Banky.cz Slovník Zápis do katastru nemovitostí

Zápis do katastru nemovitostí

REKLAMA

Definice Zápis do katastru nemovitostí

Zápisem do katastru nemovitostí se rozumí zaznamenání práv k nemovité věci do této evidence. Existují tři formy zápisu do katastru nemovitostí, a to vklad, záznam a poznámka s tím, že pro provedení zápisu jednotlivými formami je stanoven jiný proces. Vkladem se zapisují věcná práva jako je např. vlastnické právo, zástavní právo, věcné břemeno, aj., popřípadě pacht a nájem, pokud tak bylo sjednáno. Záznam slouží k zápisu práva spravovat majetek ve vlastnictví státu, krajů a měst a hospodařit s ním a poznámkou se zapisují další významné informace týkající se právních vztahů, jež se dotýkají dané nemovité věci.

Dotazy k Zápis do katastru nemovitostí

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena