Banky.cz Články Aktuálně Italská bankovní krize

Italská bankovní krize

21.7.2016 Aktuálně

Italský bankovní sektor trápí vysoký podíl nesplácených úvěrů. Zpomalující ekonomika může tento problém dále jen umocnit. Budou to opět peníze daňových poplatníků, které krachující banky zachrání nebo se do rekapitalizace zapojí i akcionáři? Nezažehne Itálie další ekonomickou krizi?

REKLAMA
REKLAMA

Zdravý a kapitálově silný bankovní sektor je nutným předpokladem úspěšné a rostoucí ekonomiky. Střadatelé chtějí mít své vklady bezpečně uloženy a investoři si potřebují půjčovat za rozumných podmínek. Stabilitu bankovního trhu moderuje centrální banka a skrz pravidla kapitálové přiměřenosti reguluje komerčním bankám podíl rizikových aktiv v portfoliu. Za kumulaci rizik nad rámec povolených limitů by mělo následovat odebrání bankovní licence. Jak se ovšem v rámci evropského společenství neustále přesvědčujeme, výklad těchto pravidel hry je otázkou kulturních zvyklostí každého státu. Zatímco přístup německy mluvících zemí je nekompromisní, smysl pro férové statistky a dodržování pravidel je u států jižní Evropy až nebezpečně benevolentní.

Ekonomické problémy jižních států

Španělsko, Řecko, Itálie. Stejná zeměpisná šířka, stejné ekonomické problémy. Přezaměstnaný a nad poměry placený státní sektor, byrokracie, vysoká nezaměstnanost (u mladých až 50%), vysoký státní dluh (Itálie přes 130% HDP) a křehký bankovní sektor plný toxických aktiv. Kombinace parametrů nutně vedoucí k nízkému ekonomickému růstu, který zacykleně zhoršuje vše výše uvedené. Za normálních okolností by nutně musel následovat krach, ale v rámci EU se už stalo pravidlem, že sever vždy zatáhne dluhy jihu a jede se dál.

Italské banky

Problém se netýká jen nejviditelnější Monte dei Paschi di Siena, která již několik let funguje v krizovém režimu a zahraňoval ji už jednou stát. Špatnými úvěry je prorostlý celý bankovní sektor, což potvrzují zátěžové testy ECB. Střídmé odhady hovoří o 20% (10 bilionů korun), což je poměrově zhruba 3x více než bylo v USA v době vrcholící finanční krize (2009).

Běžný účet

MMF opět snížil odhad ekonomického růstu Itálie, v letošním i příštím roce na pouhé 1%. Zpomalující ekonomika přitom povede skrz zhoršenou finanční situaci fyzických i právnických osob k dalšímu navyšování nesplácených úvěrů. Rekapitalizace bank se zdá být nevyhnutelnou a mnozí nejen italští bankéři po ní volají již nyní. Italská bankovní krize by totiž pravděpodobně přenesla řetězově problém i na francouzské banky a dohromady by tyto dvě velké evropské ekonomiky mohly zažehnout další celosvětovou ekonomickou krizi.

Privatizace zisků, socializace ztrát

Oblíbený evropský model podnikání na poli bankovnictví. Když se daří, akcionáři stahují zisky skrz dividendy do své kapsy, a když se dařit přestane, ztráty platí daňový poplatník pod heslem „too big to fail“ (tolik velkých bank nemůžeme přece nechat zkrachovat, to by mělo obrovské dopady na celé hospodářství). Přestože nová pravidla bankovní unie EU zakázala toto zahraňování bank z veřejných peněz, Itálie bude vyžadovat výjimku. A když ji výjimka schválena nebude, pravidla pravděpodobně kreativně obejde (podobně jako např. ČR s nepovolenými dotacemi pro ČSA – stát nemohl ČSA zadotovat přímo, tak peníze poslal jako půjčku skrz státní podnik Osinek).

Po Brexitu odchod Itálie?

Itálie roste ze všech vyspělých ekonomik světa nejpomaleji již 30 let. Hospodářský růst podlamuje od roku 2002 Italy přijaté euro, které se v měnové unii s Německem ukazuje jako příliš silné pro tamější ekonomiku. MMF prorokuje Itálii 20 ztracených let stagnace. Ve světle Brexitu by mohly posílit nálady na opuštění eurozóny, což by bylo pro Itálii z čistě ekonomického hlediska pravděpodobně správné rozhodnutí, ale nejen geopolitické dopady na společný evropský projekt by byly značné. Z opačného úhlu pohledu může doposud trpělivé Němce přestat bavit dotovat nad poměry si žijící jižanské státy.

Běžný účet bez poplatků

Trhy Brexit relativně ustály, ale sledovat co rok odchod jedné země z EU/EMU by asi příliš dobré nálady na burzy nepřineslo. 

ANKETA k článku Italská bankovní krize

Je správné zahraňovat banky z peněz daňových poplatníků?

Počet odpovědí: 282

KOMENTÁŘE k článku Italská bankovní krize

Přidejte nový komentář

Úspora zisku, Komentoval(a): Janus

10.6.2019 19:34:08
Mělo by že snížit o polovině zisk manažerů o minus 50 %,a zaplatit i státní dluh Itálie.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

MP: Snížení úrokových sazeb u Hypoúvěru a zvýšení slevy za doložení PENB

12.4.2024 Aktuálně

Modrá pyramida s platností od  11. 4. 2024 snižuje úrokové sazby Hypoúvěru o 0,4 % p.a., a to u všech fixací.

MMB: Zvýšení úrokových sazeb u 3Y a delších fixací

11.4.2024 Aktuálně

Moneta Money Bank přistoupila 11. 4. ke zvýšení úrokových sazeb na tříletých a delších fixacích.

KB: Snížení úrokových sazeb a zvýšení slevy za doložení PENB

10.4.2024 Aktuálně

Komerční banka s platností od 11. 4. 2024 snižuje úrokové sazby hypotečních úvěrů i Americké hypotéky o 0,4 % p.a. u všech fixací a současně navyšuje slevu za předložení PENB A / B na 0,2 % p.a. (dříve 0,1 % p.a.)

TA: Týdenní analýza 15/2024: Fixace se i nadále zkracují. Mohou za to ceny zdrojů i opatrnost bank

9.4.2024 Aktuálně

Struktura fixací u hypoték poskytnutých bankami se stále více přelévá ve prospěch těch kratších.

MMB: Zvýšení úrokových sazeb u 3Y a delších fixací

5.4.2024 Aktuálně

Moneta Money Bank přistoupila 5. 4. ke zvýšení úrokových sazeb na vybraných fixacích.

U tříletých sazeb došlo k navýšení o 0,15 p.b. U pětiletých, sedmiletých a desetiletých sazeb došlo k navýšení o 0,2 p.b.

Z naší bankovní poradny

Pojmy ve slovníku

Fond pojištění vkladů

Je nejdůležitější součástí Garančního systému finančního trhu v ČR. Z fondu pojištění vkladů probíhá výplata klientů zkrachovalých bank. 

Vklady na účtech u českých bank jsou pojištěny do 100 000 euro, resp. jejich ekvivalentu v českých korunách (cca 2,5 mil. korun). Pravidlo je nastaveno tak, že pojištěn je v každé bance součet vkladů jednoho klienta. Za samostatného klienta se považuje fyzická osoba (pod rodné číslo), nebo i firma (pod IČ). 

Pokud tedy máte v některé z bank více než 2,5 milionu korun, rozhodně byste měli své peníze rozdělit mezi více bank, nebo více rodných čísel, či IČ. Stačí tedy převést část peněz na manželku, či firmu. Zároveň může mít každý člověk pojištěné vklady ve více bankách v ČR, nebo EU.

Do Fondu pojištění vkladů přispívají všechny české banky, stavební spořitelny a záložny pravidelným odvodem určitého promile z výše vkladů jejich klientů. Tento fond momentálně disponuje prostředky přibližně ve výši 40 miliard českých korun. Poslední výplaty prováděl klientům malých institucí Sberbank, Československé úvěrní družstvo (dříve Akcenta záložna) a předtím Evropsko Ruská Banka. Ještě předtím větší výplata přes 10 miliard proběhla klientům Metropolitního spořitelního družstva.

Fond pojištění vkladů vyplácí náhradu na základě sdělení regulátora České národní banky, že konkrétní instituce není schopna dostát svým závazkům. Výplatu náhrad realizuje Garanční systém finančního trhu, který si zajistí od banky seznamy depozitních klientů. Vyplácí se zůstatek klienta k datu oznámení ČNB, sestávající z jistiny vkladu a naběhlých úroků k datu. Pro výplatu Garanční systém zpravidla najme některou z velkých bank s dostatkem poboček. Informace je zasílána na kontaktní údaje zkrachovalé banky či záložny. Pozor - výplata probíhá pouze po dobu 3 let, během kterých se musíte o své prostředky přihlásit!

Jak uvedeno výše, aktuálně má fond dostatek prostředků pro případné uspokojení klientů při krachu středně velké banky. A pokud by prostředky fondu nestačily, doplácet se bude ze státního rozpočtu, fond smí vydat dluhopisy anebo si může vypůjčit prostředky na finančním trhu prostřednictvím úvěru.

ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena