Banky.cz Slovník Katastrální mapa

Co je to Katastrální mapa

REKLAMA

Definice Katastrální mapa

je součást katastru nemovitostí, která zobrazuje geometrické a polohové určení nemovitých věcí zde zapsaných. Jedná se o mapu České republiky, která je rozdělena na jednotlivé parcely, obsahuje také obvody staveb. Mapa má dnes většinou i digitální podobu a je dostupná online. Digitalizace ještě není dokončena na celém území české republiky - části katastrální mapy zejména na venkově tak nemusí být geometricky přesné. Zde tedy bude výhodnější použít službu soukromých poskytovatelů vytvářejících ortofotomapu s velkou přesností jako je www.gisonline.cz.

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena