Banky.cz Slovník Rozhodčí doložka

Co je to Rozhodčí doložka

REKLAMA

Definice Rozhodčí doložka

Jako rozhodčí doložka se označuje tzv. rozhodčí smlouva. Její podstatou je smluvní dohoda, že případné spory mezi smluvními stranami budou vyňaty z pravomoci obecných soudů. A proto budou řešeny v rozhodčím řízení.

Proběhnout může řízení buď u stálého rozhodčího soudu, v nebo rozhodčím řízením ad hoc, u rozhodce zvoleného jednou ze smluvních stran. 

Půjčka bez registru: Přehled, srovnání, výhody a nevýhody

Půjčka bez registru: Přehled, srovnání, výhody a nevýhody

2.7.2024 Půjčka

Půjčka bez registru je jedním z mnoha typů spotřebitelského úvěru, zároveň patří k nejdiskutovanějším. Dost totiž mate svým zjednodušeným názvem, navíc málokdo tuší, že má ve skutečnosti dvě verze. Název sám o sobě působí dost podezřele, budí dojem porušování pravidel daných zákonem o spotřebitelském úvěru. 

Dotazy k Rozhodčí doložka

Dotaz v bankovní poradně

23.3.2014
Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat na rozhodčí doložku. Dočetla jsem se, že podle českého práva i práva Evropského společenství nesmí být rozhodčí doložka sjednávána u všech typů spotřebitelských smluv z důvodu nenaplnění požadavku rovnosti obou stran. Pokud tedy neziskové organizace, které se věnují problematice předlužení, různými způsoby varují spotřebitele před rozhodčí doložkou, o jaké typy úvěrů se jedná? Moc Vám děkuji, Šárka Dobrý den, pravděpodobně máte na mysli novelu 19/2012 Sb (zákona 216/1994 Sb o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů), platnou od 1.4.2012 (není retroaktivní), která měla za úkol do českého práva implementovat prvky evropské směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.  Tato novela výslovně nezakazuje rozhodčí doložky u žádného typu úvěrů, nicméně stanovuje přísnější pravidla pro jejich používání a umožňuje snadnější přezkum rozhodčího nálezu soudem.  Do 31.3.2012: sjednání rozhodčí doložky nebylo nějak omezené, čili se mohlo jednat o jednu větu malým písmem v úvěrové smlouvě či v obecných/rámcových obchodních podmínkách úvěrové společnosti, ze které neinformovaný spotřebitel nemusel nabýt dojmu, že se jedná o rozhodčí doložku. Napadnout nález rozhodčí instituce u soudu bylo teoreticky možné (pro rozpor s dobrými mravy), ale v praxi byla vymahatelnost tohoto ustanovení zákona téměř nulová (prokázat rozpor s dobrými mravy je s dobrým právníkem protistrany v zádech nemožné). Od 1.4.2012: spotřebitel musí jasně nabýt dojmu, že podepisuje rozhodčí doložku, jinak je doložka neplatná. Za "jasně nabytý dojem" se považuje rozhodčí doložka sjednaná/podepsaná na samostatném listu papíru (ne včleněná do obecných obchodních podmínek či úvěrové smlouvy). Poskytovatel úvěru je taktéž povinen klientovi vysvětlit, co taková doložka znamená a jaké má důsledky. Rozhodčí nález lze napadnout u soudu, pokud je v rozporu se legislativou na ochranu spotřebitele (to doposud nebylo možné, neboť rozhodce na tuto legislativu v těchto sporech do 31.3.2012 nemusel brát zřetel). Petr Jermář, Banky.cz ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2024, všechna práva vyhrazena