Banky.cz Články Peníze Jak se zajistit proti výpadku příjmu při ztrátě zaměstnání?

Jak se zajistit proti výpadku příjmu při ztrátě zaměstnání?

9.5.2015 Peníze

Finanční rezerva neslouží pouze pro jednorázové mimořádné výdaje, ale také pro pravidelné výdaje při výpadku příjmu v domácnosti. Ve finančním plánu nesmíte zapomenout na riziko ztráty zaměstnání. Co to může znamenat pro Váš rozpočet?

Může to znamenat snížení životního standardu domácnosti a nutné snížení spotřeby, pokud Váš příjem aktuálně výrazně nepřesahuje Vaše výdaje. Finanční rezerva by měla pokrýt minimálně 12 měsíců bez hlavního příjmu.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti máte při splnění následujících podmínek:

nárok na podporu v nezaměstnanosti

 • při ztrátě zaměstnání nepobírá odstupné od posledního zaměstnavatele, pokud ano, podpora začne být vyplácena až po uplynutí doby, po kterou je nárok na odstupné (odstupné sice zaměstnavatel zpravidla vyplatí jednorázově s poslední výplatou, ale k výplatě podpory dojde, až po skončení doby za jakou náleželo odstupné – jeden, dva, tři nebo i více měsíců)
 • žadatel o podporu musí být fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky
 • žadatel musí za poslední 2 roky, před podáním žádosti o podporu splnit podmínku minimálně 12 měsíců účasti na důchodovém pojištění (tj. musí být minimálně 12 měsíců zaměstnaný v takovém pracovním poměru, při kterém je hrazeno důchodové pojištění – tj. hlavní nebo vedlejší pracovní poměr, nebo dohoda o pracovní činnosti apod.) nebo
 • pokud žadatel v uplynulých 2 letech nesplňuje podmínku 12-ti měsíců zaměstnání, může se mu případně započítat tzv. náhradní doba  – rodičovská dovolená, výkon veřejné služby, pobírání invalidního důchodu nebo dlouhodobá dobrovolnická činnost)

Do 50 let věku máte nárok na podporu v nezaměstnanosti v délce 5 měsíců.

Výhodou může být tzv. odstupné, které můžete dostat od bývalého zaměstnavatele v následujících případech:

Nárok na odstupné přímo ze zákona má ten zaměstnanec, který dostal výpověď nebo končí pracovní poměr dohodou z takzvaných organizačních důvodů, tedy: 

 • ruší se zaměstnavatel nebo jeho část,
 • přemísťuje se zaměstnavatel nebo jeho část,
 • stane se nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

Minimální výše odstupného je stanovena podle počtu odpracovaných let u stejného zaměstnavatele:

 • Lidé, jejichž pracovní poměr trval přes dva roky, mají nárok na odstupné ve výši trojnásobku svého průměrného výdělku za předchozí měsíce.
 • Lidé, kteří u stejného zaměstnavatele pracovali méně než dva roky, ale alespoň rok, dostávají dvojnásobek průměrného výdělku.
 • Kdo je u firmy méně než rok, dostane odstupné jen ve výši jednoho měsíčního výdělku.

V uvedených případech tedy automaticky vzniká nárok na odstupné (alespoň) v zákonem stanovené výši. Není rozhodující, zda je odstupné výslovně zmíněno ve výpovědi nebo dohodě o ukončení pracovního poměru.

V případě, že dáte výpověď u stávajícího zaměstnavatele z vlastní vůle, nárok na odstupné nemáte.

Podpora v nezaměstnanosti činí:

výše podpory

 • v prvních 2 měsících podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním ukončeném zaměstnání, nebo posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1 kalendářní měsíc, pokud uchazeč o zaměstnání naposledy vykonával samostatnou výdělečnou činnost,
 • 45 % po celou podpůrčí dobu, pokud uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem (nevztahuje se na ukončení samostatné výdělečné činnosti a na ukončení více zaměstnání ve stejný den, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů).

Maximální podpora v nezaměstnanosti je zastropována na 14 604 Kč pro rok 2015. V případě, že nastoupíte na rekvalifikaci, máte nárok až na 16 367 Kč.

Příklady z praxe

č. 1
Muž, 25 let,
Hrubý měsíční příjem 30 000 Kč
Fixní měsíční výdaje 15 000 Kč
Doba bez zaměstnání 12 měsíců
Výpověď z vlastní vůle

Nárok na odstupné - NE
Nárok na podporu - ANO - 51 165 Kč za 5 měsíců

V případě, že bude celý rok bez příjmu, chybí mu 128 835 Kč. Tyto peníze by měl mít uložené na vkladovém účtu.

č. 2
Muž, 25 let,
Hrubý měsíční příjem 30 000 Kč
Fixní měsíční výdaje 15 000 Kč
Doba bez zaměstnání 12 měsíců
Výpověď od zaměstnavatele (pracovní vztah delší jak 2 roky)

Nárok na odstupné - ANO - 68 220 Kč
Nárok na podporu - ANO - 61 535 Kč za 5 měsíců

V případě, že bude celý rok bez příjmu, chybí mu 50 245 Kč. Tyto peníze by měl mít uložené na vkladovém účtu.

Sami můžete porovnat, že muž v druhém případě na tom bude výrazně lépe a stačí mu pouze menší finanční rezerva. Nicméně spoléhat na to, že dostanete výpověď od zaměstnavatele nemůžete.

Tento výpočet nesmí chybět ve Vašem finančním plánu a musíte finanční rezervy držet vždy na takové úrovni, abyste si v případě ztráty zaměstnání nemuseli půjčovat peníze od rodiny a kamarádů. V bance Vám totiž bez příjmu peníze nepůjčí.

Poznámka: Doporučuji neustále investovat do Vašeho vlastního vzdělání a schopností, které Vám zajistí vyšší hodnotu na trhu práce, tedy zajištění nových pracovních možností a pravidelného příjmu.

Co Vy? Jste připraveni?Běžný účet bez poplatků je zde!

ANKETA k článku Jak se zajistit proti výpadku příjmu při ztrátě zaměstnání?

Pobíral jsem již někdy podporu v nezaměstnanosti?

Počet odpovědí: 128

KOMENTÁŘE k článku Jak se zajistit proti výpadku příjmu při ztrátě zaměstnání?

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Produktivita práce a německé mzdy

26.6.2018 Peníze

České mzdy stále dosahují pouze třetiny německé úrovně. Hlavním viníkem je nízká produktivita práce. Máme se ale skutečně tak špatně? Nebo se jen nevhodně srovnáme s příliš vzdálenou metou?

Vlaky zdarma pro děti, studenty a seniory

16.1.2018 Peníze

Vláda chce po vzoru Slovenska zavést cestování zdarma vlaky pro děti, studenty a seniory. Jaké jsou přínosy a rizika bezplatné dopravy? A kolik by to stálo?

Základní nepodmíněný příjem

11.9.2017 Peníze

Univerzální celoživotní dávka, na kterou by měl nárok každý. Nahradí důchod i přídavky na děti. Testuje se ve Finsku, Švýcaři naopak tento koncept odmítli v referendu. Šla by zavést v ČR? A kolik by to bylo?

Minimální mzda vzroste na 12 200 Kč

23.8.2017 Peníze

Minimální mzda bude o 1 200 Kč vyšší. Výsledných 12 200 Kč je kompromisem mezi požadavky odborů (12 500 Kč) a zaměstnavatelů (11 800 Kč). Kolik by měla činit spravedlivá minimální mzda? Jak argumentují její zastánci a odpůrci? A jak vysoké jsou nástupní platy absolventů v Praze?

Důchodová reforma

31.7.2017 Peníze

O nutnosti důchodové reformy se hovoří přes 25 let. Vládní studie nyní přišla s překvapivým závěrem, že žádná reforma není třeba. Pletou se v odhadech renomovaní ekonomové nebo je studie pouhou obhajobou neaktivity ČSSD?

REKLAMA
REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena