Banky.cz Banky.cz Realitní slovník Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí


Definice Katastr nemovitostí

představuje evidenci až na některé výjimky všech nemovitých věcí (pozemků, domů) na území České republiky. Tato evidence zahrnuje kromě označení nemovitých věcí také jejich kategorizaci, jejich geometrické a polohové určení. Dalším podstatným prvkem katastru nemovitostí je zápis práv ke zde zapsaným nemovitostem, a to zejména komu náleží vlastnické právo k nemovité věci, zda na ní např. vázne zástavní právo nebo věcné břemeno. Je veden Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, který stojí nad katastrálními úřady.


Účel hypotéky
CO JE TO LTV? TEXT LTV
Zavřít
ABYCHOM VÁM MOHLI NAJÍT VYPOTÉKU, vyplňte své kontaktní údaje
Co znamená LTV?Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
LTV %
NAJDEME VÁM HYPOTÉKU S ÚROKEM
již od 1.48 %

Dotazy v poradně k Katastr nemovitostí

MN

#9458, Prodej bytu a zástavní smlouva, Reality, 29.3.2020

Dobrý den, mám dotaz ohledně dokladů doložení na KN. Prodáváme být, kupující mají sjednanou hypotéku. Kupující nám poskytl zástavní smlouvu a návrh na vklad, že máme jako prodávající podat. Dále budeme mít podepsanou kupní smlouvu, pro katastralni úřad se dává ověřena u advokáta se smlouvou o úschově. Kupující nám řekl, ať necháme ověřit zástavní smlouvu, s manželem figurujeme jako zástavci, kupující jako vedlejší ucastnici. Vedlejší ucastnici = kupující nemusí mít ověřené pro katastr nemovitostí? Nemusíme mít náhodou 1x vyhotovení pro KU ověřenou obě strany? Takto jim to řekla banka. Když to půjdu ověřovat v době omezeného provozu souvisejícím s koronavirem, chtěla jsem to mít správně a všechno. Děkuji Vám moc za odpověď.

Dobrý den,

dokument podávaný na katastr musí mít ověřené podpisy všech účastníků. Za vklad zástavní smlouvy na KN se platí poplatek 2 000 Kč. Doporučuji Vám nechat tento poplatek zaplatit kupujícího (stejně jako následný poplatek 2 000 Kč za vklad vlastnického práva nového majitele).

M

#9021, Daň z prodeje nemovitosti, Daně, 20.2.2020

Byla jsem řadu let spoluvlastníkem s podílem 2/3 na nemovitostí - pozemku a stavby a ostatního pozemku, v prosinci 2018 jsem koupila podíl 1/3 (od třetí osoby), zápis byl proveden do katastr nemovitostí v lednu 2019. Kupní cena 1/3 podílu byla 1,2 mil. Kč. V červnu 2019 jsem prodala 100% podíl na nemovitostech za kupní cenu 5,6 mil. Kč Do katastru nemovitostí zapsáno v červenci 2019. Budu platit daň z příjmu z 1/3 po odpočtu nákupu podílu a daně z převodu nemovitostí?

Dobrý den,

pokud jste kupovaný/prodávaný podíl na nemovitosti nevlastnila min. 5 let či jste ho min. 2 roky před prodejem nevyužívala k vlastnímu bydlení (nebo peníze z prodeje nepoužijete k uspokojení vlastních bytových potřeb do 1 roku od data přijetí peněz z prodeje), zaplatíte daň z příjmu ve výši 15% ze zisku (rozdíl mezi nabývací a prodejní cenou).

Š

#8590, Prodej a koupě bytu a daně, Reality, 17.1.2020

Dobrý den, máme dům v podílovém vlastnictví (6 bytových jednotek). Nyní jsem se domluvila na prodeji jednoho pokoje se sousedem, čímž se změní velikost podílů u obou. Do jakého termínu po sepsání smlouvy o prodeji nemovitosti (nebo její části) se musí tato změna nahlásit na katastr nemovitostí k provedení úpravy podílů? Stačí doložit oboustranně podepsanou kupní smlouvu? A dále mám dotaz, dokdy je nutné tuto změnu vyřešit na finančním úřadě, a jak je to se zdaněním této změny? Děkuji za odpověď, snad je tento dotaz srozumitelný. Jste skvělí, vždy jste mi pomohli. Přeji hezký den

Dobrý den,

není stanovena žádná lhůta pro ohlášení této změny, nicméně v zájmu kupujícího je toto ohlásit katastru neprodleně (neboť majitelem se kupující stává až zápisem na katastru - se zpětnými účinky k datu podpisu smlouvy). 

Katastru je třeba doložit kupní smlouvu s ověřenými podpis a návrh na vklad (za každý návrh se platí 2 000 Kč). Daň z nemovitosti se platí dle stavu na katastru k 1/1 (za rok 2020 tak budete ještě platit daň Vy, za rok 2021 kupující - který má povinnost podat přiznání k dani z nemovitosti do 31/1/2021). Kupující platí daň z nabytí nemovitosti (4%), prodávají neplatí daň z příjmu (15% ze zisku), pakliže v bytě bydlel min. 2 roky nebo ho vlastnil min. 5 let.

CN

#7400, Katastr nemovitostí a zamítnutý žádost o vklad, Reality, 29.8.2019

Vrátili mi z katastru smlouvu po osmi dnech. Bylo napsáno, že chybělo jedno nebo 2 slova. Stálo tam: pozemek, číslo toho pozemku a město a prý tam mělo být pozemkové číslo v katastru a město. Je to možné, že to mohou takto zdržet o dalších 20 dní kvůli jednomu slovu?

Dobrý den,

v případě nedostatků katastr obvykle vyzývá účastníky řízení k jejich odstranění (např. doplnění správné textace, atd.). Odstraněním nedostatků řízení o vkladu pokračuje a neopakuje se vyznačení plomby (20ti denní lhůta). Teprve v případě neodstranění nedostatků a zastavení řízení by se celý proces včetně oněch blokačních 20 dnů opakoval znovu.

FD

#5080, Účastník CDCP, Akcie a investice, 22.8.2018

Dobrý den, mám vedený účet u obchodníka s cennými papíry Patria Direct. Kdyby náhodou někdy v daleké budoucnosti zkrachovali, co by se stalo s portfoliem, které u nich mám? Kupuji pouze dividendové akcie a šetřím tak na důchod. Slyšel jsem hodně názorů, ale pokaždé se lišily. Někdo říká, že o peníze přijdu, někdo že jsou pojištění a část peněz mi vrátí a někdo zase, že jsou akcie v centrálním depozitáři a přijít o ně tak krachem brokera nemohu. Kde je pravda prosím?

Dobrý den,

Patria Vám coby účastník CDCP pouze zprostředkovává přístup na kapitálový trh. Na Váš pokyn Vám nakoupí či prodá akcie. Akcie jsou uloženy v CDCP (záznam v elektronické podobě, kdo co vlastní - něco jako katastr nemovitostí). Krach účastníka CDCP nemá žádný dopad na Vaše vlastnictví akcií. Je to stejné, jako by zkrachovala realitka, která Vám zprostředkovala nákupu nemovitosti. 


Články o Katastr nemovitostí

4 možnosti, jak na prodej domu nebo bytu s hypotékou

4 možnosti, jak na prodej domu nebo bytu s hypotékou

4.12.2020, Hypotéka

…e hypoteční smlouvu se svýmposkytovatelem, podá návrh na vklad novéhozástavního práva k nemovitosti (může to udělat i prodávající), vloží na katastr nemovitostí kupnísmlouvu a podá návrh na zápis nového vlastníka. Nový poskytovatel pak pošle druhé bance penízena doplacení půjčky. …

Dokumenty potřebné pro vyřízení hypotéky

Dokumenty potřebné pro vyřízení hypotéky

19.2.2018, Hypotéka

…a nebo stavební povolení Při koupinemovitosti banka požaduje předložení kupní smlouvy (nebo smlouvy o smlouvěbudoucí) a aktuální výpis z LV (katastr nemovitostí). U výstavby bankapožaduje výrazně více dokumentů: Stavební povolení Projektová dokumentace Rozpočet na stavbu nebo smlo…Banky v ČR