Banky.cz Slovník Právnická osoba

Právnická osoba

REKLAMA

Definice Právnická osoba

Právnická osoba je základním konceptem v právním a obchodním světě. Tento termín se často vyskytuje v kontextu podnikání, smluv a dalších oblastí práva. Ale co přesně právnická osoba znamená? Jak se liší od fyzické osoby a jaké jsou její charakteristické rysy?

Základní charakteristika právnické osoby

  • Definice: Právnická osoba je subjekt, který má právní postavení a je schopen mít práva a povinnosti podobně jako fyzická osoba. Může to být firma, společnost, sdružení atd.

  • Vznik: Na rozdíl od fyzické osoby, která vzniká narozením, právnická osoba vzniká zakládacím právním aktem a zápisem do relevantního rejstříku.

  • Právní postavení: Právnická osoba může uzavírat smlouvy, vlastnit majetek, podnikat a mít zaměstnance.

  • Zdanění: Právnická osoba je zdaněna z příjmů podle zákonů o daních z příjmů právnických osob.

  • Právnická osoba

Rozdíly a vztah mezi právnickou a fyzickou osobou

  • Odpovědnost: Zatímco fyzická osoba nese plnou zodpovědnost za své dluhy, právnická osoba obvykle nese zodpovědnost omezenou na svůj kapitál či majetek.

  • Existence: Fyzická osoba existuje od narození do smrti, právnická osoba od svého vzniku do zániku (např. zánikem firmy, sloučením).

  • Zástupci: Právnická osoba jedná skrze své zástupce – ředitele, jednatele, představenstvo atd.

  • Regulace: Právnické osoby jsou často více regulovány zákonem, což může zahrnovat zvláštní zákony o korporacích, sdruženích a dalších formách právnických osob.

Právnická osoba hraje klíčovou roli v moderním obchodním a právním prostředí. Její význam a fungování je základem mnoha ekonomických aktivit a je důležité porozumět jejím charakteristikám a odlišnostem oproti fyzické osobě.

Jak správně nastavit pojištění nemovitosti

18.9.2023 Pojištění

Výdaje na opravu nemovitosti zničené požárem, povodní nebo vichřicí se mohou vyšplhat do milionových částek. Poradíme vám, jak nemovitost správně pojistit, na jaká rizika nesmíte zapomenout, jak vysokou zvolit pojistnou částku a jak předejít podpojištění nemovitosti.

Naše tipy

Dotazy k Právnická osoba

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena