Banky.cz Slovník Výsluhová penze

Co je to Výsluhová penze

REKLAMA

Definice Výsluhová penze

Výsluhová penze je pojem z oblasti penzijního připojištění. Výsluhovou penzi může čerpat účastník, který u dnešního transformovaného fondu kterékoliv penzijní společnosti spořil na penzi nejméně 15 let. Zároveň si při sepisu smlouvy s penzijním fondem možnost výplaty výsluhové penze sjednal. 

Základní informace o výsluhové penzi

Výsluhová penze činí 50% z částky naspořené v transformovaném fondu. Naspořená částka je složena z měsíčních či ročních příspěvků účastníka, z příspěvků zaměstnavatele, příspěvků státu a ze zhodnocení připsaného penzijním fondem. 

Výsluhovou penzi lze vybrat různými formami, které musí připouštět stanovy fondu a vaše smlouva s penzijní společností:

  • jednorázové vyrovnání, při kterém dodaníte příspěvky zaměstnavatele a výnosy fondu
  • renta na dobu určitou do 10 let, při které dodaníte jen výnosy
  • renta na více než 10 let, nebo renta na dožití), při které nedodaníte nic
Výsluhová penze

Jak čerpat výsluhovou penzi

Výsluhovou penzi lze čerpat již v předdůchodovém věku. Pokud jste od mládí mysleli na vaši finanční budoucnost, můžete mít zajímavou měsíční rentu. Nehledě na čerpání vaší výsluhové penze běží smlouva o penzijním připojištění dále.

Dnešní transformované fondy fungovaly podle starých pravidel penzijního připojištění do roku 2012. Od 1.1.2013 tedy:

  • je možné nechat nového zaměstnavatele přispívat do vašeho dříve sjednaného penzijního připojištění
  • již není možné penzijní připojištění sjednat, lze pouze přestoupit do fondů penzijního spoření. Přehled všech fondů penzijního spoření, jejich ročních výnosů a poplatků najdete v naší sekci srovnání penzijního spoření.

Penzijní spoření – výnosy fondů za rok 2022

3.2.2023 Spoření

I v penzijním spoření byl rok 2022 silně poznamenán válkou na Ukrajině a propadem akcií. Všechny dynamické fondy a téměř všechny vyvážené fondy skončily bohužel po letech tučných zisků ve ztrátě. Naopak poprvé za svou historii doplňkového penzijního spoření se dařilo konzervativním fondům.

Dotazy k Výsluhová penze

Penzijní spoření porušuje Listinu základních práv a svobod

11.2.2024 Spoření

Dobrý den, mám již téměř 28 let penzijní připojištění starého typu. Při dotazu na podmínky zahájení výsluhové penze jsem se dozvěděla, že mohu sjednat pouze doživotní formu. Při příležitosti úpravy smlouvy o sjednání výsluhové penze v roce 2000 mi jakýsi povedený poradce zaškrtl rovněž převod na nový penzijní plán a moje nedbalost při čtení před podpisem, že jsem na to přistoupila. Nyní jsem se velice divila, protože obecně doživotní formu výplaty penze z penzijního spoření považuji za krádež za bílého dne a v rozporu s čl. 11 Listiny práv a svobod. Na solidární systém výplat penzí máme stát. Soukromé prostředky, které si šetřím, chci užít buď já, nebo moji dědicové. Ale otázkou je, jaký je nejlepší postup, když nechci řešit získání uspořených prostředků ani jednorázovým vyrovnáním, ani doživotní penzí? Od jisté životní etapy, kdy bylo možné zvýšit spoření na penzi, jsem vkládala tolik, abych dosáhla jak na nejvyšší státní příspěvek tak na maximum možného odpočtu daní. Příspěvek zaměstnavatele jsem z nerozvážnosti sjednala až v tomto roce. Děkuji za odpověď na mou otázku.

Dobrý den,

smyslem penzijního spoření je průběžné zvyšování kvality života seniorů pomocí dodatečně vyplácené dávky nad rámec starobního důchodu z průběžného systému. Naopak jednorázové vyrovnání (stejně jako výsluhová penze) jde zcela proti základnímu poslání penzijního spoření. I proto již není např. výsluhová penze možná u nově sjednaných smluv od roku 2013 a jednorázové vyrovnání bylo značně znevýhodněno (zdanění zisků a příspěvků zaměstnavatele). 

Penzijní spoření dotuje stát:

příspěvky až 230 Kč/měsíc při úložce až 1 000 Kč/měsícdaňovým zvýhodněním - možno odečíst od základu daně každoročně až 24 000 Kčpříspěvky zaměstnavatele osvobozených od zdanění (neplatí se daň z příjmu ani sociální/zdravotní pojištění)

Proto má stát plné právo stanovit pravidla hry. Pokud s těmito pravidly nesouhlasíte, nevyužívejte tento produkt. Penzijní spoření můžete kdykoliv ukončit - státu vrátíte již připsanou státní podporu, výnosy a příspěvky zaměstnavatele Vám zůstanou (pouze dojde ke standardnímu dodanění sazbou 15%), vaše vlastní vklady dostanete zpět v plné výši.

Nazývat doživotní rentu krádeží za bílého dne nebo porušením Listiny základních práv a svobod je absurdní. Je to tak jednoduché - tuto státní dotaci (3 body výše) využívat můžete ale nemusíte - nikdo Vás nenutí. Pokud dotaci využívat chcete, je třeba akceptovat její podmínky. 

ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena