Banky.cz Slovník Zástavní věřitel

Co je to Zástavní věřitel

REKLAMA

Definice Zástavní věřitel

Je osoba, jejíž pohledávka je zajištěna zástavním právem, je zástavním věřitelem. Pokud dlužník této osobě nesplní závazek tak, jak bylo sjednáno, může zástavní věřitel zástavu zpeněžit, popřípadě mu může propadnout, pokud tak bylo dohodnuto. Díky svému zajištění má při více dluzích dlužníka výhodnější postavení před ostatními dluhy.

Dotazy k Zástavní věřitel

Poplatek za vyčíslení dluhu

Dobrý den, tak jsem se nakonec rozhodla a refinancujeme úvěr, jak jste mi poradili. Byla jsem velice překvapená, že si Buřinka účtuje poplatek ve výši 4650 Kč za stanovení výše zůstatku dluhu. Teď jsme přeúvěrovali k Fio bance, kde budeme mít úrok 1,88 s fixací na 5 let a splatnost je 10 let. Doufám, že to je krok k lepšímu. Jsme těsně před podpisem smlouvy a potřebovala bych poradit co znamená, když je v zástavní smlouvě tato formulace: Zástavní věřitel i Zástavce prohlašují, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolností. Zástavní věřitel i Zástavce se tak vzdávají svého práva domáhat se na druhé smluvní straně obnovení jednání o Smlouvě či domáhat se změny svého závazku dle Smlouvy v případě, kdy dojde ke změně okolností tak podstatnému, že změna založí v právech a povinnostech některé ze stran zvlášť hrubý nepoměr. Z důvodů právní jistoty se smluvní strany dohodly, že tímto ustanovením na sebe Zástavní věřitel i Zástavce převzali nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Vůbec tomu nerozumím a nedokážu si představit, co to znamená v praxi. Budu ráda, když mi poradíte. S pozdravem a velkým díky za radu Dagmar

Dobrý den,

poplatek za vyčíslení dluhu je do jisté míry nemravný (překračuje-li administrativní náklady banky s úkonem spojené, což je max. 500 - 1 000 Kč). Banky nejčastěji žádají právě oněch 1 000 Kč, ale Buřinka se evidentně vůbec nestydí klienta před odchodem pořádně upoplatkovat.

Vámi uvedená formulace a paragraf jsou standardním bodem, který se dnes obecně do většiny smluvních vztahů vkládá. V podstatě to brání snaze o zneplatnění smlouvy v budoucnu, pakliže by se objevily nové okolnosti (např.: příští měsíc byste si refinancování hypotéky rozmyslela a chtěla ho zrušit, vymýšlejíc si nějaký fiktivní důvod - který byste prezentovala jako novou a podstatnou okolnost, kterou jste při uzavírání smlouvy o úvěru neznala). Tohoto se bát vůbec netřeba.

Úrok 1,88% s fixací na 5 let (bez povinnosti sjednat si pojištění schopnosti splácet - jinak by to bylo 1,68%) je férový a jeden z nejlepších na trhu. Další nemalé peníze ušetříte převodem běžného účtu k Fio bance. 

Ještě jedna poznámka - Fio banka snížila minulý týden sazby o další 0,1% dolů, tedy pokud jste ještě smlouvu nepodepsala, požadujte toto snížení - ve Vašem případě na 1,78% (viz. aktuální úrokový sazebník banky) - pakliže je refinancovaná částka nad 1 mil. Kč (jinak by to bylo skutečně oněch 1,88%).

ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ
REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena