Banky.cz Banky.cz Bankovní slovník Splátkový kalendář

Splátkový kalendář


Definice Splátkový kalendář

cestovní mapa splácení úvěru, obsahuje přesná data a výše splátekDotazy v poradně k Splátkový kalendář

EB

#11256, exekuce, Exekuce a insolvence, 17.9.2020

Pokračování dotazu č. 11251: Věřitel si nic nerozmyslel, v rozsudku v roce 2016 od okresního soudu byl dovětek, že pokud by neproběhla jen jediná splátka, nastává exekuce. Ale spláceno bylo vše řádně, a tak by nás snad vyrozuměli, v té době vydání exekuce bylo už ke splátce asi 176 000 Kč (viz splátkový kalendář na datum 22.3.2017).

Dobrý den,

máte-li pocit, že jste byla poškozena a exekuce je proti Vám vedena neprávem, braňte se právní cestou. 

EB

#11251, Exekuce, Exekuce a insolvence, 17.9.2020

Pokračování dotazu č. 11245: Tady jde o to, že teď chce peníze exekutor. Při tom exekuce byla nařízena až 2.3.2017, splácet se při tom začalo již 9.1.2015 a v březnu 2016 nám byl vydán splátkový kalendář, to už měla stavební spořitelna na svém účtu téměř 3/4 dluhu a zbývalo doplatit 219 000 z celkového dluhu 650 000 Kč, přesto tedy exekutor vydal 2.3.2017 exekuční příkaz a chce peníze.

Dobrý den,

způsob vymáhání dluhu volí věřitel. Může se s Vámi domluvit na dobrovolném splátkovém kalendáři nebo může své pohledávky vymáhat soudní cestou (exekučně). Je tedy možné, že jste v letech 2015-2017 splácela dle dohodnutého splátkového kalendáře a věřitel 2017 změnil názor a rozhodl se zbytek dluhu vymáhat exekučně.

EB

#11243, Exekuce na již uhrazený dluh?, Exekuce a insolvence, 16.9.2020

Dobrý den, syn dlužil stavební spořitelně za úvěr (asi 600 000 Kč), měl dva ručitele, jeden ručitel začal splácet ze svojí insolvence dluh, a to od 9.1.2015, pak oslovila stavební spořitelna nás (rodiče) jako dalšího ručitele, aby dostala celou částku splátky. My jsme tedy složili spořitelně na účet jednorázově na účet 300 000 Kč (březen 2016), z insolvence měli již od ručitele 240 000 Kč, pak teprve po složení 300 000 Kč nám dali splátkový kalendář na 6 000 Kč měsíčně, kalendář se dodržoval, protože bylo napsáno, že jen po jednom vynechání platby nastoupí exekuční titul, ale to se nestalo, protože vše bylo předčasně splaceno v 11/2019. Přesto syn má na výpisu z exekucí asi 550 000 Kč. Tento příkaz byl však vydán až 2.3.2017, tedy více než po dvou letech od začátku splácení úvěru stavební spořitelně. Od toho jsou přece ručitelé, aby byl po nich vymáhán dlužný úvěr a pak by přece byla další věc to po dlužníkovi vymáhat ale syn dal vůči nám i dalšímu dlužníku vše do pořádku, peníze nám vrátil, tak nevím, proč je na něj exekuce a ještě v takové výši. Děkuji za jakoukoliv informaci. Syn totiž nastoupil do nové práce a to by mu pracovní poměr dost zkomplikovalo.

Dobrý den,

byl-li dluh plně uhrazen (včetně penále a úroků) a věřitel ho nyní znovu vymáhá exekučně, jedná se pravděpodobně o administrativní pochybení na straně věřitele. Informujte stavební spořitelnu, že dluh již byl uhrazen. Nestáhne-li spořitelna exekuci a Vy jste přesvědčeni, že dluh byl v plné výši uhrazen, braňte se soudní cestou. 

#11192, Insolvence, Exekuce a insolvence, 10.9.2020

Dobrý den, jsem rok na rodičovské dovolené a s přítelem bydlíme v malém městečku v novostavbě. Byt je napsaný na nás na oba, jinak nevlastníme žádný majetek. Žádám o insolvenci. Bylo mi řečeno od advokátky, že je nějaká novela a pokud v tom bytě bydlíme a nemáme jiný majetek, že nám (respektive mně tu mou polovinu) nemohou vzít. Ale pak zase říká, že by nám ho vzít mohli. Jak to prosím tedy je? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

o způsobu řešení insolvence (zpeněžení majetku a/nebo splátkový kalendář) rozhoduje soud na návrh insolvenčního správce s ohledem na vaše majetkové poměry, výši přihlášených pohledávek, očekávanou míru splacení dluhů splátkovým kalendářem, atd. O zpeněžení zajištěné nemovitosti rozhoduje zajištění věřitel (může k tomu dojít kdykoliv). O nemovitost v insolvenci přijít můžete ale nemusíte. 

K

#11190, Hypotéka bez půjčky, Hypoteční poradna, 10.9.2020

Dobrý den, při vyřizování hypotéky banka zkoumá, jestli už měl zájemce v minulosti nějakou půjčku a jak plnil splátkový kalendář. Když člověk půjčku ještě neměl, je pro něj náročnější hypotéku vyřídit? Popřípadě jaká minimální půjčka/minimální doba splácení je potřebná, aby ji banka, při vyřizování hypotéky, zohlednila. Děkuji za odpověď a s přáním pěkného dne.

Dobrý den,

absence úvěrové historie (že jste ještě nikdy nečerpal žádnou půjčku) vůbec nevadí, rozhodující je celkové posouzení Vaší bonity (výše příjmu, typ pracovní smlouvy, majetkové poměry, atd.). Pozitivní úvěrová historie může pomoci, ale i bez ní není problém dosáhnout na nejlepší možné podmínky hypotéky.

Články o Splátkový kalendář

Insolvence a osobní bankrot (oddlužení)

Insolvence a osobní bankrot (oddlužení)

13.1.2019, Osobní a rodinné finance

… osobpřipadá v úvahu pouze oddlužení (tzv. osobní bankrot). Oddlužení (osobní bankrot)Předlužení řešenéosobním bankrotem může mít dvě formy: Splátkový kalendář:odevzdávání všech příjmů mimo nezabavitelného minima během následujících 5 let Zpeněžení majetku:prodej majetku dlužníka (…

Bankovní slovník

Bankovní slovník

29.8.2016, Banka

… emitenta směnky zaplatit majiteli směnky uvedenou částku ve stanovený čas na přesném místě, využíváno především jako ručitelský prostředek Splátkový kalendář:cestovní mapa splácení úvěru, obsahuje přesná data a výše splátek Stoplistace:označováno též jako blokace karty, zablokov…

Jak zvládat finanční potíže

Jak zvládat finanční potíže

17.1.2015, Osobní a rodinné finance

… na váš případ dívat jinak a vy můžete skončit i u soudu. Nepřeceňujte své možnosti splácení. Pokud to uděláte a nebudete schopni dodržovat splátkový kalendář, budete trvale v prodlení. Co udělá moje banka, aby pomohla?Tam, kde je opravdová finanční nouze, je v zájmu banky totéž, …

Půjčit či nepůjčit Evropě - to je to, oč tu běží!

Půjčit či nepůjčit Evropě - to je to, oč tu běží!

14.12.2011, Politika

…i půjčce, případně ji zcela logicky podmiňují účelností, definovaným splátkovým kalendářem a cost benefit analýzou. Přesný účel nikdo nezná, splátkový kalendář nebude a prezentovat cost benefit analýzu s kladným výsledkem by bylo těžší než nechat zmizet Sochu Svobody. Zcela na opač…Banky v ČR