Banky.cz Slovník Rozhodce

Co je to Rozhodce

REKLAMA

Definice Rozhodce

Rozhodce je osobou, která řídí rozhodčí řízení. V rámci řízení provádí dokazování, rozhoduje o nárocích. Ve valné většině případů též vydává závazná rozhodnutí, tzv. rozhodčí nález. Ten je exekučně vykonatelný prostřednictvím soudního exekutora. 

Rozhodce nemusí mít právnické vzdělání, neboť zákon požaduje jen zletilost, bezúhonnost a svéprávnost. Jedinou výjimkou je spotřebitelský spor - v něm může jako rozhodce figurovat pouze osoba s právnickým vzděláním, vedená v seznamu rozhodců u Ministerstva spravedlnosti.

Insolvence a exekuce - jak probíhají, v čem se liší a které dát přednost?

Insolvence a exekuce - jak probíhají, v čem se liší a které dát přednost?

19.5.2023 Půjčka

Insolvence i exekuce jsou formou vymáhání nesplacených dluhů. Každá z nich probíhá jinak, podle jiných pravidel. A Každá z nich se využívá v jiné situaci. Zatímco exekuci na vás uvalí věřitel, do insolvence se chodí dobrovolně. Zatímco exekuce může být nekonečná, insolvence trvá jen několik let. Zjistěte o exekuci a insolvenci vše, co se vyplatí znát o nich v pozici běžného spotřebitele.

Dotazy k Rozhodce

Dotaz v bankovní poradně

23.3.2014
Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat na rozhodčí doložku. Dočetla jsem se, že podle českého práva i práva Evropského společenství nesmí být rozhodčí doložka sjednávána u všech typů spotřebitelských smluv z důvodu nenaplnění požadavku rovnosti obou stran. Pokud tedy neziskové organizace, které se věnují problematice předlužení, různými způsoby varují spotřebitele před rozhodčí doložkou, o jaké typy úvěrů se jedná? Moc Vám děkuji, Šárka Dobrý den, pravděpodobně máte na mysli novelu 19/2012 Sb (zákona 216/1994 Sb o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů), platnou od 1.4.2012 (není retroaktivní), která měla za úkol do českého práva implementovat prvky evropské směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.  Tato novela výslovně nezakazuje rozhodčí doložky u žádného typu úvěrů, nicméně stanovuje přísnější pravidla pro jejich používání a umožňuje snadnější přezkum rozhodčího nálezu soudem.  Do 31.3.2012: sjednání rozhodčí doložky nebylo nějak omezené, čili se mohlo jednat o jednu větu malým písmem v úvěrové smlouvě či v obecných/rámcových obchodních podmínkách úvěrové společnosti, ze které neinformovaný spotřebitel nemusel nabýt dojmu, že se jedná o rozhodčí doložku. Napadnout nález rozhodčí instituce u soudu bylo teoreticky možné (pro rozpor s dobrými mravy), ale v praxi byla vymahatelnost tohoto ustanovení zákona téměř nulová (prokázat rozpor s dobrými mravy je s dobrým právníkem protistrany v zádech nemožné). Od 1.4.2012: spotřebitel musí jasně nabýt dojmu, že podepisuje rozhodčí doložku, jinak je doložka neplatná. Za "jasně nabytý dojem" se považuje rozhodčí doložka sjednaná/podepsaná na samostatném listu papíru (ne včleněná do obecných obchodních podmínek či úvěrové smlouvy). Poskytovatel úvěru je taktéž povinen klientovi vysvětlit, co taková doložka znamená a jaké má důsledky. Rozhodčí nález lze napadnout u soudu, pokud je v rozporu se legislativou na ochranu spotřebitele (to doposud nebylo možné, neboť rozhodce na tuto legislativu v těchto sporech do 31.3.2012 nemusel brát zřetel). Petr Jermář, Banky.cz ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2024, všechna práva vyhrazena