Banky.cz Banky.cz Realitní slovník Katastrální úřad

Katastrální úřad


Definice Katastrální úřad

Je úřad, který spravuje katastr nemovitostí České republiky. Každý kraj má jeden katastrální úřad, který ale obsahuje několik tzv. katastrálních pracovišť, které se nachází v každém okresním městě. Mezi úkony katastrálního úřadu například patří: provádí vklady, výmazy poznámek a záznamy do katastru nemovitostí, rozhoduje o povolení nebo zamítnutí vkladu do katastru nemovitostí, vydává výpisy z katastru nemovitostí opravuje chyby projednává přestupky a opatřuje geometrický plán souhlasem s očíslováním parcel.


Účel hypotéky
CO JE TO LTV? TEXT LTV
Zavřít
ABYCHOM VÁM MOHLI NAJÍT VYPOTÉKU, vyplňte své kontaktní údaje
Co znamená LTV?Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
LTV %
NAJDEME VÁM HYPOTÉKU S ÚROKEM
již od 2.02 %

Dotazy v poradně k Katastrální úřad

JJP

#8683, Omezení převodu nemovitosti, Reality, 23.1.2020

Klient uzavřel v roce 1990 Smlouvu o omezení převodu nemovitostí s Investiční bankou, státním peněžním ústavem, IČ 00001287, která zanikla 27.02.1992 bez likvidace. Právním nástupcen byla Investiční banka, a.s.,IČ 45316619, na kterou byl vyhlášen konkurz 09.02.2004 a vymazán byl 24.11.2018 Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16.02.2018 č.j. 99 K 3/2004-2001. V roce 2019 se náš klient rozhodl nemovitosti prodat a v této souvislosti zjistil, že na listu vlastnictví v části věcného práva zatěžující nemovitosti je záznam zástavního práva smluvního pro Investiční banku, s.p.ú. Brno a Dohoda o omezení převodu nemovitostí ze dne 10.04.1990 registrovaná Státním notářstvím v Uherském Hradišti. Při jednání s katastrálním úřadem ve věci výmazu zástavního práva, které formálně zaniklo zaplacením půjčky v období 1990 - 1992, ale není k dispozici příslušná kvitance banky o zániku pohledávky, katastrální úřad požadoval doložit rozhodnutí soudu o zániku pohledávky. Na základě tohoto požadavku klient podal v roce 2019 návrh na vydání usnesení o výmazu zástavního práva smluvního příslušnému Okresnímu soudu v Uherském Hradišti. Soud Usnesením návrh žalobců odmítl s odůvodněním, že se jedná o řízení sporné a není řádně specifikována strana žalovaná. Soud v této souvislosti vyslovil názor, zda by se nemělo jednat například o řízení o umoření listiny dle ust. § 303 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. Klient proti tomuto usnesení podali opravný prostředek, kde zdůraznili, že dle jejich názoru se nejedná o řízení sporné a požádali odvolací soud, aby v této právní věci vyslovil svůj právní názor. Katastrální úřad byl seznámen se stanoviskem soudu a konstatoval, že daná právní věc je neřešitelná. Dále katastr odmítl například prohlášení formou notářského zápisu, doložení výpisu z bankovního registru a pod. Oslovený nadřízený orgán Český zeměměřický a katastrální inspektorát Brno se odmítl k věci vyjádřit. Podle našeho názoru, předloženým potvrzením o zániku zástavního práva formou notářského zápisu při splnění náležitostí dle § 66 odst. 3 katastrálního zákona by se jednalo o jinou listinu, kterou právní úprava zná. Pro katastrální úřad je však tato forma potvrzení nedostačující. Děkuji za zodpovězení tohoto dotazu.

Dobrý den,

obávám se, že pokud jste tento případ nevyřešil Vy coby právník ani soudy, já Vám zde těžko na pár řádcích budu schopen tento spor kvalifikovaně posoudit.

#8623, Formální chyba v návrhu na vklad, Reality, 20.1.2020

Dobrý den, může Katastrální úřad požadovat zpětvzetí návrhu na zápis nemovitosti po uplynutí dvacetidenní lhůty kvůli formální chybě v dohodě o vypořádání podílového spoluvlastnictví?

Dobrý den,

pokud Katastrální úřad objevil v návrhu na vklad chybu (formální či materiální) a usoudil, že nelze provést vklad, je na místě oprava či stažení a znovupodání návrhu. 

NV

#7201, Výmaz zástavního práva, Exekuce a insolvence, 31.7.2019

Pokračování dotazu č. 7195: Dobrý den, ptala jsem se Vás, jak vymazat z katastru nemovitostí zástavní právo přepsáné z pozemkové knihy. Odepsali jste mi, že musí dát souhlas věřitel. Ale věřitel, který je uveden v katastru a dluží se mu dluh, tak ta firma zanikla v roce 1992. Tak se chci zeptat, jak to řešit, když už ta firma neexistuje? Na internetu jsem našla, že by to mohlo být promlčené a šlo by to provést na základě ohlášení vlastníka nemovitosti, k níž je zaniklé zástavní právo zapsáno. Ohlášení musí být sepsáno ve formě notářského zápisu a mělo by mít minimálně náležitosti dle § 66 odst. 3 katastrální vyhlášky. Tak se chci zeptat jestli jsem pochopila správně, že stačí sepsat u notáře zápis a ten odnést na katastrální úřad, když už ta firma (věřitel) neexistuje. Předem děkuji za odpověď Nikola Vostatková

Dobrý den,

ano, jedná-li se o starý a promlčený dluh u neexistující firmy, pak lze o výmaz zástavního práva požádat tímto způsobem.

D

#4630, Zápis do katastru nemovitostí, Reality, 30.4.2018

Dny na vklad do katastru se prosím počítají pracovní nebo i soboty, neděle a svátky? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

katastr nemovitostí nemá zákonem pevně stanovenou lhůtu, do kdy musí provést vklad. Po přijetí návrhu na vklad běží ochranná lhůta 20 kalendářních dní, kdy katastr obeznámí se situací majitele nemovitosti. Pokud v této lhůtě nikdo nepodá námitku, pokračuje katastrální úřad se zápisem změny v katastru. To může trvat pár dní (u méně vytíženého úřadu) nebo měsíce (např. Praha).

AP

#2544, Přepis na katastru, Reality, 25.2.2016

Dobry den chtela jsem se zeptat jak dlouho trva vyrizeni hypoteky a za jak dlouho prepis na katastru. Dekuji za odpoved. Potvrzeni prijmu uz mame.

Dobrý den,

hypotéka i katastr jsou velmi individuální. U hypotéky záleží na složitosti každého konkrétního případu - bonitní klient s kvalitní zástavou a připravenými všemi dokumenty (potvrzení o příjmu, podklady pro ocenění nemovitosti, návrh kupní smlouvy) může být odbaven i během týdne až dvou. Složitější případy mohou trvat déle. 

Přepis vlastníka na katastru se odvíjí kraj od kraje. Praha má nejvytíženější katastrální úřad a lhůta přepisu se pohybuje okolo 45-60 dní. Ostatní kraje jsou méně vytížené a celý proces se může stihnout i za méně než 30 dnů. V každém případě to nebude nikdy méně než 20 dnů, kdy běží zákonná lhůta plomby (při každé změně vlastníka musí katastr na 20 dní nemovitost zaplombovat a obeslat všechny majitele s oznámením o změně vlastníka).

Články o Katastrální úřad

Průběh realitní transakce

Průběh realitní transakce

29.8.2018, Reality

…hovy připsána kupní cena, ať už z vlastníchzdrojů nebo z hypotéčního úvěru, doručíme zmíněný návrh na vklad spolu s kupnísmlouvu na příslušný katastrální úřad. S výběrem nejlepší varianty hypotéčníhoúvěru Vám rádi pomohou naši hypotéční specialisté. Po uplynutí zákonné „čekací 20tide…

Koupě nemovitosti: Na které poplatky se připravit?

Koupě nemovitosti: Na které poplatky se připravit?

25.5.2018, Reality

…ní hodnoty nemovitosti (banka nebo odhadce): byt 3 000 - 5 000 Kč, RD a pozemky 4 500- 6 500 Kč Návrh na vklad vlastnického/zástavního práva (Katastrální úřad): 1 000 Kč/vklad Ověřování podpisů (Czech Point nebo notář): 30 Kč/ks Živelní pojištění nemovitosti (pojišťovna): 1 500 – 5 5…Rychlé odkazy

Banky v ČR