Banky.cz Banky.cz Realitní slovník Katastrální úřad

Katastrální úřad


Definice Katastrální úřad

Je úřad, který spravuje katastr nemovitostí České republiky. Každý kraj má jeden katastrální úřad, který ale obsahuje několik tzv. katastrálních pracovišť, které se nachází v každém okresním městě. Mezi úkony katastrálního úřadu například patří: provádí vklady, výmazy poznámek a záznamy do katastru nemovitostí, rozhoduje o povolení nebo zamítnutí vkladu do katastru nemovitostí, vydává výpisy z katastru nemovitostí opravuje chyby projednává přestupky a opatřuje geometrický plán souhlasem s očíslováním parcel.


Účel hypotéky
CO JE TO LTV? TEXT LTV
Zavřít
ABYCHOM VÁM MOHLI NAJÍT VYPOTÉKU, vyplňte své kontaktní údaje
Co znamená LTV?Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
LTV %
NAJDEME VÁM HYPOTÉKU S ÚROKEM
již od 1.48 %

Dotazy v poradně k Katastrální úřad

LR

#10129, Vklad na katastr, Reality, 19.5.2020

Pokračování dotazu č. 10125: Proto jsem se ptala - aktéři jsou stále stejní, jen 1 pozemek bude prodán, část jiného darována a vloženo věcné břemeno na další pozemek kupce. Lze tedy udělat jednu smlouvu na prodej a darování pozemku a druhou na vložení věcného břemene? Jak je to potom s vklady na katastrální úřad? Také budou dva? Děkuji za doplnění informací

Dobrý den,

pokud účastníci smlouvy zůstávají stejní, pak lze jednou smlouvou pokryt darování pozemku A i prodej pozemku B. Na věcné břemeno se obvykle sepisuje separátní Smlouva o zřízení věcného břemene, která se taktéž vkládá na katastr zvlášť. Doporučuji si všechny smlouvy nechat připravit právníkem, který Vám vše vysvětlí a doporučí nejlepší řešení.

MH

#10049, Insolvence, Exekuce a insolvence, 13.5.2020

Dobrý den, 12/19 nám skončila insolvence (úspěšně). Náhodou jsem se dověděla, že je na náš byt stále zástavní právo. Katastrální úřad mi sdělil, že o výmaz zástavního práva nemohu žádat já, ale že toto měla vyřídit má insolvenční správkyně. Zatím mi paní doktorka neodpověděla, tak chci vědět, co s tím můžu já dělat. Děkuji

Dobrý den,

zástavní právo uvalené ins. správcem by měl nechat po skončení insolvence vymazat správce (on musí potvrdit, že insolvence byla ukončena a zástava může být vymazána).

MN

#9458, Prodej bytu a zástavní smlouva, Reality, 29.3.2020

Dobrý den, mám dotaz ohledně dokladů doložení na KN. Prodáváme být, kupující mají sjednanou hypotéku. Kupující nám poskytl zástavní smlouvu a návrh na vklad, že máme jako prodávající podat. Dále budeme mít podepsanou kupní smlouvu, pro katastralni úřad se dává ověřena u advokáta se smlouvou o úschově. Kupující nám řekl, ať necháme ověřit zástavní smlouvu, s manželem figurujeme jako zástavci, kupující jako vedlejší ucastnici. Vedlejší ucastnici = kupující nemusí mít ověřené pro katastr nemovitostí? Nemusíme mít náhodou 1x vyhotovení pro KU ověřenou obě strany? Takto jim to řekla banka. Když to půjdu ověřovat v době omezeného provozu souvisejícím s koronavirem, chtěla jsem to mít správně a všechno. Děkuji Vám moc za odpověď.

Dobrý den,

dokument podávaný na katastr musí mít ověřené podpisy všech účastníků. Za vklad zástavní smlouvy na KN se platí poplatek 2 000 Kč. Doporučuji Vám nechat tento poplatek zaplatit kupujícího (stejně jako následný poplatek 2 000 Kč za vklad vlastnického práva nového majitele).

JJP

#8683, Omezení převodu nemovitosti, Reality, 23.1.2020

Klient uzavřel v roce 1990 Smlouvu o omezení převodu nemovitostí s Investiční bankou, státním peněžním ústavem, IČ 00001287, která zanikla 27.02.1992 bez likvidace. Právním nástupcen byla Investiční banka, a.s.,IČ 45316619, na kterou byl vyhlášen konkurz 09.02.2004 a vymazán byl 24.11.2018 Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16.02.2018 č.j. 99 K 3/2004-2001. V roce 2019 se náš klient rozhodl nemovitosti prodat a v této souvislosti zjistil, že na listu vlastnictví v části věcného práva zatěžující nemovitosti je záznam zástavního práva smluvního pro Investiční banku, s.p.ú. Brno a Dohoda o omezení převodu nemovitostí ze dne 10.04.1990 registrovaná Státním notářstvím v Uherském Hradišti. Při jednání s katastrálním úřadem ve věci výmazu zástavního práva, které formálně zaniklo zaplacením půjčky v období 1990 - 1992, ale není k dispozici příslušná kvitance banky o zániku pohledávky, katastrální úřad požadoval doložit rozhodnutí soudu o zániku pohledávky. Na základě tohoto požadavku klient podal v roce 2019 návrh na vydání usnesení o výmazu zástavního práva smluvního příslušnému Okresnímu soudu v Uherském Hradišti. Soud Usnesením návrh žalobců odmítl s odůvodněním, že se jedná o řízení sporné a není řádně specifikována strana žalovaná. Soud v této souvislosti vyslovil názor, zda by se nemělo jednat například o řízení o umoření listiny dle ust. § 303 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. Klient proti tomuto usnesení podali opravný prostředek, kde zdůraznili, že dle jejich názoru se nejedná o řízení sporné a požádali odvolací soud, aby v této právní věci vyslovil svůj právní názor. Katastrální úřad byl seznámen se stanoviskem soudu a konstatoval, že daná právní věc je neřešitelná. Dále katastr odmítl například prohlášení formou notářského zápisu, doložení výpisu z bankovního registru a pod. Oslovený nadřízený orgán Český zeměměřický a katastrální inspektorát Brno se odmítl k věci vyjádřit. Podle našeho názoru, předloženým potvrzením o zániku zástavního práva formou notářského zápisu při splnění náležitostí dle § 66 odst. 3 katastrálního zákona by se jednalo o jinou listinu, kterou právní úprava zná. Pro katastrální úřad je však tato forma potvrzení nedostačující. Děkuji za zodpovězení tohoto dotazu.

Dobrý den,

obávám se, že pokud jste tento případ nevyřešil Vy coby právník ani soudy, já Vám zde těžko na pár řádcích budu schopen tento spor kvalifikovaně posoudit.

#8623, Formální chyba v návrhu na vklad, Reality, 20.1.2020

Dobrý den, může Katastrální úřad požadovat zpětvzetí návrhu na zápis nemovitosti po uplynutí dvacetidenní lhůty kvůli formální chybě v dohodě o vypořádání podílového spoluvlastnictví?

Dobrý den,

pokud Katastrální úřad objevil v návrhu na vklad chybu (formální či materiální) a usoudil, že nelze provést vklad, je na místě oprava či stažení a znovupodání návrhu. 

Články o Katastrální úřad

Průběh realitní transakce

Průběh realitní transakce

29.8.2018, Reality

…hovy připsána kupní cena, ať už z vlastníchzdrojů nebo z hypotéčního úvěru, doručíme zmíněný návrh na vklad spolu s kupnísmlouvu na příslušný katastrální úřad. S výběrem nejlepší varianty hypotéčníhoúvěru Vám rádi pomohou naši hypotéční specialisté. Po uplynutí zákonné „čekací 20tide…

Koupě nemovitosti: Na které poplatky se připravit?

Koupě nemovitosti: Na které poplatky se připravit?

25.5.2018, Reality

…ní hodnoty nemovitosti (banka nebo odhadce): byt 3 000 - 5 000 Kč, RD a pozemky 4 500- 6 500 Kč Návrh na vklad vlastnického/zástavního práva (Katastrální úřad): 1 000 Kč/vklad Ověřování podpisů (Czech Point nebo notář): 30 Kč/ks Živelní pojištění nemovitosti (pojišťovna): 1 500 – 5 5…Banky v ČR