Banky.cz Slovník Penze

Co je to Penze

REKLAMA

Definice Penze

Penze je finanční vyrovnání, které dostávají lidé po dosažení určitého věku či v případě invalidity. Jaká je její role a jaké jsou hlavní typy penzí v České republice?

Funkce penze v moderní společnosti

Role penze v dnešní společnosti zahrnuje:

  • Zajištění stáří: Finanční zabezpečení po odchodu do důchodu.

  • Odměna za dlouholetou práci: Uznání za roky odvedené práce.

  • Sociální jistota: Penze jako sociální pojistka proti chudobě v stáří.

Penze

Typy penzí v ČR

Mezi hlavní typy penzí patří:

  • Starobní penze: Pro lidi po dosažení důchodového věku. Přilepšení ke starobní penzi zajistí penzijní spoření.

  • Invalidní penze: V případě ztráty pracovní schopnosti.

  • Vdovská a vdovecká penze: Pro pozůstalé po zemřelých.

Důchodový systém a penze jsou neustále v centru veřejné debaty, a proto je důležité sledovat aktuální změny a novinky v této oblasti.

Penzijní spoření reaguje na ukončení státního příspěvku pro seniory od 1. července

Penzijní spoření reaguje na ukončení státního příspěvku pro seniory od 1. července

19.6.2024 Spoření

Rok 2024 přináší významné změny v oblasti penzijního spoření, které se dotýkají jak výše státních příspěvků, tak i jejich dostupnosti pro určité skupiny střadatelů. Zatímco maximální státní příspěvek se zvyšuje, senioři pobírající starobní důchod ztrácejí od 1. července nárok na tuto podporu. Některé penzijní společnosti se rozhodly seniorům tuto náhlou změnu alespoň dočasně kompenzovat

Dotazy k Penze

Nelíbí se mi doživotní renta

11.2.2024 Spoření
Pokračování dotazu č. 22948: Dobrý den, ano jsem frustrována při pomyšlení, že jakákoli sjednaná penze z mé smlouvy (starobní, výsluhová, invalidní) bude doživotní. Tedy s rizikem, že se nedožiji dočerpání svých úspor. Ani pozůstalostní penze nezaručuje, že případný zůstatek zdědí mé děti. Tedy je porušeno právo na dědictví. Vaše odpověď úplně neodpovídá na mou otázku. Jaký je nejlepší postup, když nechci jednorázové vyrovnání, a ani formu doživotní penze, která skrývá riziko, že nedočerpám uspořené prostředky a ani moji dědicové je nezískají zcela? Patřím do generace "husákových dětí", které už od mlada strašily tím, že nebudou mít důchod. Proto jsem se rozhodla k zodpovědnému kroku a již od mladého věku jsem si začala spořit, abych měla přilepšení k důchodu. Přístup státu a Vaše odpověď jsou poněkud demotivující. Dobrý den, pokud nechcete jednorázové vyrovnání ani doživotní penzi, je možné si sjednat penzi na dobu určitou (obvykle 3-10 let). Tuto formu výplaty obvykle nabízí jen nové doplňkové penzijní spoření, tedy před případnou výplatou peněz by bylo nutné nejprve peníze převést ze starého penzijního připojištění do nového DPS (což bych doporučil tak jako tak nehledě na formy výplaty z důvodu velmi nízkých výnosů v penzijním připojištění). Právo na dědictví určitě porušeno není. Naopak v rámci penzijního spoření si můžete sjednat obmyšlenou osobu, která v případě vašeho úmrtí dostane peníze přímo od penzijní společnosti mimo dědické řízení (rychlejší výplata) - jinak je vklad samozřejmě předmětem standardního dědického řízení. Doživotní penze a riziko nedočerpání peněz při úmrtí - to je ale tzv. férová sázka pro obě strany. Na základě úmrtnostních tabulek je vypočtena vaše pravděpodobná doba dožití a podle toho je vyměřena výše měsíční renty. Dožijete-li se méně let než bylo odhadnuto, vyčerpáte méně peněz. Dožijete-li se vyššího věku než bylo odhadnuto, dostanete vyplaceno více peněz než jste měla naspořeno. Riziko podstupují obě strany stejnou měrou.  ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Penzijní spoření porušuje Listinu základních práv a svobod

11.2.2024 Spoření
Dobrý den, mám již téměř 28 let penzijní připojištění starého typu. Při dotazu na podmínky zahájení výsluhové penze jsem se dozvěděla, že mohu sjednat pouze doživotní formu. Při příležitosti úpravy smlouvy o sjednání výsluhové penze v roce 2000 mi jakýsi povedený poradce zaškrtl rovněž převod na nový penzijní plán a moje nedbalost při čtení před podpisem, že jsem na to přistoupila. Nyní jsem se velice divila, protože obecně doživotní formu výplaty penze z penzijního spoření považuji za krádež za bílého dne a v rozporu s čl. 11 Listiny práv a svobod. Na solidární systém výplat penzí máme stát. Soukromé prostředky, které si šetřím, chci užít buď já, nebo moji dědicové. Ale otázkou je, jaký je nejlepší postup, když nechci řešit získání uspořených prostředků ani jednorázovým vyrovnáním, ani doživotní penzí? Od jisté životní etapy, kdy bylo možné zvýšit spoření na penzi, jsem vkládala tolik, abych dosáhla jak na nejvyšší státní příspěvek tak na maximum možného odpočtu daní. Příspěvek zaměstnavatele jsem z nerozvážnosti sjednala až v tomto roce. Děkuji za odpověď na mou otázku. Dobrý den, smyslem penzijního spoření je průběžné zvyšování kvality života seniorů pomocí dodatečně vyplácené dávky nad rámec starobního důchodu z průběžného systému. Naopak jednorázové vyrovnání (stejně jako výsluhová penze) jde zcela proti základnímu poslání penzijního spoření. I proto již není např. výsluhová penze možná u nově sjednaných smluv od roku 2013 a jednorázové vyrovnání bylo značně znevýhodněno (zdanění zisků a příspěvků zaměstnavatele).  Penzijní spoření dotuje stát: příspěvky až 230 Kč/měsíc při úložce až 1 000 Kč/měsícdaňovým zvýhodněním - možno odečíst od základu daně každoročně až 24 000 Kčpříspěvky zaměstnavatele osvobozených od zdanění (neplatí se daň z příjmu ani sociální/zdravotní pojištění)Proto má stát plné právo stanovit pravidla hry. Pokud s těmito pravidly nesouhlasíte, nevyužívejte tento produkt. Penzijní spoření můžete kdykoliv ukončit - státu vrátíte již připsanou státní podporu, výnosy a příspěvky zaměstnavatele Vám zůstanou (pouze dojde ke standardnímu dodanění sazbou 15%), vaše vlastní vklady dostanete zpět v plné výši. Nazývat doživotní rentu krádeží za bílého dne nebo porušením Listiny základních práv a svobod je absurdní. Je to tak jednoduché - tuto státní dotaci (3 body výše) využívat můžete ale nemusíte - nikdo Vás nenutí. Pokud dotaci využívat chcete, je třeba akceptovat její podmínky.  ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2024, všechna práva vyhrazena