Banky.cz Slovník Pojištění nemovitosti

Co je to Pojištění nemovitosti

REKLAMA

Definice Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti je typ pojištění, který chrání majitele nemovitosti před finančními ztrátami souvisejícími s jejich vlastnictvím. To zahrnuje škody způsobené požárem, povodněmi, zemětřesením, nebo jinými přírodními katastrofami, ale také škody způsobené lidmi, jako je vandalismus nebo krádež.

Důvody pro pojištění nemovitosti

  • Finanční ochrana: V případě, že vaše nemovitost utrpí škody, může být oprava nebo obnova velmi nákladná. Pojištění nemovitosti vám poskytuje finanční ochranu a pomoci pokrýt tyto náklady.

  • Povinnost vůči věřitelům: Pokud máte na nemovitosti hypotéku, vaši věřitelé budou pravděpodobně vyžadovat, aby byla nemovitost pojištěna.

  • Ochrana před právními spory: Pokud někdo utrpí újmu na vaší nemovitosti, můžete být právně odpovědní. Pojištění nemovitosti může pokrýt právní náklady a náhrady škody.

Pojištění nemovitosti

Druhy pojištění nemovitosti

  • Komplexní pojištění: Toto je nejširší typ pojištění, který pokrývá většinu rizik, s nimiž se nemovitost může setkat.

  • Pojištění proti požáru a zvláštním rizikům: Toto pojištění pokrývá škody způsobené požárem, bleskem, výbuchem, bouřkou, povodní, zemětřesením, pádem letadla, atd.

  • Pojištění odpovědnosti: Toto pojištění pokrývá právní odpovědnost majitele nemovitosti v případě, že někdo utrpí újmu na jejich nemovitosti.

Pojištění nemovitosti je důležité pro ochranu vašeho majetku a finanční stability. Pečlivě zvažte, jaká rizika mohou ovlivnit vaši nemovitost, a vybrat pojištění, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Bydlení pro mladé: Jak na něj dosáhnout?

3.5.2024 Hypotéka

Bydlení je dnes pro mladé sice dosažitelné, ale s komplikacemi. Beznadějná však touha po vlastním bydlení není, ani v mladém věku. Pojďme se podívat, jak na bydlení dosáhnout s využitím hypotéky nebo jejích alternativ. Zastavíme se u dotací na vlastní bydlení a u zvýhodněných úvěrů pro žadatele mladšího věku. Ukážeme nejčastější problémy při pořizování prvního bydlení na co si dát pozor.

Nejvýhodnější nabídka pojištění od profesionálů

Odesláním souhlasíte s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů.

Dotazy k Pojištění nemovitosti

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena