Banky.cz Slovník Druhy pozemků

Druhy pozemků

REKLAMA

Definice Druhy pozemků

Jsou pozemky, které dělíme na : zemědělské pozemky (orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost), lesní pozemky, zastavěná plocha a nádvoří, vodní plocha a ostatní plochy.

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena