Banky.cz Slovník Sankce z prodlení

Sankce z prodlení

Definice Sankce z prodlení

Sankce za prodlení je chápána jako reakce banky na neohlášené pozdní (či žádné) splacení ve smlouvě o půjčce dohodnuté splátky úvěru (splátkový kalendář). Někteří poskytovatelé umožňují za poplatek odložení splátek. Proto dlužníkům, kteří odklad splátky nahlásí včas, sankci z prodlení neúčtují. Jsou však i půjčky, kde splátky bez sankce odložit nelze.

Zákon o spotřebitelském úvěru umožňuje složit sankci spojenou s prodlením klienta z několika základních složek, většinou: 

  • úrok z prodlení, 
  • smluvní pokuta a 
  • účelně vynaložené náklady spojené s vymáháním. 

Jestliže dojde až k zesplatnění půjčky, smí poskytovatel požadovat i tzv. jednorázovou smluvní pokutu po zesplatnění.

U dlužníků s opakovaným prodlením ve splácení půjček může v důsledku kumulace sankcí dojít k exekucím, případně i insolvenci. Chcete-li přezkoumat konkrétní případy exekuce a insolvence, prohlédněte si zodpovězené dotazy v naší poradně.