Co je to Perpetuita

REKLAMA

Definice Perpetuita

Je nekonečná série měsíčních/ročních konstantních plateb, aniž by došlo ke splátce jistiny. Používá se nejčastěji u dluhopisů - investor zakoupí tuto perpetuitu a následně inkasuje pravidelné kupóny, tento dluhopis nemá stanovenu žádnou konečnou splatnost. Perpetuita je druh anuity.
Známý je tak třeba příklad státního dluhopisu Velké Británie, se kterým se na trhu hodně obchoduje a jeho cena je citlivá na změnu úrokových sazeb. 
V českých podmínkách vydala například J&T Banka Podřízený, nezajištěný certifikát 10% PERP, jenž nese při nákupu za nominál desetiprocentní úrok. Certifikát se při nízkých úrokových sazbách obchoduje "nad pari" (za vyšší než nominální cenu), tedy úrok získaný investorem odráží zase jen podmínky na trhu a bonitu emitenta. Zde je potřeba podotknout, že investor držící takový certifikát má práva obdobná jako akcionář, tj. při zisku inkasuje obdobu dividendy, při ztrátách nese 100% riziko krachu a ztráty celé investice.

Oceňování nemovitostí z pohledu bank a pojišťoven

11.9.2013 Reality

Cílem tohoto článku je přiblížení pohledu bankovních a pojišťovacích ústavů na problematiku oceňování nemovitostí pro účely zástavy a pojištění nemovitosti.

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena