvalé příkazy

Jestliže majitel účtu nestanovil jinak, z účtu, který je po smrti blokovaným odcházejí všechny dříve nastavené trvalé příkazy. Odcházet budou až do doby, než se ukončí dědické řízení. Nebo než na účtu „dojdou“ peníze.

Na svém běžném účtu si můžete nastavit, zda se mají trvalé příkazy odesílat i po vaší smrti. Pokud to banka neumožní v internetovém bankovnictví, zkontrolujte, zda není možnost automaticky zaškrtnutá ve smlouvě o běžném účtu nebo v obchodních podmínkách. Nejsnazší cestou k řešení této otázky je online chat s bankou, telefonát, případně návštěva pobočky,“ doporučuje Petr Jermář, specialista na finance Banky.cz.

K účtu se může dostat tzv. správce dědictví. Kdo to je?

Jestliže je účet zablokován a čeká se na dědické řízení, přitom nejste disponentem účtu, i tak se k penězům zemřelého můžete dostat. Jde o důležitou možnost zejména v domácnostech, kde se vše řešilo z jediného účtu a kam například chodí důchody obou partnerů.

Aby se pozůstalý mohl dostat ke svému důchodu a měl do ukončení dědického řízení „z čeho žít“, musí se stát správcem dědictví (resp. správcem pozůstalosti). Pak mu banka zajistí přístup k účtu. Správce dědictví jmenuje notář, který vede dědické řízení.

Běžný účet s bonusem 3 000 Kč

Notář buď nijak neomezí práva správce (a ten může s účtem volně nakládat), nebo správci povolí třeba jen zastavení trvalých plateb z účtu zůstavitele.

Jakmile soud o dědictví rozhodne, účet se odblokuje

Banka smí ukončit blokaci účtu, jakmile je jí doručeno rozhodnutí v dědickém řízení. Dědic účtu pak rozhoduje, co se stane se zděděným účtem. Zda se jen převede na nového majitele, nebo se z účtu vyplatí peníze a účet se ukončí. Při převodu na nového majitele se zachová původní číslo účtu. Podobně se postupuje u vkladních knížek nebo i termínovaných vkladů.

Co si připravit pro banku, když jste již potvrzeným dědicem účtu

Abyste mohli se zděděným účtem začít nakládat, je potřeba se dostavit do banky s patřičnými dokumenty. V první řadě s sebou musíte mít osobní doklad, nejlépe občanský průkaz. A pak již pravomocné rozhodnutí o dědictví, kde bude stanoveno, že jste dědicem daného účtu.

Jestliže se vám do osobní návštěvy na pobočce nechce, nebo je prostě příliš daleko, vyhledejte si na stánkách banky formulář se žádostí o vypořádání dědictví. Do formuláře se vypisují identifikační údaje majitele účtu (zůstavitele) a údaje o dědici (dědicích). Doplníte výši dědického podílu (dle rozhodnutí o dědictví) a také banku požádáte o následné kroky s účtem zemřelého příbuzného.

Důležitý je výpis z účtu po výplatě prostředků a potvrzení o jeho zrušení, pokud nechcete účet nadále držet. I o něj si ve formuláři (nebo při osobní návštěvě) požádáte. Přímo nepostradatelným je u účtů doposud spojených s poplatky za vedení.

Srovnání spořicích účtů

Jak se daní peníze ze zděděného účtu

Prostředky z bankovního účtu, které jste zdědili, se nijak nedaní. Příjmy z dědictví se řadí do skupiny příjmů od daně osvobozených. Z peněz, které obdržíte jako výplatu z dědictví, se žádné částky strhávat nebudou.

Může být ale rozdíl mezi částkou, která byla na účtu, když zůstavitel zemřel, a částkou, která se dědici (dědicům) vyplatí. Snížena může být o trvalé příkazy z tohoto účtu, které se během dědického řízení nezrušily.

Často se ptáte

Jak to bude se společným účtem manželů, když jeden z nich zemře?

Běžný účet bez poplatků

Záleží na tom, v jakém postavení jsou oba manželé u tohoto účtu. Jestli jde o:

Půjde-li o třetí situaci v pořadí, účet bude po smrti majitele zablokován. A osoba, která do něj vstupovala prostřednictvím mobilu zemřelého manžela, se do něj nebude moci dostat, pakliže si nevyřídí správcovství pozůstalosti. V první a v druhé situaci může účet zůstat pozůstalému manželovi dostupný.

Jsou v bance pojištěny i vklady zablokované po úmrtí majitele?

Ano, jsou. Pojištění vkladů se vztahuje i na tyto účty. V případě zdědění účtu v bance, které ČNB odebrala licenci, bude peníze vyplácet jiná banka. O kterou půjde, se dozvíte na webovkách původní banky, ale i z médií, či na našich stránkách.

Co se stane s účtem po smrti?

Po smrti majitele bude jeho účet zablokován. Banka účty blokuje po té, co se o úmrtí majitele dozví, ideálně z kopie úmrtního listu. K odblokování účtu dojde až po pravomocném ukončení dědického řízení.

Kdo dědí peníze na účtu?

Dědicem se stává ten, o kom tak rozhodne soud v rámci dědického řízení. Jestliže zůstavitel sepsal závěť a v ní stanovil, komu účet připadne, bude se postupovat podle závěti (až na výjimky, například když zůstavitel vynechal neopomenutelné dědice). Více se dozvíte v článku Dědictví ze závěti, ze smlouvy a dědictví ze zákona, aneb jak je to dneska s děděním.

Jaká práva má disponent účtu?

Záleží na tom, jaká práva mu majitel účtu stanoví. Mohou být neomezená, ale i přísně limitovaná. Někteří disponenti smějí jen nahlížet, jiní mohou provádět jakékoliv transakce na účtu.

KOMENTÁŘE k článku Co se děje s běžným účtem po úmrtí

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Dispoziční právo k účtu. Kdy má smysl a na co si dát pozor?

19.1.2024 Běžný účet

Možná jste už slyšeli termíny „disponent“ nebo „dispoziční právo k účtu“. Možná víte, že jde o téma správy bankovních účtů jinou osobou, než je majitel. Ale možná neznáte podrobnosti. Podívejte se, jak založit disponentská práva, jak určit jejich rozsah, nebo jak je pro změnu zrušit. V jaké roli se ocitá disponent po smrti majitele účtu, či kde se disponentství používá nejčastěji.

Podnikatelské účty pro OSVČ: Vše na jednom místě

11.12.2023 Běžný účet

I když zákon OSVČ neukládá povinnost zřizovat si podnikatelský účet, řada drobných podnikatelů si ho nemůže vynachválit. Účet pro podnikatele totiž nabízí snadné řešení, jak oddělit peníze z osobního života od těch z podnikání. A nejen to. Jaké jsou další výhody, a naopak nevýhody podnikatelských účtů? A existuje podnikatelský účet zcela bez poplatků? 

Kolik stojí výběr z bankomatu?

6.12.2023 Běžný účet

Výběr hotovosti z bankomatu zdarma nebo i za stovky korun. Účtované poplatky se u jednotlivých bank liší. Poradíme, které banky nabízejí nejlevnější výběry doma i v zahraničí, nebo co je to bankomat sdílený a jak funguje.

Průvodce bankomaty v Česku: Jak vybírat zahraniční kartou bez zbytečných poplatků?

6.11.2023 Běžný účet

Bezplatné výběry z bankomatů vnímáme jako samozřejmost. Ve skutečnosti ale samozřejmostí být nemusí – zvlášť pokud vybíráte peníze kartou vedenou v cizí měně. Poplatky za výběr z bankomatu v Česku pak mohou vyskočit i na několik set korun.

Bankomaty a vkladomaty: jak fungují, kolik stojí a jak na správný výběr v zahraničí

O bankomatech slyšel snad už každý z nás. O vkladomatech nebo platbomatech možná ještě ne. Podívejme se, co jsou tyto typy bankovních automatů, jak fungují, kolik za jejich služby zaplatíte. A především: jak je správně používat nejen u nás, ale též v zahraničí.

Z naší bankovní poradny

Pojmy ve slovníku

Brutto vs. netto

Brutto a netto jsou dva pojmy, které jsou často používány ve finančním světě, zejména v oblasti mezd a platů. Jednoduše řečeno, brutto je celková částka před jakýmikoli odečty, zatímco netto je částka, která zůstává po odečtení všech daní, poplatků a dalších nákladů.

Výpočet mzdy

V kontextu mezd a platů:

Brutto mzda je celková částka peněz, kterou zaměstnanec vydělá před odečtením jakýchkoli daní a odvodů. To zahrnuje základní plat, příplatky, bonusy a jakékoli jiné finanční výhody.

Netto mzda je čistá částka peněz, která zůstává po odečtení všech daní a odvodů z hrubé mzdy. To zahrnuje daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění a další povinné odvody.

Důležitost rozlišení

Je důležité rozlišovat mezi brutto a netto:

Plánování rozpočtu: Znát rozdíl mezi brutto a netto mzdou je nezbytné pro správné plánování osobního rozpočtu. Netto mzda je skutečná částka, kterou zaměstnanec dostává na svůj bankovní účet a může ji používat na pokrytí svých životních nákladů.

Srovnání nabídek práce: Při porovnávání nabídek práce berte v úvahu nejen brutto mzdu, ale také výši odvodů a daní, které budou odečteny. To pomáhá získat lepší představu o skutečné hodnotě nabídky.

Daňové účely: Pro daňové účely je důležité znát svou hrubou mzdu, protože to je částka, ze které se vypočítává daň z příjmů.

Rozlišení mezi brutto a netto je základním konceptem, který je nezbytný pro správné finanční plánování a rozhodování. Je důležité vědět, kolik peněz skutečně dostanete na svůj běžný účet a kolik bude odečteno na daních a odvodech.

ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena