Banky.cz Slovník Zajišťovací smlouva

Co je to Zajišťovací smlouva

REKLAMA

Definice Zajišťovací smlouva

Zajišťovací smlouva je právní dohodou, která slouží k ochraně stran před finančními riziky spojenými s určitými událostmi. Tato smlouva umožňuje jedné straně, zvané "zajišťovatel," chránit se před možnými ztrátami, zatímco druhá strana, označovaná jako "strana pojištění," získává jistotu ohledně určitého rizika. Zajišťovací smlouvy jsou běžně využívány ve finančním a obchodním prostředí k minimalizaci rizik spojených s fluktuacemi cen, měnovými změnami a dalšími událostmi.

Co je zajišťovací smlouva

Zajišťovací smlouva je dohodou mezi dvěma stranami, které se dohodnou na určitých podmínkách a mechanismech pro řešení finančních rizik. Klíčové prvky zajišťovací smlouvy zahrnují:

1. Zajišťované riziko

  • Toto je konkrétní riziko nebo událost, kterou strana pojištění chce chránit. Může se jednat o fluktuace cen komodit, měnové kurzy, úrokové sazby nebo jiné události s finančními dopady.

2. Platební mechanismus

  • Zajišťovací smlouva stanoví, jakým způsobem budou probíhat platby v případě, že se riziko realizuje. To zahrnuje stanovení částek, termínů a podmínek plateb.

Zajišťovací smlouva

Použití zajišťovacích smluv

Zajišťovací smlouvy mají široké spektrum využití v různých oblastech:

1. Finanční trhy

  • Na finančních trzích se zajišťovací smlouvy používají k ochraně investorů a obchodníků před riziky, jako jsou změny cen akcií, komodit, měnových kurzů a úrokových sazeb.

2. Mezinárodní obchod

  • Firmy zapojené do mezinárodního obchodu mohou využívat zajišťovacích smluv k minimalizaci rizik spojených s měnovými fluktuacemi a cenovými výkyvy.

K čemu slouží zajišťovací smlouva

  • Diverzifikace rizik: Zajišťovací smlouvy umožňují stranám diverzifikovat rizika, což může zlepšit celkovou stabilitu a bezpečnost investic.

  • Cena zajištění: Strana pojištění platí zajišťovateli určitý poplatek za ochranu před rizikem. Cena zajištění se liší podle typu rizika a doby trvání smlouvy.

Regulace a dohled

Zajišťovací smlouvy mohou podléhat regulacím a dohledu ze strany finančních autorit, aby se zabezpečilo transparentní a spravedlivé jednání obou stran. 

Hypotéka a konec fixace: Co dělat a na co se připravit

Hypotéka a konec fixace: Co dělat a na co se připravit

12.6.2024 Hypotéka

Konec fixace hypotéky je pro řadu rodin důležitým okamžikem, protože se jim naskýtá jedinečná příležitost optimalizovat podmínky úvěru a ušetřit na splátkách značnou částku. Přečtěte si, co znamená fixace hypotéky, jak zvolit její délku a co dělat na konci fixace.

Dotazy k Zajišťovací smlouva

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2024, všechna práva vyhrazena