Banky.cz Banky.cz Pojišťovny Kooperativa pojišťovna
Kooperativa pojišťovna

Kooperativa pojišťovna

  Adresa: Templová 747, 110 01 Praha 1, CZ 
  IČ:  
  SWIFT:  
  Kód banky:  
  Na českém trhu:  

  Nejvýhodnější nabídka pojištění od profesionálů

  POVINNÉ
  Váš telefon

  94% klientů najdeme
  výhodnější pojištění

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Jak již je z názvu tohoto pojištění patrné, tak je povinné pro každého uživatele motorového vozidla. Smyslem tohoto pojištění je krýt pojištěného za škody, které může způsobit ostatním účastníkům ať již na majetku nebo na zdraví.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Smyslem tohoto pojištění je pokrýt škody na svém vozidle, které se mohou přihodit nahodilou situací. V tomto pojištění si můžete například připojistit i vandalismus, pojištění skel a jiné další připojištění.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Tento typ pojištění kryje škody, které vám mohou vzniknout pouze na vaší nemovitosti. Toto pojištění zpravidla obsahuje riziko požáru, vodní nebezpečí, úder blesku, vichřice, vandalismus a mnoho dalších připojištění.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  V tomto pojištění si kryjete škody, které vám mohou vzniknout na movitých věcech ve vašem domě či bytě. Nejčastěji se připojišťuje zkrat, přepětí nebo podpětí, které vám chrání škody na elektrospotřebičích, dále také proti přírodním živlům, nebo krádeži či loupeži. Kromě vybavení vaší domácnosti si můžete připojistit i věci ve sklepě nebo garáži.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Toto pojištění vám kryje škody, které můžete způsobit svému zaměstnavateli nebo v běžném občanském životě.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Životní pojištění má krýt ztrátu, která může vzniknout nahodilou událostí a může mít značný dopad na životní úroveň domácnosti. Mezi nejdůležitější patří riziko smrti, invalidita, trvalé následky, závažná onemocnění a mnoho dalších.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Hlavním smyslem cestovního pojištění je ochránit své výdaje za zdravotní péči v zahraničí. Pojistit se můžete na konkrétní stát kam cestujete, ať už to pracovně, rekreačně nebo studijně. Dále si můžete také připojistit ztrátu nebo odcizení zavazadel, zpoždění nebo zrušení letu a mnoho dalších připojištění.

  O pojišťovně Kooperativa pojišťovna

  Druhou největší pojišťovnou v České republice je Kooperativa a.s. Jde o univerzální typ pojišťovny, která nabízí všechny možné pojišťovatelské produkty životním pojištěním počínaje a povinným ručením končeje. Pojišťovna Kooperativa vychází z poměrně bohaté tradice pojišťovnictví, jelikož na území tehdy ještě Československa působí od roku 1991. Právě tehdy se stala v podstatě první komerční pojišťovnou, která kdy začala na území České republiky působit. Když bychom měli zmínit konkrétní podíl na pojišťovnictví v České republice, tak ten činí 23 %. Celkové základní jmění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group činí 3 miliardy korun. Společnost má hlavní sídlo v Praze a do obchodního rejstříku byla zapsána u Městského soudu v Praze. Počet zaměstnanců společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group činí přibližně 3844. Celé obchodní jméno této společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group napovídá, že za Kooperativou se skrývají zahraniční akcionáři. Ti jsou celkem tři Největším podílníkem na akciích společnosti je Vienna Insurance Group Wiener Städtische Versicherung AG, která vlastní celkem 89,65 % společnosti Kooperativa. Právě Wiener Städtische Versicherung AG je velmi tradiční společností založenou již v roce 1824. Postupně se vypracovala až do dnešní podoby. Většinovým vlastníkem této společnosti je Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsanstalt-Vermögensverwaltung. Svou působnost soustředí Vienna Insurance Group Wiener Städtische Versicherung AG zejména do oblastí střední a východní Evropy. Druhým vlastníkem je Majetkoprávní a podílová společnost Vltava s.r.o. se sídlem v Praze. Ta vlastní celkem 2,07 % Kooperativy. Poslední vlastníkem je s 8,28 % Svaz českých a moravských výrobních družstev sídlící taktéž v Praze. Z pojišťovacích služeb nabízí Kooperativa a.s. v základu životní pojištění a pojištění úrazové. U Kooperativy si také fyzické osoby mohou sjednat třeba cestovní pojištění na jimi zvolenou dobu. Samozřejmostí je povinné ručení s několika zajímavými bonusy a pojištění havarijní. Součástí nabídky je mimo jiné také pojištění malých a středních podnikatelů, ale také větších společností průmyslových podniků. Kooperativa se také zabývá zákonným pojištěním zaměstnance při odpovědnosti za škodu a pojišťuje i firemní vozidla. Nelze zapomenout ani na penzijní fond této společnosti.  Banky v ČR