Banky.cz Banky.cz Bankovní slovník Anuita

Anuita

Definice Anuita

Je stálá, zpravidla měsíční, platba dlouhodobého dluhu vztažená k úvěru nebo termínovanému vkladu.
V případě hypotéčního úvěru se anuitní splátka vypočte na samém počátku a zůstává stále stejná po dobu fixace úrokové sazby. Anuitní splátka se přitom skládá z úmoru jistiny a úroku. Na začátku (kdy je vysoká jistina) ve splátce převažuje úrok, postupně roste podíl splácení jistiny. Výše anuitní splátky se dříve zjišťovala pomocí úrokových tabulek, dnes ji jednoduše spočítá Excel, nebo bankovní systémy.
Anuita ve vybraných finančních ústavech nachází využití i u vkladů (někdy také nazývána jako perpetuita). Princip je pouze obrácený - klient uloží u banky jednorázově větší objem peněz a zpět po sjednanou dobu dostává pravidelnou rovnoměrnou splátku, která obsahuje navrácení jistiny i úrok.
Jedním z klasických příkladů anuity může být i reverzní hypotéka, která se v západních zemích využívá jako zajištění na stáří. Klient finanční instituci zastaví svoji nezatíženou nemovitost a tím získá na sjednané období měsíční rentu (jako postupně vyplácená hypotéka).


Banky v ČR