Co je to Dražebník

REKLAMA

Definice Dražebník

je firma nebo osoba organizující dražbu konanou podle zákona o veřejných dražbách. Pokud jde o podnikatele, musí k tomuto mít příslušnou živnostenskou koncesi a pojištění. Dražebníkem mohou být v případě dražby vlastního majetku ale také orgány veřejné správy. Dražebníkovi náleží za provedení dražby náhrada nákladů a sjednaná odměna.
V přeneseném slova smyslu můžeme za dražebníka označit také exekutora, soud nebo orgán státní správy provádějící dražbu dle občanského soudního řádu a daňového řádu.

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena