Banky.cz Slovník Dražební vyhláška

Co je to Dražební vyhláška

REKLAMA

Definice Dražební vyhláška

Dražební vyhláškou je oznamováno konání dražby. Musí být vydána v dostatečné době před konáním dražby a je zcela veřejná. Osoba provádějící dražbu zde stanoví podrobnosti dražby jako je její termín, cena předmětu dražby a výši nejnižšího podání, na které přihazování začíná, nebo výši dražební jistoty.
Cílem vyvěšení dražební vyhlášky, nebo jejího zveřejnění na webových portálech je rovněž získání zájemců o předmět dražby.

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena