Banky.cz Důvody pro zamítnutí půjčky

Důvody pro zamítnutí půjčky

Požádat o půjčku může kdokoliv. Ale získá ji jen ten, kdo splní bankou nebo nebankovní společností stanovené podmínky k jejímu získání. Které podmínky to jsou, jsme pro vás popsali již ve dvou článcích: podmínky pro získání hypotéky a podmínky pro získání půjčky. Teď se ale podívejme, které důvody vedou k opačnému výsledku, tedy k zamítnutí žádosti o spotřebitelský úvěr. 

Schválení půjčky není pro poskytovatele povinné a žadatel na něj nemá nárok ani při té nejlepší bonitě

Než se podíváme na důvody k zamítnutí půjčky, připomeňme, že na schválení žádosti o půjčku nemá nikdo nárok, ani žadatel s dokonalou bonitou, který splní úplně všechny podmínky získání úvěru. Vše je totiž na rozhodnutí poskytovatele. A ten se rozhoduje nejen v souladu se splněním podmínek na straně žadatele, ale i v souladu se svou obchodní strategií a svými možnostmi financovat další úvěr.

Nárok na poskytnutí peněz z půjčky vzniká až po podpisu úvěrové smlouvy, kdy zároveň vznikne i povinnost dlužníka vrátit peníze ve stanovené výši a čase, případně s možností splátky odložit, a vždycky s možností splatit předčasně.

1.Nesprávný věk

Poskytovatel zamítne žádost o půjčku, když je podána žadatelem v příliš nízkém věku (pod 18 let) nebo ve věku příliš vysokém – zde si hranice nastavují banky i nebankovní společnosti samy, někde na 60 let, jinde najdete maximum i na 85 letech.

Mladí (18-21 let) mohou mít problém se získáním půjčky. Některé banky je odmítnou a jiné půjčku poskytnou jen s vyšším úrokem.

Půjčku lze ve výjimečných případech poskytnout i nezletilému, ale vždy jen se souhlasem zákonného zástupce a ještě je k tomu potřeba svolení soudu.

2. Nedostatečný nebo nedostatečně prokazatelný pravidelný příjem

Důležitým předpokladem schopnosti splatit úvěr je pravidelný příjem, z nějž se budou splátky odvádět, navíc musí příjem pocházet ze spolehlivého zdroje, který má budoucnost. To znamená ověřený zaměstnavatel nebo již nějakou dobu úspěšné podnikání. Pokud tomu tak není, poskytovatel často žádost zamítne.

Častým důvodem pro zamítnutí půjčky bývá zkušební doba nebo výpovědní lhůta. O půjčku se tak nedoporučuje žádat během změny zaměstnavatele. 

Důvodem pro zamítnutí může být i příjem nízký, z nějž po zaplacení povinných výdajů zbývá příliš málo jak na pravidelnou splátku, tak i na běžné živobytí a též na velmi důležité rezervy. Tvorbu finančních rezerv nikdy nepodceňujte, hlavně při braní půjčky!

3. Nízká bonita

Nízká úvěruschopnost neboli bonita bývají častým důvodem k zamítnutí půjčky. Proč? Protože tento ukazatel říká, jak vysoká je vaše schopnost splatit požadovanou půjčku, vzhledem k vaší celkové životní situaci. Jakmile poskytovatel zjistí bonitu nízkou, půjčku zamítá, anebo navrhuje jiná řešení: často přizvání spoludlužníka či ručitele, zástavu nemovitosti, ručení autem nebo jiným majetkem atp.

4. Vysoké závazky

Vysoké závazky patří do hodnocení bonity, ale zde je vypisujeme zvlášť, abychom mohli upozornit převážně na tzv. „latentní“ závazky, jinými slovy na budoucí povinné platby, které nyní sice nemáte, ale mohou nastat. Typicky jde o sjednaný kontokorent nebo o kreditní kartu.

Z nich je totiž kdykoliv možné čerpat úvěr bez dalšího schvalování – a poskytovatelé při schvalování vždy musejí počítat s tím, že se kdykoliv zadlužíte v plné předschválené výši. Proto pokud bylo důvodem zamítnutí vlastnictví některého z těchto produktů, vyřešíte situaci snadno: prostě je vypovíte (zrušíte).

Nezapomínejme ale ani na další závazky – při schvalování vyšších úvěrů zejména banky zkoumají nutné výdaje žadatele na běžný život – nájem, energie, připojení, výživné, výdaje na léky, jídlo, apod., v jejich hledáčku jsou však i výdaje na hazard, o nichž se ví, že se jich lidé vzdávají jen stěží. A převážně u hypoték už si banky vyzkoušely, že není dobré tuto položku podcenit.

5. Hrozící předlužení

Férový poskytovatel nikdy nechválí půjčku tomu žadateli, kterému s ní hrozí předlužení, jinými slovy: s níž by se dostal na hranici svých možností splácet. Napnutý rozpočet a život „z ruky do úst“ jsou pro půjčky tím nejhorším. I krátký výpadek příjmů vás pak může ohrozit. Někde lze řešit skrze ručitele.

6. Špatná úvěrová historie, exekuce, osobní bankrot

Většina poskytovatelů se do registrů dlužníků podívá nejen proto, aby viděli, co dalšího ještě teď splácíte, ale též pro ověření si, jak jste se ke svým dluhům stavěli v minulosti – zda jste vždy spláceli včas, měli občas zpoždění, nebo se dostali například až do exekuce, případně jste žádali o oddlužení. Poskytovatelé si tak rozdělí potenciální klienty na „problémové“ a „bezproblémové“.

V osobním bankrotu (insolvenci) ani exekuci půjčku nezískáte. 

Jestliže je žadatelem tzv. „problémový klient“, musí u většiny poskytovatelů počítat se zamítnutím žádosti. Rozlišovat ale musíme občasné opomenutí, a naproti tomu dlouhodobé (někdy i účelové) nesplácení. To vše lze v registrech dlužníků po jistou dobu dohledat – a poskytovatelé často díky tomu zohledňují povahu negativních zápisů. Takže i když je v registru zapsáno pár vašich opomenutí, ještě to nemusí znamenat zamítnutí.

7. Nevyřízení trvalého pobytu (cizinci)

Spotřebitelský úvěr může být poskytnut pouze občanům ČR anebo cizincům s trvalým pobytem na našem území. K zamítnutí tak může dojít i z důvodu nevyřízené administrativy žadatele – cizince, spojené s pobytem v ČR.

8. Chybějící bankovní účet

Kdo by rád půjčku v bance nebo od té nebankovní společnosti, která posílá peníze jedině na bankovní účet vedený na jméno žadatele, bude odmítnut v případě, že žádný bankovní účet nemá, případně je jen disponentem u účtu zřízeného na jméno partnera či partnerky, rodičů.

Řešením je buď zřídit vlastní běžný účet v bance – nejlépe ten, který bude veden zdarma, anebo si žádat o půjčku v hotovosti, která ale vždy vyjde o dost dráž – právě pro tu náročnější výplatu ve fyzických penězích.

9. Pracovní neschopnost

Aby byla spotřebitelská půjčka žadateli schválena, nesmí být v pracovní neschopnosti. Toto pravidlo potkáte u bank, dodržuje jej i většina nebankovních společností. Proto si se žádostí o půjčku prostě počkejte až na dobu, kdy budete opět v pracovním procesu (jste-li zaměstnanec).

OSVČ se nechávají uznat práce neschopnými jen tehdy, mají-li v životním pojištění sjednánu i pracovní neschopnost, případně si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Půjčka jim nebude v pracovní neschopnosti schválena jen v té době, kdy pobírají nemocenskou od státu.

Shrnutí

Důvodů pro zamítnutí půjčky může být mnoho. Většina z nich souvisí s obavou poskytovatele, že žadatel nebude schopen dluh splácet, jinými slovy s nedostatečnou bonitou, s nízkým příjmem nebo s vysokými závazky. Důležitým ukazatelem je i historie splácení předchozích půjček či hrozící předlužení. Půjčku na účet nedostane ten, kdo nemá bankovní účet veden na vlastní jméno. Nezapomeňme ani na potřebný věk žadatele a na nutnost vyřízení trvalého pobytu, když si o úvěr žádá cizinec. 

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena