Slovník osobních a rodinných financí

Definice Insolvenční řízení

Insolvenční řízení slouží k vyřešení platební neschopnosti dlužníka, pokud má alespoň dva věřitele. Zahájeno může být soudem na základě návrhu dlužníka, tak i na základě návrhu věřitele. Dlužníkovi je ustanoven insolvenční správce, který zpeněžuje jeho majetek a z výtěžku zpeněžení a jiných příjmů dlužníka hradí jeho dluhy. Insolvenční řízení je řešeno buď formou konkurzu, kdy dochází zpravidla k využití veškerých majetkových hodnot dlužníka i za cenu ukončení jeho podnikání, nebo formou reorganizace, která spočívá ve splnění soudem schválené dohody věřitelů o naložení s podnikem při odpuštění části dluhů, anebo formou oddlužení pro fyzické osoby, v němž musí dlužník plnit soudem stanovený režim, uhradit alespoň 30 % svých dluhů a od placení zbytku dluhů je poté osvobozen.Dotazy v poradně k

JK

#15167, Insolvence a přihlašování pohledávek, Exekuce a insolvence, 25.8.2021

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak mám současně s věřitelským insolvenčním návrhem podat přihlášku pohledávky podle § 105 ins. zák., když v tu chvíli ještě není insolvenční řízení zahájeno. I formulář přihlášky pohledávky ze stránky justice.cz počítá s již zahájeným insolvenčním řízením v dané věci, když požaduje vyplnění příslušného soudu, který insolvenční řízení vede, a spisové značky insolvenčního řízení. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

doporučuji vyhledat odbornou právní pomoc. Právník váš případ nastuduje a poradí, jak dále postupovat. 

P

#14879, Splácení půjčky v insolvenci, Půjčka, 21.7.2021

Dobrý den, prosím o radu, bylo mi zahájeno insolvenční řízení, oddlužení zatím povoleno nebylo. Uvědomil jsem si, že mám v bance nastavený příkaz k úhradě, kdy každý měsíc splácím úvěr bance. Doslechl jsem se, že nesmím v insolvenci upřednostnit věřitele. Mám nyní zrušit příkaz k úhradě platby úvěru bance? Děkuji za radu.

Dobrý den,

od momentu podání žádosti o oddlužení nesmíte pokračovat ve splácení půjček. Příkaz k úhradě splátek doporučuji zrušit co nejdříve (jinak by se jednalo o nepřípustné zvýhodňování vybraného věřitele).

ID

#14231, Insolvence, Exekuce a insolvence, 13.5.2021

Pokračování dotazu č. 14220: Dobrý den, děkuji za odpověď na minulý dotaz, mám ještě jeden. V červenci 2020 mě soud povolil insolvenci. V té době jsem byl na invalidním důchodu 3.stupně. Nyní mi byl inv. důchod snížen na 1.stupeň. Znamená to, že nyní už nebudu mít výhody co májí při insolvenci starobní důchodci a inv. důchodci 2. a 3. stupně?

Dobrý den,

pro celé insolvenční řízení platí podmínky k datu podání žádosti o oddlužení, tedy výhody pro invalidy ve 2-3. stupni Vám zůstanou (kratší oddlužení na 3 roky).

V

#14122, Exekuce a insolvence, Exekuce a insolvence, 4.5.2021

Dobrý den, za člena rodiny jsme řešili před dvěma lety insolvenční řízení. Dluh byl uhrazen, exekuce/insolvenční řízení ukončeno. Po úmrtí této osoby jsme zjistili, že neproběhlo (bohužel jen ústně potvrzené) vymazání exekučních závazků na desítce malých pozemků, které jsme zdědili. Ráda bych se dotázala, zda má cenu žádat insolvenčního správce o nápravu - je povinný toto dokončit? Rozumím, že pokud taková povinnost není, budeme muset zajistit úpravu v katastru na vlastní náklady, ale vzhledem k celkově problémové komunikaci s insolvenčním správcem bych si chtěla upřesnit, zda má cenu se na správce obracet. Předem Vám děkuji!

Dobrý den,

ins. správce řeší pouze insolvenci dlužníka, nikoliv jeho exekuce. Od soudu dostal dlužník rozhodnutí o ukončení insolvence a prominutí zbylých dluhů. S tímto rozhodnutím je třeba žádat o ukončení exekucí. 

RJ

#13884, Insolvence, Exekuce a insolvence, 16.4.2021

Dobrý den, v roce 2019 mi byla schválena insolvence podle nového insolvenčního zákona, v současné době jsem již s přerušením cca 1 rok na nemocenské a můj zdravotní stav se nelepší, chtěla jsem se zeptat, jak na toto insolvenční řízení probíhalo v případě, že by mi byl přiznán invalidní důchod 2. stupně. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

dle novely ins. zákona mohou invalidé ve druhém a třetím stupni požádat jednou za život o kratší oddlužení na 3 roky (místo standardních 5 let). Je však třeba být invalidní ještě před podáním žádosti o oddlužení. Přiznání invalidního důchodu v průběhu ins. řízení nemá na probíhající osobní bankrot žádný vliv.