Obsah na téma závazek

Stránky kde se pojem vyskytuje:
Srovnání
Produkty
Vedení účtu měsíční poplatek za vedení běžného účtu; je-li bezplatné vedení účtu podmíněno složitější podmínkou (povinnost mít úvěr, pravidelný příjem atd.), je uveden poplatek při nesplnění podmínky
Bankomat cizí poplatek za výběr z bankomatu v ČR ze sítě bankomatů cizích bank
Okamžité platby banka podporuje okamžité platby
Aktivní účet pro studenty a děti
Více informací
Vedení účtu
0
Bankomat cizí
0
Okamžité platby
Ano
Více informací
mKonto pro děti
Více informací
Vedení účtu
0
Bankomat cizí
0
Okamžité platby
Ano
Více informací
Chytrý účet pro podnikatele
Více informací
Vedení účtu
0
Bankomat cizí
0
Okamžité platby
Ano
TIP BANKY.CZ
Sjednat online
Více informací
TIP BANKY.CZ
Sjednat online
Multiměnový účet
Více informací
Vedení účtu
0
Bankomat cizí
0
Okamžité platby
Ne
Více informací
Exkluzivní účet
Více informací
Vedení účtu
750
Bankomat cizí
0
Okamžité platby
Ano
Více informací
Chytrý účet
Více informací
Vedení účtu
0
Bankomat cizí
0
Okamžité platby
Ano
Více informací
Slovník

Závazek

Pod slovem závazek lze chápat jakoukoliv povinnost plynoucí ze smlouvy nebo i ze zákona. Ve finančním světě jsou závazky vnímány jako dluhy, které musí fyzická nebo právnická osoba splácet. Také může jít o povinnost odebírat službu a pravidelně za ni platit - například při využívání speciální…

Úpadek

V pozici ručitele se ocitne právnická nebo fyzická osoba, která se zaváže, že bude ručit za závazky dlužníka - například u spotřebitelského úvěru na bydlení. Pokud by dlužník nesplácel, po stanovené době automaticky přechází povinnost dluh splatit právě na ručitele. Ručitel pak může na dlužní…

Platební neschopnost

Platební neschopnost je stav, kdy fyzická nebo právnická osoba nedokáže hradit své závazky. Nemá k tomu dostatek financí. Platební neschopnost může vzniknout jak u nepodnikající fyzické osoby (spotřebitele), tak i u živnostníka nebo firmy, dokonce i u státu. U podnikajících osob může vzniknou…

Dlužník

Dlužníkem může být fyzická i právnická osoba. K tomu, aby se někdo stal dlužníkem, musí souhlasit se závazkem něco splatit, dodat, zajistit apod. Například si vzít spotřebitelskou půjčku a podepsat tak smlouvu o spotřebitelském úvěru. V ní uzná svůj dluh a zaváže se splácet dle splátkového ka…

Dluhová past

Do dluhové pasti vede takzvaná dluhová spirála. Jde o proces, kdy dlužník takzvaně „vytlouká půjčku půjčkou“. Když zjistí, že není schopen splácet současné úvěry, půjčí si na jejich splacení u dalšího poskytovatele. Jenže každá z dalších půjček je dražší - a její nesplácení s sebou také nese …

Vymáhání půjčky

…vinnost dlužníka uhradit závazek. V pozdějším stádiu může poskytovatel přejít k vymáhání pohledávky prostřednictvím inkasní agentury nebo exekutorského úřadu.

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena