Banky.cz Slovník Oprávněná osoba

Oprávněná osoba

Definice Oprávněná osoba

Osoba uvedena v pojistné smlouvě, které vzniká právo na pojistné plnění v případě pojistné události.


Nejvýhodnější nabídka pojištění od profesionálů

POVINNÉ
Váš telefon
98% klientů najdeme
výhodnější pojištění

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Text povinne ruceni

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Text havarijni ruceni

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Text pojisteni nemovitosti

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Text pojisteni domacnosti

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Text pojisteni odpovenosti

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Text zivnotni pojisteni

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Text cestovni pojisteni

Dotazy v poradně k

MH

#18080, Penzijní spoření a pozůstalostní penze, Spoření, 1.6.2022

Dobrý den, moje maminka měla od roku 2008 penzijní připojištění. Jako oprávněnou osobu v případě úmrtí uvedla mého syna. Nyní v dubnu 2022 zemřela. Má syn nárok na vyplacení tohoto pojištění i včetně státních příspěvků? Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den,

pokud zůstaviteli vznikl nárok na řádnou výplatu (věk min. 60 let, odspořeno min. 5 let), obdrží  oprávněná osoba plnění včetně státních příspěvků. 

VK

#16417, Dětská vkladní knížka a spoření vnukovi, Spoření, 14.1.2022

Dobrý den, založili jsme vnukovi po jeho narození vkladní knížku u ČS, kde v poznámce je uvedena jeho matka jako zastupující osoba. Podle všeobecných obch. podmínek spořitelny je vedena jako klient. Problém je v tom, že při ukládání peněz sice obdržíme pokladní doklad, avšak zápis do vkladní knížky je nám odpírán s tím, že jediná oprávněná je jeho matka a údajně ji nelze ani s jejím písemným souhlasem zastoupit - doplnit poznámku v knížce o dispoziční právo další osoby. Přitom ve všeobecných podmínkách spořitelny se uvádí, že klient může určit osoby, které mohou za něj jednat. Je pravda, že matka je v tomto případě jediná oprávněná osoba? Děkuji za Vaši odpověď.

Dobrý den,

v případě neplnoletého klienta jedná jeho jménem zákonný zástupce (rodič), který dále toto právo nemůže delegovat na cizí osoby. Pokud by byl vnuk plnoletý a za sebe právně odpovědný, mohl by Vám samozřejmě udělit dispoziční právo ke svým bankovním produktům. Ale to jako neplnoletý udělat nemůže (není za své jednání právně odpovědný). 

Především bych vám však doporučil nespořit vnukovi peníze na vkladní knížce. Vkladní knížka je velmi nepraktická (s každým vkladem musíte na pobočku) a špatně úročená (ČS 1% do 250 000 Kč). Doporučuji spořicí účet, na který budete posílat platby z pohodlí svého domova a získáte úrok i nad 3%. 

PK

#16412, Výplata penzijka oprávněné osobě, Spoření, 13.1.2022

Dobrý den, zemřel mi tchán. Teprve nyní mám úmrtní list. Platila jsem mu penzijní připojištění ČP, které je na mne napsané. Kde mám zažádat o vyplacení peněz? Děkuji za odpověď. Nemohu na pobočku, jsem imobilní, ležící.

Dobrý den,

pokud jste u penzijního spoření tchána vedena jako oprávněná osoba, požádejte penzijní společnost o výplatu peněz a doložte úmrtí list. 

MN

#16373, Jak uzavírat smlouvy na firmu?, Osobní a rodinné finance, 11.1.2022

Dobrý den, mám prosím dotaz. Já a můj kolega, oba jsme OSVČ, podnikáme na svoje IČO jako živnostníci. Můj dotaz na vás - chceme podnikat společně jako stavební firma a stavět společně rodinné domy pro naše klienty. Můžeme používat společný název, vymyslet si název firmy? Otázka další - pokud budeme uzavírat Smlouvu o dílo s klientem, jak tam máme být uvedeni? Jako zhotovitel tam máme být oba dva? A musíme tam mít naše IČ? Otázka s fakturacemi - jak máme vystavovat faktury? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

název firmy si můžete stanovit téměř zcela libovolně. Smlouvu o dílo budete s klienty uzavírat jako firma, tedy v kolonce zhotovitel bude název firmy a IČO firmy (nikoliv vaše coby OSVČ). Smlouvu bude za firmu podepisovat oprávněná osoba (tak jak si stanovíte pravidla hry při založení firmy - např. budete oba jednatelé a každý jednatel může být oprávněn za firmu jednat samostatně). Faktury budete opět vystavovat jako firmy (na faktuře bude v kolonce dodavatel název a IČO firmy, nikoliv vaše coby OSVČ).

MR

#13149, Penzijní spoření, úmrtí a státní příspěvky, Spoření, 25.2.2021

Dobrý den, jde o spoření při důchodu s vázací dobou 5 let. Jedná se o nárok na vyplacení státního příspěvku při úmrtí - tím nedodržení vázací smlouvy. Bude mít na tyto státní příspěvky nárok oprávněná osoba uvedená ve smlouvě? ČSOB říká, že státní příspěvky vyplaceny budou, KB říká že nárok na státní příspěvek zaniká při jakémkoliv předčasného ukončení. Marně však hledám o tomto kompetentní písemnou informaci, vše jen ústně na pobočkách. Nemám takto důvěru. Musí být postup jak v případě úmrtí uvedeno v konkrétní smlouvě? Děkuji a zdravím

Dobrý den,

při splnění podmínek řádné výplaty (věk min. 60 let, spoření min. 5 let) dostane v případě úmrtí majitele penzijního spoření oprávněná (obmyšlená) osoba vyplacen celý zůstatek včetně státních příspěvků. Při nesplnění podmínek (nebo pokud by nebyla uvedena žádná oprávněná osoba a penzijko by šlo přes dědické řízení) by státní příspěvky a výnosy z nich byly vráceny státu.