Banky.cz Články Spoření Důchodová reforma a penzijní spoření - jaké změny čekat

Důchodová reforma a penzijní spoření - jaké změny čekat

20.10.2023 Spoření

Důchodová reforma teď hýbá nejen českou politickou scénou. Nenechá spát ani většinu z nás, kteří jsme v aktivním věku, důchod se nás bude týkat až za nějaký čas, ale potřebujeme se na něj připravit. Stát totiž dává stále hlasitěji najevo, že od penzí vyměřených v budoucnosti nijak vysoké částky čekat nemůžeme. O to pádnější důvod zajistit si doplňkový příjem ke státnímu důchodu co nejdříve!

Jaké se chystají změny v důchodovém systému

Aktuálních změn v legislativě, související s důchodovým systémem, není zrovna málo. Některé jsou jen dílčí, jiné naopak zásadní. Ale všechny míří ke stejnému cíli: snížení výdajů státu na starobní důchody, a to v přepočtu na jednoho důchodce.

Jde především o zachování udržitelného důchodového systému, při rostoucím počtu starobních důchodců, ale klesajícím počtu pracujících, odvádějících platby do důchodového fondu.

Zde je jmenovitý přehled změn, který ukáže, co je důchodová reforma. Nepovažujte je za definitivní. Změny v důchodové reformě doposud neprošly kompletním legislativním procesem

 • změny v penzijním připojištění a v penzijním spoření - snížení příspěvků (v poměru k ukládané částce), prodloužení minimální povinné délky trvání penzijního spoření, zrušení státních příspěvků pro účastníky, kteří již pobírají starobní důchod, umožnění vzniku alternativního penzijního fondu s odvážnějšími investicemi, ale též s vyššími poplatky, odnětí státního příspěvku lidem, kteří si naspořené prostředky vyberou za kratší dobu než 10 let

 • změny v důchodovém věku - změna výpočtu důchodového věku: podle střední délky dožití v 50 letech, lze očekávat postupné zvyšování, zkrácení intervalu pro odchod do předčasného důchodu z 5 let na 3 roky, zavedení kategorie profesí, kde vznikne nárok na dřívější odchod do důchodu

 • změny v oblasti výpočtu starobních penzí - společný vyměřovací základ manželů, rodičovský vyměřovací základ, rozšíření okruhu osob s nárokem na vdovský/vdovecký důchod, cílené snižování nově přiznaných důchodů, snížené tempo valorizace penzí, při současném zvýšení minimální vyměřené penze na 20 % průměrné mzdy, úplné zastavení valorizace důchodů předčasných, poloviční krácení předčasného důchodu po odpracování 45 let

 • změny v oblasti odvodů do důchodového fondu - kumulace dohod o provedení práce a o pracovní činnosti, zavedení nových limitů, od kdy musejí “dohodáři”  odvádět sociální pojištění, zvýšení povinných minimálních odvodů pro OSVČ

 • změny v oblasti dalšího investování na stáří - zavedení nového podporovaného nástroje pro dlouhodobé investování: DIP (dlouhodobý investiční produkt).

Kdy budou provedeny změny v důchodovém systému

Všechny změny ani nemohou začít platit najednou. Budou se zavádět postupně, od října 2023, až po rok 2031. Jestli mezitím přijme další vláda jiná opatření pro změnu důchodového systému, těžko předpovídat. Zůstává jediný způsob, jak se připravit na důchodovou reformu: penzijní plánování: spoření a investice na stáří.

Kdy se bude měnit penzijní spoření

Změny v oblasti penzijního spoření nastanou ve dvou termínech:

 • v lednu 2024 nabudou účinnosti téměř všechny změny přijaté v rámci „novely zákonů v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří“, tedy prodloužení minimální délky nové smlouvy o penzijním spoření z 5 na 10 let, umožnění vzniku alternativního penzijního fondu a zavedení sankcí na jednorázové výběry z penzijního spoření

 • v červenci 2024 se stane účinným snížení vypláceného penzijního příspěvku, ale i jeho úplné zrušení pro osoby pobírající starobní důchod.

Kolik je současný příspěvek na penzijní připojištění

Penzijní spoření ČS s bonusem

V současnosti lze od státu získat jako podporu na v důchodovém spoření ve výši od 90 Kč za měsíc po 230 Kč za měsíc. Nejnižší vkládanou částkou je 100 Kč, přičemž stát přispívá až lidem, kteří investují 300 a více Kč měsíčně.

Jaká jsou další pravidla pro penzijní spoření/připojištění?

Smlouvy o penzijním spoření nebo připojištění musejí být uzavřeny na minimálně 5 let (60 měsíců) s možností jejich ukončení nejdříve v 60 letech věku účastníka/klienta. Není přitom omezen ani věk vstupní a ani věk maximální.

Jak se změní státní příspěvek na penzijní spoření

Stát chce nově motivovat lidi, aby si více přispívali na důchod, a proto mění tabulku státních příspěvků. Dříve byla minimální částka 300 Kč pro připsání státního příspěvku 90kč. Nově to bude minimální částka 500 Kč pro státní příspěvek 100 Kč. Také jsou změny v maximálním státním příspěvku, kde dříve bylo maximálně 230 Kč, a to když si člověk spořil 1 000 Kč. Nové maximum je 340 Kč od státu za podmínky, že si klient spoří 1 700 Kč/měsíc,“ uvádí Miroslav Čejka, specialista na pojištění.

Pojďme si změny názorně ukázat pomocí tabulky:

Státní příspěvek na penzijní připojištění a penzijní spoření v současnosti a od července 2024

Jaké budou další změny v penzijním připojištění?

Podívejme se na chystané změny v oblasti „penzijka“ trochu podrobněji. Nejprve si ale ujasněme pojmy, aby nedošlo k nedorozumění:

 • penzijní připojištění jsou ty nejstarší smlouvy, převedené do tzv. transformovaných fondů. Do penzijního připojištění se již nedá nově vstoupit. Jde o konzervativní investici, která garantuje „kladnou nulu“ (nedojde ke ztrátě vložených prostředků)

 • doplňkové penzijní spoření jsou smlouvy novější nebo převedené z transformovaných fondů. „Kladnou nulu“ garantují jen některé fondy. Jde totiž o investice, kde se s dočasnými propady a ztrátami musí počítat.

Vedle změn ve výši státního příspěvku, které jsme ukázali výše, se systému penzijního spoření i připojištění dotknou ještě další úpravy:

 • od 7/24 se zruší výplaty státního příspěvku u starých i nových smluv všem lidem, kteří již pobírají starobní důchod

 • smlouvy penzijního spoření, podepisované po 1. 1. 2024, se budou muset uzavírat minimálně na 120 měsíců, tedy 10 let

 • nové sankce u smluv uzavřených po 1. 1. 2024, pokud účastník vybere naspořené peníze najednou. Pravděpodobně půjde o zabavení státních příspěvků vyplacených za celou dobu trvání smlouvy

 • vznikne možnost investovat u penzijního spoření dynamičtěji než doposud, a to prostřednictvím „alternativního fondu“. Ovšem za vyšší poplatky.

Navrhované sankce za předčasný výběr celého důchodového spoření

Penzijní spoření ČS s bonusem

U smluv uzavřených po 1. 1. 2024 navrhuje vláda zavést novou sankci: pokud účastník vybere naspořené prostředky během kratší doby než 10 let, bude muset nejen všechny výnosy a příspěvky zaměstnavatele zdanit, jako je tomu doposud, ale ještě i vrátit všechny připsané státní příspěvky.

Co se daní při výplatě penzijního připojištění?

Když se rozhodnete pro výběr penzijního připojištění nebo spoření, daní se výnos. Ale ne vždy. Pamatujte, že pokud budete peníze vybírat postupně, alespoň 10 let (nebo doživotně), nedaní se vůbec nic.  V ostatních situacích platí:

 • jestliže vyberete peníze v kratším časovém horizontu, třeba jednorázovým výběrem, daníte 15 procenty všechny výnosy (zhodnocení vložených prostředků) a všechny příspěvky od zaměstnavatele

 • v případě odbytného (ukončení smlouvy dříve, než bylo sjednáno, také při úmrtí klienta), se daní stejně jako u jednorázového vyrovnání, plus se ještě státu vracejí všechny příspěvky

 • kdo si příspěvky na penzijní spoření „dával do daní“, musí za 10 let zpětně vrátit též úsporu na daních.

Penzijní spoření - výhody a nevýhody

Výhody a nevýhody doplňkového penzijního spoření

Penzijní spoření je vhodné si sjednat v případě, kdy má klient možnost příspěvků od zaměstnavatele,“ upozorňuje Čejka.  Za rok smějí pro jednoho zaměstnance činit až 50 000 Kč. Z parametrů penzijního spoření se odvíjejí i jeho výhody/nevýhody.

 • cílené investování na penzi
 • regulované fondy
 • možnost získávat státní příspěvky
 • možnost získávat příspěvky od zaměstnavatele
 • možnost daňových úlev
 • možnost čerpat soukromý předdůchod
 • dlouhodobá investice, s extrémně nízkou likviditou
 • nízké výnosy i v dynamických fondech
 • poplatky fondům
 • riziko znehodnocení úspor

Dlouhodobý investiční produkt: nový plánovaný nástroj pro investice na stáří

Stát plánuje podporovat i další alternativy k penzijnímu spoření, prostřednictvím Dlouhodobého Investičního Produktu (DIP). Někdy se mu říká i penzijní účet. Prostředky sem vložené se budou moci odečíst z daňového základu. Strop k odečtení se sjednotí do jedné částky, a tou bude 48 000 Kč. Jak si ji rozložíme mezi penzijní spoření, investiční životní pojištění a DIP, bude jen na nás.

Demografické trendy a statistiky

Vývoj populace v ČR zatím vypadá neúprosně. Populace stárne a v penzi je stále více osob - v porovnání s počtem osob pracujících. Výhled není o nic lepší. Český statistický úřad předpokládá, že do roku 2050 bude na jednoho důchodce pracovat jeden člověk. V roce 2002 to byli tři lidé. A v roce 2030 to bude v průměru 1,5 pracovníka.

Finanční plánování pro důchod se stává nezbytným.Sjednejte si penzijní spoření online

KOMENTÁŘE k článku Důchodová reforma a penzijní spoření - jaké změny čekat

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Jak vysoký budete mít důchod?

22.11.2023 Spoření

S probíhající důchodovou reformou se stále více lidem vkrádá otázka, jak vysoký vlastně budou mít důchod, až se do něj dostanou, jak důchodový systém v ČR vlastně funguje nebo jak se bude vyvíjet hranice pro důchodový věk. Podívejme se na současný výpočet výše důchodu a jak by se, podle vládních návrhů, měl postupně měnit. Ukážeme, kam pro informativní výpočet důchodu a jak zvýšit důchod s využitím jednoduché administrativy.

Možnosti spoření na důchod

27.10.2023 Spoření

V současnosti probíhající změny v oblasti důchodů, a k nim další projednávaná opatření ukazují, že to český stát myslí s individualizací důchodového zabezpečení opravdu vážně. Raketově roste důležitost spoření na důchod. Ať je vám 20 nebo 50, bez svého důchodového připojištění či spoření, nebo jiné formy úspor na stáří se zkrátka neobejdete.

Spoření pro děti: průvodce spořicími produkty pro děti

23.6.2023 Spoření

Spoříte dětem, ale chtěli byste škálu spoření rozšířit? Nebo o spoření teprve uvažujete, a hledáte si první informace? Přistáli jste na správné místo: v průvodci spořicími produkty pro děti. Dozvíte se detaily o dětských účtech, o stavebním spoření, penzijním spoření pro děti, i o dětských vkladních knížkách. Čemu dát přednost, už si musíte zvolit sami, ale s naší informační podporou.

Penzijní spoření čekají 3 zásadní změny. Mají motivovat k ukládání více peněz

5.6.2023 Spoření

Změna ve výši státních příspěvků i ve vyplácení naspořených peněz. Penzijní spoření čeká podle plánů ministerstva práce a sociálních věcí výrazná obměna. A to už od příštího roku. Ministr Marian Jurečka chce totiž lidi motivovat, aby víc spořili a zároveň, aby peníze skutečně používali jako přilepšení k důchodu.

Finanční rezerva ponechaná na běžném účtu? Chyba! Kde a kolik si spořit?

31.5.2023 Spoření

Spoříte si na horší časy, ale peníze vám leží ladem na běžném účtu? Vězte, že tím okrádáte sami sebe. Většina bank běžné účty neúročí. Ale na spořicích účtech (ano, ke spoření jsou opravdu určeny) už se vám mohou peníze zhodnocovat. V současnosti i okolo 6 % p.a., navíc složeným úročením. Jaká je správná výše rezervy a jak vybrat nejlepší spořicí účet?

Z naší bankovní poradny

Pojmy ve slovníku

100% Hypotéka

Půjčka, která pokryje celou koupi. Taková je 100% hypotéka. LTV této hypotéky je 100 %, což znamená, že vám banka půjčí peníze na celou odhadní cenu nemovitosti, kterou ručíte.

Díky 100% hypotéce tak získáte dost peněz na nákup domu či bytu nebo například na výstavbu. Zároveň ale musíte počítat s vyšším úrokem než u menších půjček. Pro banky je totiž úvěr bez spoluúčasti klienta rizikovější, a proto jsou jeho podmínky přísnější.

V současnosti navíc čeští poskytovatelé 100% hypotéky neposkytují. Česká národní banka totiž v roce 2016 zpřísnila podmínky pro získání hypotéky a jejich součástí bylo také ukončení 100% hypoték. Banky tak nabízí maximálně 90% hypotéky. Pouze u 5 % objemu poskytnutých půjček smí být LTV vyšší než 90 %.

Přesto existuje možnost, jak pomocí půjčky na bydlení získat dost peněz na úhradu celé kupní ceny nemovitosti. V podstatě tedy můžete dosáhnout na 100% hypotéku.

Jak na to? Musíte ručit více nemovitostmi. Kromě kupovaného bytu či domu to může být například nemovitost rodičů. Samozřejmě ale platí, že majitel této nemovitosti musí s ručením souhlasit.

Díky ručení více nemovitostmi se zvýší hodnota zástavy. I při 90% či menším LTV tak získáte peníze na nákup vybraného domu či bytu.

Banky navíc obvykle umožňují druhou nemovitost z hypotéky vyvázat, jakmile splatíte potřebnou část úvěru. Dál tedy ručíte pouze kupovaným domem či bytem.

Další možností je dofinancovat hypotéku dalším úvěrem. Například úvěrem ze stavebního spoření.

ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Daňové zvýhodnění

Daňové zvýhodnění je výhoda poskytnutá státem, která umožňuje jednotlivcům nebo podnikům snížit svou daňovou zátěž. To může být ve formě snížení daně, odpočtu daní, nebo úlevy od daní. Daňová zvýhodnění mohou být zaměřena na podporu určitých činností, jako je investování do výzkumu a vývoje, nebo na podporu sociálních cílů, jako je poskytování dostupného bydlení.

Daňová úleva pro podniky

Investice do výzkumu a vývoje: Podniky, které investují do výzkumu a vývoje, mohou být oprávněny k daňovým úlevám. Tyto úlevy mohou být ve formě přímého snížení daně, nebo odpočtu nákladů na výzkum a vývoj od daně.

Poskytování pracovních míst: Některé země nabízejí daňová zvýhodnění podnikům, které vytvářejí nová pracovní místa, zejména v oblastech s vysokou nezaměstnaností.

Investice do ekologicky šetrných technologií: Podniky, které investují do ekologicky šetrných technologií, mohou být oprávněny k daňovým úlevám.

Daňová úleva pro jednotlivce

Hypoteční úroky: V některých zemích mohou jednotlivci odečíst úroky zaplacené na hypotéku od svých daní.

Příspěvky na penzijní spoření: Příspěvky na penzijní spoření mohou být odečteny od daní.

Darování charitativním organizacím: Darování peněz nebo majetku charitativním organizacím mohou být také odečteny od daní.

Daňová zvýhodnění mohou mít významný dopad na ekonomiku a společnost, protože mohou podporovat investice a růst, a mohou pomoci dosáhnout sociálních cílů.

ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM
REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena