Banky.cz Slovník Převod vlastnického práva

Převod vlastnického práva

REKLAMA

Definice Převod vlastnického práva

Převodem vlastnického práva dochází k převedení vlastnictví k věci na jinou osobu. Základem převodu je projev vůle spočívající v uzavření kupní smlouvy v případě úplatného převodu, nebo darovací smlouvy v případě bezúplatného převodu, popřípadě smlouvy o směně věcí. Není-li sjednáno jinak, dochází k převodu vlastnického práva okamžikem uzavření smlouvy. Jde-li o věc zapsanou ve veřejném seznamu jako je například rejstřík ochranných známek nebo katastr nemovitostí, dochází k převodu vlastnického práva teprve zápisem do tohoto seznamu. K převodu nemovité věci dochází po rozhodnutí katastrálního úřadu, ale zápis je proveden s účinností zpětně ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena