Privatizace

REKLAMA

Definice Privatizace

Je převod ze státního majetku na majetek soukromí, většinou formou prodeje.
Privatizace státního majetku Československé republiky proběhla různými formami. Všechny mají shodné to, že se vytvořil privatizační projekt, který popisoval majetek a navrhoval způsob dispozice s ním.
V malé privatizaci se prodávaly samoobsluhy, trafiky a menší objekty, či firmy - šlo vždy o přímou nabídku, nebo dražbu majetku státem za účasti libovolných zájemců.
Ve velké privatizaci je nejznámější metodou tzv. kuponová privatizace, která proběhla ve dvou vlnách. V  kuponové privatizaci občané obdrželi kuponové knížky a za ně mohli ve více aukčních kolech nakoupit akcie podniků. Kurz akcií byl v prvním kole stanoven za základě poměru majetku podniku a v dalších aukčních kolech rostl nebo klesal podle poptávky po akciích daného podniku. Kupónová privatizace je nechvalně známá účastí spekulantů a špatně regulovaných investičních fondů, rovněž následným skupováním a tzv. "třetí vlnou", kterou se nazývala privatizace konečným vlastníkům. Jednoznačnou výhodu měli ti informovaní, kteří pak často skoupili majetek od milionů DIKů (držitelů investičních kupónů)
Aktuálně se státní majetek České republiky privatizuje zpravidla dražbami, či přímými prodeji.

Kuponová privatizace měla lidi naučit investovat do akcií. Ale stal se pravý opak

Václav Klaus, Petr Kellner či Viktor Kožený. Tato jména si pamětníci kuponové privatizace vybaví mezi prvními. Přestože jde o myšlenku původně polskou, světový věhlas a především nový a mezinárodně platný výraz: tunelování, dalo kuponové privatizaci až Česko(Slovensko). Co vlastně byla kuponová privatizace, kdy a jak probíhala a co z ní zbylo? Je dnes kuponová knížka ještě k něčemu? Kde dohledat za kupony nakoupené akcie a jak je zpeněžit? Co dělat s akciemi, které už se na burze prodat nedají? 

Dotazy k Privatizace

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena