HYPO úvěrové pojištění - Rizikové životní pojištění
pojišťovny Komerční pojišťovna

Popis produktu HYPO úvěrové pojištění

Jedná se o rizikové životní pojištění vázané k úvěru (bez investiční složky). V pojistné smlouvě se vypisuje číslo úvěru, ke které je pojištění vázáno, ale smlouva není vinkulovaná ve prospěch pojišťovny. Pojistné plnění jde vždy pojištěné osobě nebo obmyšleným osobám. Úvěry ke kterým lze smlouvu sjednat: úvěry poskytnuté bankou, stavební spořitelnou, úvěrovým družstvem – překlenovací úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypoteční úvěr i neúčelová část hypotečního úvěru. Toto pojištění je pouze pro jednu, hlavní pojištěnou osobu, která figuruje v úvěrové smlouvě. Pojištění nemá žádný sazebník poplatků, je bez rizikové skupiny povolání klienta a lze také sjednat se zlomkovým plněním k pojistné částce.

Nejvýhodnější nabídka pojištění od profesionálů

POVINNÉ
Váš telefon

94% klientů najdeme
výhodnější pojištění

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Jak již je z názvu tohoto pojištění patrné, tak je povinné pro každého uživatele motorového vozidla. Smyslem tohoto pojištění je krýt pojištěného za škody, které může způsobit ostatním účastníkům ať již na majetku nebo na zdraví.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Smyslem tohoto pojištění je pokrýt škody na svém vozidle, které se mohou přihodit nahodilou situací. V tomto pojištění si můžete například připojistit i vandalismus, pojištění skel a jiné další připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Tento typ pojištění kryje škody, které vám mohou vzniknout pouze na vaší nemovitosti. Toto pojištění zpravidla obsahuje riziko požáru, vodní nebezpečí, úder blesku, vichřice, vandalismus a mnoho dalších připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

V tomto pojištění si kryjete škody, které vám mohou vzniknout na movitých věcech ve vašem domě či bytě. Nejčastěji se připojišťuje zkrat, přepětí nebo podpětí, které vám chrání škody na elektrospotřebičích, dále také proti přírodním živlům, nebo krádeži či loupeži. Kromě vybavení vaší domácnosti si můžete připojistit i věci ve sklepě nebo garáži.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Toto pojištění vám kryje škody, které můžete způsobit svému zaměstnavateli nebo v běžném občanském životě.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Životní pojištění má krýt ztrátu, která může vzniknout nahodilou událostí a může mít značný dopad na životní úroveň domácnosti. Mezi nejdůležitější patří riziko smrti, invalidita, trvalé následky, závažná onemocnění a mnoho dalších.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Hlavním smyslem cestovního pojištění je ochránit své výdaje za zdravotní péči v zahraničí. Pojistit se můžete na konkrétní stát kam cestujete, ať už to pracovně, rekreačně nebo studijně. Dále si můžete také připojistit ztrátu nebo odcizení zavazadel, zpoždění nebo zrušení letu a mnoho dalších připojištění.