Banky.cz Slovník Podílové spoluvlastnictví

Podílové spoluvlastnictví

REKLAMA

Definice Podílové spoluvlastnictví

Je vlastnictvím jedné věci více osobami, kdy každý ze spoluvlastníků má k věci určitý podíl. Tyto podíly mohou být různé a vyjadřují to, z jaké části je věc majetkem každého spoluvlastníka, s čímž je spojeno také to, v jakém rozsahu může o věci rozhodovat. O běžných záležitostech mohou rozhodnout majitelé nadpoloviční většinou podílů, důležitější rozhodnutí činí spoluvlastníci s ještě větším podílem, popřípadě jednomyslně. Podílové spoluvlastnictví lze zrušit odkoupením jedním z vlastníkům, převodem jiné osobě anebo dražbou, přičemž toto může na základě návrhu spoluvlastníka nařídit i soud. 

Hypoteční kalkulačka

Pokračováním na srovnání souhlasíte s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů.

Srovnáváme hypotéky od

Dotazy k Podílové spoluvlastnictví

Podílové spoluvlastnictví garážového stání

Reality 4.4.2021

Dobrý den, v okolí mého bydliště developer zahájil výstavbu garážového domu. Garáže budou na prodej ve formě podílového spoluvlastnictví, nebo ve společenství vlastníků jednotek. Druh vlastnictví bude znám v konečné smlouvě. Ve smlouvě budoucí jsou však zatím tyto dvě neurčené varianty. Pokud by nastala ta "horší" varianta, což je podílové spoluvlastnictví. Zajímá mne, pokud bych případně v budoucnu prodával byt a k němu bych přiřadil garáž, aby cena bytu šla nahoru, musel bych nejprve nabídnout svůj podíl (garáž) ostatním spoluvlastníkům? Garáž a byt nejsou v jednom domě. Garáž je oddělena od domu zhruba 300 m. Pokud bych chtěl garáž v podílovém spoluvlastnictví dát do zástavy, potřebuji souhlas všech podílových vlastníků? Pokud někdo z podílových vlastníků, má dluhy a exekuci, promítne se exekuce do podílů ostatních vlastníků tak, že vlastníci mohou přijít o garáže, ačkoliv jsou v tom naprosto nevinně? Děkuji

Dobrý den,

se svým podílem (garážové stání v podílovém vlastnictví) můžete nakládat zcela dle své libovosti. Můžete ho prodat bez souhlasu ostatních. Exekuce vedené proti ostatním majitelům se vašeho podílu nikterak netýkají. Dříve zde bylo zavedené předkupní právo pro ostatní podílníky, ale to již bylo zrušeno pro nepraktičnost. 

Podílové spoluvlastnictví

Reality 18.8.2020

Dobrý den, byli jsme tři spoluvlastníci nemovitosti. Bohužel 25% podílu bylo nedobrovolně vydraženo. Nyní nový majitel po nás vyžaduje, abychom vyklidili nemovitost. S tím nesouhlasíme a nevidím důvod, proč bychom měli vyklízet celou nemovitost. Nemovitost má pouze jednu bytovou jednotku a nebyla striktně rozdělena podle spol. podílů. Podíly získali spoluvlastníci v dědickém řízení. Jak nyní postupovat při rozdělení nemovitosti, pokud by nový majitel chtěl nemovitost užívat jak tvrdí, budou dotčena práva ostatních vlastníků jako mne a mojí ženy. Musela by se nemovitost přestavět, aby nový majitel mohl svůj podíl užívat. Nedovedu si představit s cizím člověkem sdílet jednu domácnost. Může nový majitel vstoupit do nemovitosti násilně, když zatím není určeno, jak bude nemovitost rozdělena a novému majiteli určeno 25% kterou může obývat? Nový majitel chce abychom jsme se odstěhovali a nemovitost se prodala. Svoji většinovou část mu nechci vyklízet a ani ho pouštět do nemovitosti. Chci se obrátit na soud, ale mám obavy, aby v naší nepřítomnosti nevstoupil do nemovitosti. Předem děkuji za odpověď

Dobrý den,

nemovitost nyní vlastníte s novým majitelem společně. Vy ani on nemáte právo na výhradní užívání konkrétní části nemovitosti, vše užíváte dle domluvy společně. Nový majitel má právo na zpřístupnění své nemovitosti (pokud mu ji nezpřístupníte dobrovolně, může o asistenci požádat Policii ČR). Dělení bytové jednotky by bylo možné jen za souhlasu všech vlastníků nemovitosti a jen pokud by to bylo technicky možné (např. s ohledem na nosné stěny, rozvody, atd.). 

Bydlet s cizím člověkem v jednom bytě pravděpodobně nechcete. Ze zákona Vás nikdo nemůže nutit setrvávat v podílovém spoluvlastnictví, tedy můžete požádat soud o vypořádání podílového spoluvlastnictví (soud oběma vlastníkům nabídne možnost vyplatit druhého, a pokud s tímto nebudete souhlasit, nařídí se prodej bytu). Chcete-li v bytě zůstat, doporučuji Vám nabídnout druhému vlastníkovi odkup jeho podílu. 

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2022, všechna práva vyhrazena