Banky.cz Banky.cz Realitní slovník Dražba nedobrovolná

Dražba nedobrovolná

Definice Dražba nedobrovolná

využívá aukční prodej majetku dlužníka pro úhradu dluhů. Zahájena může být na návrh věřitele pohledávky přiznané vykonatelným rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo například notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti. V případě dražby autorizovaným dražebníkem podle zákona o veřejných dražbách může věřitel zpravidla navrhnout zpeněžení pouze takové věci, ke které má zástavní právo. V širším slova smyslu můžeme hovořit o nedobrovolné dražbě také v případě prodeje věcí exekutorem, soudem nebo správními orgány, které při prodeji postupují podle občanského soudního řádu, nebo daňového řádu a mohou zpeněžit i majetek, ke kterému věřitel nemá zástavní právo.


Účel hypotéky
CO JE TO LTV? TEXT LTV
Zavřít
ABYCHOM VÁM MOHLI NAJÍT VYPOTÉKU, vyplňte své kontaktní údaje
Co znamená LTV?Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
LTV %
NAJDEME VÁM HYPOTÉKU S ÚROKEM
již od 2.14 %Banky v ČR