Slovník pojištění


Definice Odkupné

Částka kterou vyplatí pojišťovna klientovi při předčasném ukončení pojistné smlouvy. Tento termín se používá u investičního životního pojištění, kde si klient určitou část pojištění investuje podílových fondů.


Nejvýhodnější nabídka pojištění od profesionálů

POVINNÉ
Váš telefon

94% klientů najdeme
výhodnější pojištění

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Jak již je z názvu tohoto pojištění patrné, tak je povinné pro každého uživatele motorového vozidla. Smyslem tohoto pojištění je krýt pojištěného za škody, které může způsobit ostatním účastníkům ať již na majetku nebo na zdraví.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Smyslem tohoto pojištění je pokrýt škody na svém vozidle, které se mohou přihodit nahodilou situací. V tomto pojištění si můžete například připojistit i vandalismus, pojištění skel a jiné další připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Tento typ pojištění kryje škody, které vám mohou vzniknout pouze na vaší nemovitosti. Toto pojištění zpravidla obsahuje riziko požáru, vodní nebezpečí, úder blesku, vichřice, vandalismus a mnoho dalších připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

V tomto pojištění si kryjete škody, které vám mohou vzniknout na movitých věcech ve vašem domě či bytě. Nejčastěji se připojišťuje zkrat, přepětí nebo podpětí, které vám chrání škody na elektrospotřebičích, dále také proti přírodním živlům, nebo krádeži či loupeži. Kromě vybavení vaší domácnosti si můžete připojistit i věci ve sklepě nebo garáži.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Toto pojištění vám kryje škody, které můžete způsobit svému zaměstnavateli nebo v běžném občanském životě.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Životní pojištění má krýt ztrátu, která může vzniknout nahodilou událostí a může mít značný dopad na životní úroveň domácnosti. Mezi nejdůležitější patří riziko smrti, invalidita, trvalé následky, závažná onemocnění a mnoho dalších.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Hlavním smyslem cestovního pojištění je ochránit své výdaje za zdravotní péči v zahraničí. Pojistit se můžete na konkrétní stát kam cestujete, ať už to pracovně, rekreačně nebo studijně. Dále si můžete také připojistit ztrátu nebo odcizení zavazadel, zpoždění nebo zrušení letu a mnoho dalších připojištění.


Dotazy v poradně k

VT

#15782, Dodanění životního pojištění, Daně, 3.11.2021

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně mého investičního životního pojištění. Potřeboval bych vědět jako laik jak funguje dodanění slevy na pojistném, přikládám i vyjádření mé pojišťovny a děkuji za odpověď.

Dobrý den, pokud byste nyní vypověděl Vaší pojistnou smlouvu, bude činit odkupné cca 237.439,-Kč. Vyplacena by Vám byla částka ponížena o daň z příjmu (cca 5.690,-Kč), tedy cca 231.739,-Kč. Dodanění za roky 2011 - 2020 se provádí většinou v rámci ročního zúčtování daně, tedy na počátku roku 2022. Doporučuji konzultaci s Vaší účetní nebo příslušným finančním úřadem. Vyměřovací základ si jednorázově navýšíte o částku 115.000,-Kč (o tuto částku v součtu jste si vyměřovací základ snižoval v letech 2011 - 2020). Daň z příjmu činí 15 %, což odpovídá částce 17.250,-Kč. Při předčasném ukončení pojistné smlouvy Vám tedy zůstane částka 214.499,-Kč (237439 - 5690 - 17250). S přáním pěkného dne

Dobrý den,

dodanění uplatněných slev za posledních 10 let funguje přesně tak, jak Vám vaše pojišťovna napsala. Ukončíte-li životní pojištění předčasně v roce 2021, vše dodaníte v rámci daňového přiznání za rok 2021 (podávané FÚ do března 2022). 

M

#14589, Insolvence a životní pojištění, Exekuce a insolvence, 19.6.2021

Dobrý den, končím v zaměstnání. Zaměstnavatel platil životní pojištění. Odkupné bude cca 7 000 Kč. Musím odevzdat celou částku jako mimořádný příjem? Nebo se tato částka přičte k moji výplatě a až poté se vypoctou srážky? Tzn. že by mi z odkupného měla zbýt cca třetina...

Dobrý den,

příjem 7 000 Kč by se měl připočíst k vaší výplatě a teprve z celé částky by se mělo vypočítat vaše nezabavitelné minimum (měla by Vám zůstat cca třetina v závislosti na výši příjmu ze zaměstnání a počtu vyživovaných osob).

#13171, Penzijní spoření a životní pojištění, Spoření, 27.2.2021

Dobrý den, manželka 1.3.1999 uzavřela s ČP smlouvu o důchodového pojištění s ukončením 1.3.2021 a platila roční pojistné 9 421 Kč. Ve výročním dopisu k datu 1.3. 2020 sdělila pojišťovna výši odkupného částkou 147 988 Kč. Nyní však ke konci pojistného období činí částka plnění 142 462 Kč. Je možné, že pojišťovna jak sděluje použila za 1 rok z pojistného na úhradu rizik do konce pojištění částku 5 526 Kč? Děkuji

Dobrý den,

pravděpodobně si manželka nesjednala penzijní spoření (které je čistě spořicí) ale životní pojištění se spořicí (rezervotvornou) i rizikovou částí. Část z placeného pojistného tak každý rok jde na rizikové pojištění (které Vám úspory nezvyšuje).

IB

#12540, Předčasné ukončení životního pojištění a dodanění, Spoření, 20.1.2021

Pokračování dotazu č. 12511: Dobrý den, týká se to ukončení pojistné smlouvy NN Životní pojišťovna, název produktu: životní pojištění investor plus. Manžel od nich dostal tento dopis:

Vážený kliente, dovolte, abychom Vás informovali, že dne 21.12.2020 jsme obdrželi Vaši výpověď pojistné smlouvy. Celkově zaplacené pojistné na hlavním pojištění činí 57 500 Kč, odkupné na které máte nárok je 44 988 Kč. Smlouva byla uzavřena dne 1.6. 2011. Tato smlouva zanikla na základě Vaší výpovědi ke dni 4.1.2021. 

Částka 44 499 Kč již byla manželovi vyplacena. Dále je v dopise: 

Chtěli bychom Vás touto cestou upozornit, že pokud jste dle podmínek zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, uplatňoval na svou pojistnou smlouvu daňový rozpočet, je nutné uplatněné daňové odpočty dodanit

Prosím, tedy se ptám, kde vzít formulář na dodanění a jakou částku by měl danit? Děkuji předem

Dobrý den,

dodanit (resp. vrátit) je třeba všechny uplatňované slevy na dani za životní pojištění za posledních 10 let. Tuto částku zjistíte ze svých daňových přiznání. Částka se dodaňuje prostřednictvím daňového přiznání.

MK

#12466, Předčasné ukončení životního pojištění a dodanění, Daně, 16.1.2021

Dobrý den, ukončil jsem předčasně životní pojištění, na které jsem uplatňoval daňové úlevy cca 6 let v bývalém zaměstnání a 11 let v současném zaměstnání. Jak mám teď pokračovat, abych měl vše co se týká daní v pořádku? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

budete muset dodanit daňové odpočty a příspěvky zaměstnavatele za posledních 10 let, čemuž by bylo lepší se vyhnout převodem odkupného na novou pojistku - viz náš článek Jak změnit životní pojištění a nepřijít o slevy na daních.

Články o

Jak změnit investiční životní pojištění a nepřijít o slevy na daních

11.1.2021, Pojištění, Autor: Jan Klusák

…těstíznáme způsob, jak se tomu vyhnout. Zrušení kapitálového či investičního životníhopojištění má dvě velká úskalí, na která si musíte dát pozor: odkupné a vrácení daňových odpočtů, kteréjste uplatnili. Problém č. 1: odkupnéOdkupné je naspořená částka, kterou odpojišťovny dostanete zpět. Pro…

Zájem o životní pojištění loni rostl. Díky jednorázovým pojistkám

8.4.2020, Pojištění, Autor: Jan Klusák

… výhodné budou její podmínky. Současný trend ukazuje, že si to lidéuvědomují. A raději si nechávají stávající smlouvy. Při změně si dejte pozor na odkupnéZměnu navíc komplikuje i relativně složitýpřechod od jedné pojišťovny k jiné, se kterým musíte počítat u investičníhoživotního pojištění. P…