Banky.cz Banky.cz Slovník pojištění Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti


Definice Pojištění odpovědnosti

za škody způsobené v občanském životě (když vytopíte souseda), zaměstnavateli při výkonu povolání (nutné např. pro profesionální řidiče) či řízení motorových vozidel (povinné ručené)


Nejvýhodnější nabídka pojištění od profesionálů

POVINNÉ
Váš telefon

94% klientů najdeme
výhodnější pojištění

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Jak již je z názvu tohoto pojištění patrné, tak je povinné pro každého uživatele motorového vozidla. Smyslem tohoto pojištění je krýt pojištěného za škody, které může způsobit ostatním účastníkům ať již na majetku nebo na zdraví.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Smyslem tohoto pojištění je pokrýt škody na svém vozidle, které se mohou přihodit nahodilou situací. V tomto pojištění si můžete například připojistit i vandalismus, pojištění skel a jiné další připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Tento typ pojištění kryje škody, které vám mohou vzniknout pouze na vaší nemovitosti. Toto pojištění zpravidla obsahuje riziko požáru, vodní nebezpečí, úder blesku, vichřice, vandalismus a mnoho dalších připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

V tomto pojištění si kryjete škody, které vám mohou vzniknout na movitých věcech ve vašem domě či bytě. Nejčastěji se připojišťuje zkrat, přepětí nebo podpětí, které vám chrání škody na elektrospotřebičích, dále také proti přírodním živlům, nebo krádeži či loupeži. Kromě vybavení vaší domácnosti si můžete připojistit i věci ve sklepě nebo garáži.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Toto pojištění vám kryje škody, které můžete způsobit svému zaměstnavateli nebo v běžném občanském životě.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Životní pojištění má krýt ztrátu, která může vzniknout nahodilou událostí a může mít značný dopad na životní úroveň domácnosti. Mezi nejdůležitější patří riziko smrti, invalidita, trvalé následky, závažná onemocnění a mnoho dalších.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Hlavním smyslem cestovního pojištění je ochránit své výdaje za zdravotní péči v zahraničí. Pojistit se můžete na konkrétní stát kam cestujete, ať už to pracovně, rekreačně nebo studijně. Dále si můžete také připojistit ztrátu nebo odcizení zavazadel, zpoždění nebo zrušení letu a mnoho dalších připojištění.


Dotazy v poradně k Pojištění odpovědnosti

JB

#8708, Pojištění odpovědnosti, Pojištění, 25.1.2020

Dobrý den, jsem už 3,5 roku v insolvenci. Zbýva mi 1,5 roku. Ale potřebuji uzavřít pojištění odpovědnosti (pojistku na blbost). Jsem OSVČ, pracuji jako řidič. Firma pro kterou jezdím chce, abychom si to uzavřeli. Jde o to, způsobím škodu na autě, musim zaplatit škodu z platu a tím pádem bych neměla ani na zaplacení insolvence. Tak se ptám, zda pojišťovna lidem co mají insolvenci uzavře pojistku. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

insolvence není překážkou pro uzavření pojistné smlouvy, např. na odpovědnost v občanském životě nebo na škody způsobené zaměstnavateli. Řidič z povolání by bez takové pojistky neměl vůbec jezdit. 

MK

#7158, Ušlý zisk a náhrada škody, Pojištění, 25.7.2019

Dobrý den, mohl bych vás poprosit o radu? Nabourali mi taxík a já žádám o náhradu ušlého zisku, jelikož s autem nemohu vydělávat. A tohle mi napsali: Vážený pane, k nároku na náhradu škody mající povahu ušlého zisku Vám sděluji, že v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li tento zákon jinak, má pojištěný právo, aby pojistitel za něj uhradil v rozsahu a ve výši podle občanského zákoníku poškozenému mimo jiné nároky na náhradu škody i ušlý zisk. Rozsah a výše nároku na náhradu škody se řídí ustanovením § 2951 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ušlý zisk dle daňových a účetních zákonů činí rozdíl mezi příjmy (výnosy) a výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení uvedených příjmů. Pro výpočet a prokázání ušlého zisku je nutné vyčíslení a prokázání předpokládaných ušlých příjmů a veškerých nákladů, které s těmito příjmy souvisejí. Dále Vás žádám o specifikaci ušlého zisku, výpočtu ušlého zisku, včetně doložení relevantních dokladů, prokazující ušlý zisk. Ušlý zisk je specifický typ škody, jedná se o újmu v majetkové sféře poškozeného, vyjadřující snížení zisku v důsledku škody, oproti jinak obvyklému běhu věcí. Řádné doložení a prokázání nároků poškozeným v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., je nezbytným předpokladem k možnosti náhrady škody ze strany pojistitele. Mohl byste mi poradit co jim teda mam dodat? A kolik by mi tedy měli uznat ušlý zisk?

Dobrý den,

pojišťovna se Vás tímto ptá, kolik činí Váš ušlý zisk. Musíte si spočítat, o kolik jste kvůli nabouranému vozu taxi přišel a bance vše doložit patřičnými doklady (např. příjmové a výdajové doklady a/nebo daňové přiznání za minulé období).

AS

#4127, Úschova peněz, Reality, 17.12.2017

Dobrý den, sepisujeme smlouvu o budoucím převodu vlastnických práv k nemovitosti. Úplata za nemovitost bude řešena přes advokátní úschovu a bude rozdělena na dva uschovatelské účty na dva skutečné vlastníky budoucí peněžní částky. Ve smlouvě o budoucím převodu je advokátkou uvedeno, že v případě neschopnosti banky dostát závazkům vůči oprávněným osobám, nese odpovědnost za finanční prostředky na bankovním účtu advokátní úschovy banka, nikoli uschovatel. Z nezávislého zdroje nám bylo řečeno, že banka není účastníkem této smlouvy a nemůže proto převzít ručitelský závazek za rozdíl mezi částkou vyplácenou z Fondu pojištění vkladu a skutečně uloženou částkou. Zbývající nepokrytá částka by měla být hrazena z pojistky advokáta a při pojištění odpovědnosti. Aby bylo možné uplatnit pojistku. Mohli byste se mi k tomuto vyjádřit prosím, jaký je Váš pohled na situaci? Moc děkuji.

Dobrý den,

banku skutečně není možno k čemukoliv zavázat, neboť ona není účastníkem Vaší smlouvy (té se účastní pouze advokát, kupující a prodávající). Na druhou stranu, banka vždy nese odpovědnost za uložené peníze klientů. V případě krachu banky Vám prvních 100 000 EUR (cca 2,5 mil. Kč) vyplácí Fond pojištění vkladů a zbytek musíte přihlásit jako pohledávku do konkurzního řízení (ze kterého pravděpodobně nic nezískáte). Z výše uvedeného plyne, že výrok o odpovědnosti banky má spíše povahu obecné informace (banka za vklad ručí tak jako tak a advokát naopak vůbec). Pojistka odpovědnosti kryje profesní pochybení advokáta (nekryje krach banky ale ani např. zpronevěru ze strany advokáta).  

K

#4097, Pojištění odpovědnosti za škody zaměstnavateli, Pojištění, 5.12.2017

Dobrý den, ráda bych se zeptala na kalkulaci pojistky na blbost. Budu nastupovat do nového zaměstnání jako pracovník logistiky a řidič VZV. Děkuji

Dobrý den,

pojištění odpovědnosti se dělí na škody způsobené v občanském životě a škody způsobené zaměstnavateli při výkonu povolání/řízení motorových vozidel. Budete-li ve své nové práci obsluhovat motorová vozidla či VZV, lze pojištění odpovědnosti určitě doporučit. Výše pojistného bude přímo úměrná výši pojistné částky (pojistného limitu - jak velkou škodu za Vás pojišťovna v případě nehody zaplatí). Doporučuji Direct pojišťovnu.

J

#3048, Odpovědnost za škody způsobené zaměstnavateli, Pojištění, 15.9.2016

Dobrý den, mám prosbu - syn začal jezdit v práci s vysokozd. vozíkem a prý existuje nějaké pojistka "na blbost", kdyby náhodou něco poničil a kolik se zhruba platí. Děkuji moc

Dobrý den,

ano, jmenuje se to "pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli", platí se dle míry spoluúčasti a výše pojistného limitu. Běžně si toto sjednávají všichni řidiči, obvykle je to do 1 000 Kč/rok.

Články o Pojištění odpovědnosti

Skupina Uniqa dokončila převzetí společností Axa a stala se pětkou na trhu

Skupina Uniqa dokončila převzetí společností Axa a stala se pětkou na trhu

26.10.2020, Pojištění

…io produktů a služeb, mezi které patří například: životní pojištění, pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti, podnikatelské pojištění, pojištění odpovědnosti nebo cestovní pojištění. V nejbližší době chce navíc oslovit novéklienty s nabídkou na pojištění domů a domácností. …

Jak se správně pojistit, když pronajímáte byt

Jak se správně pojistit, když pronajímáte byt

28.9.2020, Pojištění

…ní smlouvy nebo předávacíhoprotokolu. Pojištění domácnosti by pak měl sjednatnájemník. Někdy je potřeba i tuto podmínku uvést do smlouvy. Pojištění odpovědnosti se hodí vám inájemníkoviSložitější situace je také u pojištěníodpovědnosti. Ideální je, když máte toto pojištění vy …

Pojištění elektroniky: na co si dát pozor při pojištění mobilu a notebooku

Pojištění elektroniky: na co si dát pozor při pojištění mobilu a notebooku

14.9.2020, Pojištění

…hodnotě škody proplácejí, jinde si můžete vybrat. Jenpočítejte s tím, že u nové hodnoty si za pojištění připlatíte. Máte smůlu? Myslete na pojištění odpovědnostiKromě své elektroniky je dobré myslet i naškody, které způsobíte někomu jinému. Býváte to zpravidla vy, kdo někomu p…

Víc než 71 miliard. Pojišťovny letos vybraly víc peněz než loni

Víc než 71 miliard. Pojišťovny letos vybraly víc peněz než loni

17.8.2020, Pojištění

…lháváPojišťovnický trh letos táhlo hlavně neživotní pojištění, dokterého patří například: pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti nebo pojištění odpovědnosti. Za první pololetí meziročně vzrostlo o 4,6 %. Životní pojištění pak stouplo o 2,4 %. Rostly hlavněprodukty životníh…

Pojištění odpovědnosti do zahraničí? Na pojištění majetku raději nespoléhejte

Pojištění odpovědnosti do zahraničí? Na pojištění majetku raději nespoléhejte

20.7.2020, Pojištění

Při dovolené v cizině řeší většina lidí hlavněpojištění léčebných výloh. Jenže to zdaleka nestačí. Stejně důležité je ipojištění odpovědnosti do zahraničí. Podle loňských údajů některých pojišťovenpřitom na tuto pojistku myslí jen zhruba polovina klientů. Pojištění odpovědnosti…Banky v ČR