Banky.cz Banky.cz Realitní slovník Věcné břemeno

Věcné břemeno


Definice Věcné břemeno

Věcné břemeno představuje omezení vlastníka věci ve prospěch jiné osoby nebo pozemku. V rámci věcných břemen rozlišujeme služebnosti, kdy je vlastník věci povinen něco strpět, a to například průchod svým pozemkem, vedení inženýrských sítí, dožití osoby, a dále reálná břemena, kdy je vlastník věci povinen něčeho konat, např. pečovat o cizí věc nebo poskytovat nějaké prostředky. Věcné břemeno vázne na věci i po jejím převodu jiné osobě. Pokud se věcné břemeno vztahuje k věci zapsané v katastru nemovitostí, vzniká teprve zápisem do tohoto veřejného seznamu a tento zápis trvá po celou dobu existence věcného břemena.


Účel hypotéky
CO JE TO LTV? TEXT LTV
Zavřít
ABYCHOM VÁM MOHLI NAJÍT VYPOTÉKU, vyplňte své kontaktní údaje
Co znamená LTV?Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
LTV %
NAJDEME VÁM HYPOTÉKU S ÚROKEM
již od 2.02 %

Dotazy v poradně k Věcné břemeno

AP

#8848, Vodovodní přípojka přes cizí pozemek, Reality, 5.2.2020

Pokračování dotazu č. 8839: Dobrý večer, moc děkuji za odpověď. Máte pravdu, že jde o věcné břemeno. Moje chyba ve formulaci. Můžu ještě poprosit o informaci, jak to řešit s pozemkem, přes který to vodovodní potrubí vede, kde je 54 vlastníků/spoluvlastníků? Někteří již nežijí, na některé není ani kontakt. Když ta banka žádá o věcné břemeno na pozemky, přes které potrubí vede, musí být věcné břemeno i na tento pozemek, kde je těch 54 spoluvlastníku? Dopředu hlásím, ze jsem jedním ze spoluvlastníků. Jde mi o to, jestli tam musím na tuto část taky věcné břemeno dávat? A hlavně jestli bych musela oslovovat nadpoloviční většinu vlastníků a žádat o souhlas? Což si vůbec nedovedu představit. A nebo stačí, ze tam mám spoluvlastnicky podíl? A tím pádem nepotřebuji souhlas ostatních a nemusí se na tuto část pozemku věcné břemeno dávat? Omlouvám se za sloh. Snažím se, aby to bylo srozumitelné. Děkuji.

Dobrý den,

u cizích pozemků je věcné břemeno nutností, u pozemku v podílovém vlastnictví by mohlo stačit doložit, že vlastníte podíl na pozemku. Bude záležet na podmínkách banky poskytující hypotéku.

M

#8839, Vodovodní přípojka přes pozemek souseda, Reality, 5.2.2020

Dobrý den, když už je k pozemku na kterém chci stavět přivedena voda a banka by si vzala pozemek a následně dům do zástavy, má banka oprávněni pro uvolnění peněz z hypotéky požadovat zástavní právo na vodovodní potrubí? Voda/potrubí od hlavního obecního radu totiž vede nejen přes obecni pozemky, ale i pozemky sousedů. Specialista banky argumentuje tím, ze by sousedi mohli potrubí vykopat a tím by dům zůstal bez vody. Je však divne, ze banka toto požaduje, když už tam voda z minulosti je, a nyní mám sousedy žádat o souhlas se zástavou. V obci to tak má většina lidi, že je voda tažena přes pozemky sousedů a nikdo to nemá jištěné zástavním právem. Děkuji.

Dobrý den,

se zástavním právem by soused nikdy nesouhlasil a banka toto určitě nežádá (proč by také měl soused svým pozemkem ručit za váš úvěr). Banka po vás spíše žádá zřízení věcného břemena služebnosti na vaši vodovodní přípojku uloženou v pozemku souseda ve prospěch vašeho pozemku. Bez tohoto věcného břemena totiž nemáte nárok mít svou přípojku v sousedově pozemku. 

Nehledě na požadavky banky doporučuji toto řešit (zkusit se sousedem dojednat věcné břemeno za úplatu nebo ho nechat soudně zřídit institutem vydržení, pakliže se jedná o historickou záležitost), neboť byste také mohli skončit bez vody. Úplata za toto věcné břemeno je zcela na místě, neboť svou přípojkou jste znehodnotili pozemek souseda (který v místech přípojky nyní nemůže volně nakládat se svým pozemkem). 

ZK

#8614, Jak zasíťovat pozemek, Reality, 19.1.2020

Máme možnost koupě pozemku bez sítí, které jsou v dostupné vzdálenosti. Zasíťování však bude trvat nějakou dobu (ČEZ x měsíců). Zde máme obavy nezkolaudování domku do 24 měsíců od uzavření hypotéky. Jsme před rozhodnutím: A - zda vzít hypotéku na pozemek a v klidu udělat sítě a poté druhou hypotéku na stavbu RD nebo B - uzavřít hypotéku, která pokryje pozemek i stavbu RD s rizikem, že nestihneme kolaudaci do 24 měsíců. Chtěli bychom si vzít hypotéku na pozemek (pro stavbu RD) a tímto pozemkem také ručit. Následně si pak vzít hypotéku na stavbu RD. Bylo by možné druhou hypotéku ručit RD, který v době sjednání hypotéky vlastně ještě nemáme? Mockrát děkujeme za odpověď.

Dobrý den,

elektřina (ČEZ) je ještě to nejjednodušší, máte-li přípojku do 50 m (stačí zaplatit poplatek za rezervovaný příkon, např. 3x20A = 10 000 Kč, postavíte elektroměrný sloupek (cca 10 000 Kč) a distributor Vás musí do 12 měsíců připojit (o nic dalšího se nestaráte). Kanalizace, voda a plyn jsou daleko výživnější, neb je řešíte zcela ve své režii a nejsou zde žádné pevné lhůty, do kdy Vás musí distributor připojit. Do hry mimo stavebního úřadu (který musí dodržovat platné zákony a nemůže Vás při splnění podmínek odmítnout) vstupuje Rada města, která Vám musí schválit věcné břemeno na vaše přípojky v obecním pozemku (před žádostí o územní souhlas). U vstřícné obce resp. rozumných místních politiků není problém, ale taktéž můžete narazit na neochotu nebo žádosti o úplatek, a pak Vám pod různými záminkami mohou stavbu blokovat třeba roky. Taktéž je rozdíl mezi stavbou samotných přípojek (stačí územní souhlas) a prodlužováním páteřních sítí (nutné stavební povolení/více razítek - kanalizace je pak vodním dílem, které neschvaluje stavební úřad ale vodoprávní úřad). 

Máte-li hlavní řády vedeny přímo kolem pozemku (ve vzdálenosti pár metrů) a vstřícnou Radu města, pak spíše přípojky realizovat do 24 měsíců stihnete. V případě chybějících hlavních řádů a neochotné Rady města bych raději počítal více let. 

Stavba (RD) je nedílnou součástí pozemku (nemůžete ručit pozemkem jedné bance a stavbou druhé bance). Budou-li obě hypotéky u stejné banky (na pozemek a na stavbu), pak není problém (na stavbu se čerpá překlenovací úvěr, který se po kolaudaci mění v řádnou hypotéku).

AJ

#8612, Hypotéka a ručení pozemkem, Hypoteční poradna, 19.1.2020

Dobrý den pane Jermář, chci koupit pozemek o výměře cca 6 000 m2. Je veden jako trvalý travní porost a v územním plánu je k dispozici k výstavbě RD. Při sjednávání hypotéky chci ručit samotným pozemkem, který následně rozparceluji a pro část zřídím inženýrské sítě (změna na stavební pozemek). Druhou část pozemku, cca 2500m2 bez inž. sítí jako travní porost bych chtěl vyjmout z ručení hypotéky a následně prodat. Otázka zní, je tento scénář reálný a jak se k tomuto postaví banka? Děkuji

Dobrý den,

při splnění podmínky LTV (banka Vám nemůže půjčit více než 80-90% ze zástavní hodnoty nemovitosti) je toto teoreticky možné. Nicméně jednodušší by bylo pozemek rozdělit již před žádostí o hypotéku a ručit bance jen jedním pozemkem, neboť banka Vám do katastru možná zapíše věcné břemeno zákaz zcizení a zákaz zatížení. Bez souhlasu banky a papírování by tak nebylo možné část pozemku prodat. 

M

#8389, Rozdělení domu na bytové jednotky, Hypoteční poradna, 2.1.2020

Dobrý den, s bratrem plánujeme postavit dvojdomek pod jednou střechou, s jedním číslem popisným, se dvěma zcela samostatnými bytovými jednotkami, na společném pozemku, kde každý spoluvlastní 1/2. Stavební řízení je již v běhu, a proto nelze dělat žádné katastrální úpravy, dělení apod. Stavět se musí na jednom pozemku, rozdělení připadá v úvahu až po kolaudaci. Můžeme na výstavbu čerpat hypotéku každý zvlášť tzn. dvě hypotéky na jednu zástavu? Po dostavbě by se nemovitost katastrálně rozdělila na samostatné bytové jednotky a pozemky by se vyjmuly ze zástavy navzájem, tzn. moje zástava (pozemek, bytová jednotka) v jeho úvěru a naopak jeho zástava v mém úvěru. Dle informací od bankovního poradce KB takovouto možnost nabízí a sice před podpisem hypoteční smlouvy předložíme svoji verzi smlouvy o budoucím uspořádání majetkových vztahů. Prosím o radu, zdali je takovéto řešeni možné nejen u KB, případně jak je to obecně s vyjmutím zástavy. Částka mého úvěru by byla v poměru k hodnotě zastavené nemovitosti a pozemku po rozdělení cca 61%. Předem Vám moc děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Dobrý den,

většina bank dnes na předmět zástavy dává věcné břemeno "zákaz zcizení a zatížení", které by Vám neumožnilo jakoukoliv manipulaci s nemovitostí. Vše by bylo třeba předem individuálně domluvit a tomu přizpůsobit smluvní podmínky hypotečního úvěru. Doporučuji kontaktovat naše hypo specialisty prostřednictvím hypoteční kalkulačky, kteří se Vám ozvou a vše s Vámi detailně proberou.

Články o Věcné břemeno

Reverzní hypotéka aneb šance na důstojné stáří

Reverzní hypotéka aneb šance na důstojné stáří

8.9.2015, Hypotéka

…vna. Jak vysoká bude doživotní renta? Mimo našeho aktuálního věku a hodnoty nemovitosti budou determinující dva hlavní protichůdné faktory: Věcné břemeno dožití:hodnotu práva na bezplatné užívání nemovitosti můžeme připodobnit hodnotě tržního nájmu. Kdyby kupující nabyl nemovitost b…Rychlé odkazy

Banky v ČR