Banky.cz Slovník pojištění Pojištění schopnosti splácet úvěr

Slovník pojištění


Definice Pojištění schopnosti splácet úvěr

kryje riziko dlužníka neschopnost splácet věřiteli svůj dluh vlivem pracovní neschopnosti (nemoc, úraz) či ztráty zaměstnání, díky vysoké ceně pojištění a množství výluk (obvykle max. doba 6 měsíců, po kterou pojišťovna hradí za klienta jeho měsíční splátky) se toto pojištění nemusí zdaleka vyplatit každému


Nejvýhodnější nabídka pojištění od profesionálů

POVINNÉ
Váš telefon

94% klientů najdeme
výhodnější pojištění

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Jak již je z názvu tohoto pojištění patrné, tak je povinné pro každého uživatele motorového vozidla. Smyslem tohoto pojištění je krýt pojištěného za škody, které může způsobit ostatním účastníkům ať již na majetku nebo na zdraví.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Smyslem tohoto pojištění je pokrýt škody na svém vozidle, které se mohou přihodit nahodilou situací. V tomto pojištění si můžete například připojistit i vandalismus, pojištění skel a jiné další připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Tento typ pojištění kryje škody, které vám mohou vzniknout pouze na vaší nemovitosti. Toto pojištění zpravidla obsahuje riziko požáru, vodní nebezpečí, úder blesku, vichřice, vandalismus a mnoho dalších připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

V tomto pojištění si kryjete škody, které vám mohou vzniknout na movitých věcech ve vašem domě či bytě. Nejčastěji se připojišťuje zkrat, přepětí nebo podpětí, které vám chrání škody na elektrospotřebičích, dále také proti přírodním živlům, nebo krádeži či loupeži. Kromě vybavení vaší domácnosti si můžete připojistit i věci ve sklepě nebo garáži.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Toto pojištění vám kryje škody, které můžete způsobit svému zaměstnavateli nebo v běžném občanském životě.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Životní pojištění má krýt ztrátu, která může vzniknout nahodilou událostí a může mít značný dopad na životní úroveň domácnosti. Mezi nejdůležitější patří riziko smrti, invalidita, trvalé následky, závažná onemocnění a mnoho dalších.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Hlavním smyslem cestovního pojištění je ochránit své výdaje za zdravotní péči v zahraničí. Pojistit se můžete na konkrétní stát kam cestujete, ať už to pracovně, rekreačně nebo studijně. Dále si můžete také připojistit ztrátu nebo odcizení zavazadel, zpoždění nebo zrušení letu a mnoho dalších připojištění.


Dotazy v poradně k

V

#4099, Pojištění schopnosti splácet úvěr, Pojištění, 6.12.2017

Dobrý den, mám úvěr pojištěný u AXA pojištovny na "nemohoucnost splácet/ztráta zaměstnání". Co to znamená? Přišla jsem o zaměstnáni ze zdravotních důvodů. Vztahuje se to na to?

Dobrý den,

pojištění schopnosti splácet řeší právě tyto nepříjemné životní situace, kdy přijdete o svůj příjem dočasně či trvale ze zdravotních či jiných důvodů. Každá pojišťovna má jiné podmínky. Někde kryjí výpadek příjmů jen z důvodu nemoci, jinde i např. propuštění z organizačních důvodů. Pojištění se taktéž liší délkou krytí výpadku příjmů (někde za Vás zaplatí max. 3 měsíční splátky, jinde třeba více). Doporučuji prostudovat pojistnou smlouvu, kde jsou přesně sepsány podmínky vaší pojistky. Následně kontaktuje svoji pojišťovnu (AXA) a nahlaste pojistnou událost (ztráta příjmů). Učiňte tak co nejdříve, abyste se nedostala do prodlení se splátkami úvěru. 

Články o

Orientujte se v pojištění 1

10.12.2013, Pojištění, Autor: Petr Jermář

…ení či „za škody způsobené zaměstnavateli“, ale i obecná občanská odpovědnost, etc.) a zcela nové produkty posledních deseti let jako pojištění schopnosti splácet úvěr, antipokutové pojištění či pojištění nástroje pro výkon povolání. Až na výjimky, které se dotýkají …