Banky.cz Banky.cz Pojišťovny Komerční pojišťovna
Komerční pojišťovna

Komerční pojišťovna

  Adresa: Danube House, Karolinská 1/650, 186 00 Praha 8, CZ 
  IČ:  
  SWIFT:  
  Kód banky:  
  Na českém trhu:  

  Nejvýhodnější nabídka pojištění od profesionálů

  POVINNÉ
  Váš telefon

  94% klientů najdeme
  výhodnější pojištění

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Jak již je z názvu tohoto pojištění patrné, tak je povinné pro každého uživatele motorového vozidla. Smyslem tohoto pojištění je krýt pojištěného za škody, které může způsobit ostatním účastníkům ať již na majetku nebo na zdraví.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Smyslem tohoto pojištění je pokrýt škody na svém vozidle, které se mohou přihodit nahodilou situací. V tomto pojištění si můžete například připojistit i vandalismus, pojištění skel a jiné další připojištění.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Tento typ pojištění kryje škody, které vám mohou vzniknout pouze na vaší nemovitosti. Toto pojištění zpravidla obsahuje riziko požáru, vodní nebezpečí, úder blesku, vichřice, vandalismus a mnoho dalších připojištění.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  V tomto pojištění si kryjete škody, které vám mohou vzniknout na movitých věcech ve vašem domě či bytě. Nejčastěji se připojišťuje zkrat, přepětí nebo podpětí, které vám chrání škody na elektrospotřebičích, dále také proti přírodním živlům, nebo krádeži či loupeži. Kromě vybavení vaší domácnosti si můžete připojistit i věci ve sklepě nebo garáži.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Toto pojištění vám kryje škody, které můžete způsobit svému zaměstnavateli nebo v běžném občanském životě.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Životní pojištění má krýt ztrátu, která může vzniknout nahodilou událostí a může mít značný dopad na životní úroveň domácnosti. Mezi nejdůležitější patří riziko smrti, invalidita, trvalé následky, závažná onemocnění a mnoho dalších.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Hlavním smyslem cestovního pojištění je ochránit své výdaje za zdravotní péči v zahraničí. Pojistit se můžete na konkrétní stát kam cestujete, ať už to pracovně, rekreačně nebo studijně. Dále si můžete také připojistit ztrátu nebo odcizení zavazadel, zpoždění nebo zrušení letu a mnoho dalších připojištění.

  O pojišťovně Komerční pojišťovna

  Univerzální pojišťovnou, která se zaměřuje zejména na životní pojištění je Komerční pojišťovna a.s. Tato společnost je v podstatě jakousi bankopojišťovnou, jelikož je součástí velké skupiny kolem Komerční banky. Nabízí velkou pojišťovací síť, která nabízí kromě klasických druhů pojištění i mnoho dalších doplňkových bankovních služeb. Jsou jimi například obsluha účtů a využití bankovního poradenství. Ostatně pobočky Komerční pojišťovny se nacházejí přímo na pobočkách Komerční banky. Komerční pojišťovna je vlastněna pojišťovnou SOGCAP, a to z 51 %, druhým vlastníkem, který má v rukou minoritní podíl společnosti Komerční pojišťovna je Komerční banka. Díky tomu může přímo využívat služeb Komerční pojišťovny a obohatit svou nabídku o několik jejich zajímavých produktů a služeb. Celé know-how Komerční pojišťovny je tedy v podstatě poskytováno této bankovní instituci. Komerční banka patří mezi úplně nejsilnější společnosti, které se nachází v bankovním sektoru v České republice. Jejich služeb v současnosti využívá přibližně 1,58 milionu lidí. Komerční banka, a tedy i Komerční pojišťovna disponuje v České republice přibližně 386 pobočkami a 35 speciálními business centry. Za Komerční bankou a ostatně i za Komerční pojišťovnou několika dalšími společnostmi stojí obrovská finanční skupina Societé Génerale, která je schopna pokrýt všechna rizika spojená s činnostmi těchto společností. Societé Génerale působí v celkem 82 zemích celého světa a mezi její zaměstnance se řadí přibližně 151 000 lidí. V České republice pro Sociéte Génerale pracuje zhruba 9 000 osob. Komerční pojišťovna nabízí mnoho různých pojišťovacích produktů, jejichž základem je zejména životní pojištění v několika různých variantách. Nejznámějším produktem je investiční životní pojištění Vital Invest, které kromě životního pojištění umožňuje také možnost investic a zvýšení svých vkladů. Z dalších produktů jmenujme například pojištění Merlin, které chrání klienty proti zneužití platebních karet anebo úrazové pojištění s názvem Patron. To je schopno zachovat životní úroveň vašich blízkých v případě, že se vám něco stane. Zajímavým produktem je také pojištění schopnosti splácet u Komerční banky. Jestliže si vezmete hypotéku anebo nějaký vyšší typ úvěru, jistě vám tento typ pojištění přijde vhod. Podobným produktem je i Rizikové pojištění k úvěru Modré pyramidy.


  Rychlé odkazy

  Banky v ČR