Banky.cz Články Reality Předání nemovitosti krok za krokem: Jak na to?

Předání nemovitosti krok za krokem: Jak na to?

Předání nemovitosti krok za krokem: Jak na to?
24.5.2024 Reality

Při pořízení vlastního bydlení nebo stěhování do nájmu je jedním z klíčových okamžiků předání nemovitosti. Přečtěte si, na co se zaměřit, jaké dokumenty jsou zapotřebí a na co si dát pozor.

Hledání ideálního bydlení zabere spoustu času. Nejdříve musí padnout zásadní rozhodnutí, zda si pořídíte vlastní nemovitost nebo se spokojíte s nájmem. Jasnou představu byste měli mít i o preferované lokalitě, typu nemovitosti (tzn. byt či rodinný dům), její celkové rozloze a dispozici, úrovni vybavení či použitých stavebních materiálech. Jakmile máte tyto důležité informace pohromadě, na realitních portálech si vytipujete zajímavé nabídky a po dohodě s majiteli či realitními makléři absolvujete jednotlivé prohlídky.

„Už ve fázi výběru nemovitosti je třeba mít vyřešenou otázku financování. Pokud se rozhodnete pro hypoteční úvěr, měli byste v dostatečném předstihu zjistit, zda vám banka peníze půjčí a jakou maximální částku můžete získat. Využít můžete také předschválenou hypotéku,“ doplňuje Miroslav Majer, CEO fintech startupu hyponamíru.cz.

Pokud se rozhodnete pro pořízení vlastní nemovitosti, připravte se na nutnou administrativu. Čeká vás například podpis rezervační a kupní smlouvy, smlouvy o advokátní úschově, dokumentů souvisejících s financováním nemovitosti a také dokumentů pro převod nemovitosti (tzn. návrh na vklad do katastru nemovitostí). Posledním krokem je předání nemovitosti.

Předání nemovitosti po prodeji

U předání nemovitosti by měl být zejména prodávající a kupující. Pokud prodej nemovitosti zprostředkovala realitní kancelář, měl by se předání zúčastnit také realitní makléř. V den předání si celou nemovitost důkladně projděte, zkontrolujte její aktuální technický stav a nezapomeňte zjistit, zda se v ní nachází vše, co bylo součástí prodeje. S jakým konkrétním vybavením se nemovitost prodává je uvedeno v kupní smlouvě. Klíčovým dokumentem při předání nemovitosti je předávací protokol.

Co obsahuje předávací protokol?

Při předání rodinného domu či bytu trvejte na sepsání podrobného protokolu o předání nemovitosti. Neexistuje žádný předepsaný formulář, nicméně dokument měl by obsahovat veškeré zásadní informace.

Při předání nemovitosti nezapomeňte:

 • Převzít a vyzkoušet klíče od všech prostor nemovitosti
 • Převzít veškerou dostupnou dokumentaci k nemovitosti
 • Zkontrolovat příslušenství nemovitosti
 • Ověřit funkčnost všech systémů, zařízení a spotřebičů
 • Poznamenat případné zjištěné závady
 • Zapsat stavy měřičů energií
 • Sestavit seznam dalšího vybavení nemovitosti
 • Uvést datum převzetí nemovitosti
 • Podpisy zúčastněných stran

V úvodu protokolu uveďte jméno a příjmení prodávajícího i kupujícího včetně aktuálních kontaktů. Při přebírání nemovitosti můžete začít předáním klíčů, čipů či přístupových karet. Poznamenejte si, kolik klíčů a od jakých místností přebíráte. Nezapomeňte na prostory nacházející se mimo rodinný dům či byt. Typicky se jedná například o sklepy, kočárkárny, vstupní branky, garáže a různé přístavby. Při osobní prohlídce nemovitosti vyzkoušejte funkčnost jednotlivých klíčů, čipů a karet.

Velmi důležité jsou rovněž dokumenty související s nemovitostí. Jedná se například doklad prokazující nabytí nemovitosti, projektovou dokumentaci k nemovitosti, povolení k dodatečným úpravám, revizní zprávy nebo technické certifikáty.

Protokol o předání nemovitosti

Při osobní prohlídce v den předání sledujte reálný technický stav nemovitosti. Postupně si projděte jednotlivé místnosti a vyzkoušejte funkčnost všech systémů (tzn. vytápění, klimatizace, vzduchotechniky, fotovoltaické elektrárny, tepelného čerpadla apod.). Pokud objevíte závadu, o které jste v okamžiku prodeje nevěděli, poznamenejte ji do předávacího protokolu. S prodávajícím se můžete také dohodnout na termínu opravy.

V den převzetí nemovitosti je nutné zaznamenat stavy měřičů energií, nejčastěji jde o elektroměr, vodoměr a plynoměr. Stavy je třeba znát nejen pro potřeby vyúčtování energií, ale také při přepisu stávajících smluv na vás.

S prodávajícím se můžete ve smlouvě dohodnout, jaké další vybavení je součástí prodeje. Standardně bývá součástí prodeje kuchyňská linka včetně pevně instalovaných spotřebičů a vestavěný nábytek či jiné vybavení vyrobené přímo na míru. Samozřejmě můžete do kupní smlouvy zahrnout i další vybavení jako je například zahradní nábytek, skládací bazén či sekačka na trávu.  

Při převzetí nemovitosti se vyplatí pořídit potřebnou fotodokumentaci. Předejdete tak případným pozdějším sporům.

Nejlepší hypotéka online

Na závěr nezapomeňte na datum a podpisy zúčastněných stran. Podpisem prodávající i kupující stvrzují, že s obsahem protokolu souhlasí.

Přejímka novostavby

Pokud si pořizujete novostavbu, standardně se vypracovává takzvaný přejímací protokol. Sledujte zejména kvalitu odvedených prací. Zjištěné nedostatky a vady zapište do protokolu a pořiďte si fotodokumentaci.

Může se také stát, že, některé práce nebyly v době předání odvedeny. V tomto případě sepište podrobný seznam nedodělků i s termíny jejich odstranění. Vyplatí se uvést i výši sankce, pokud ve stanovené době nedojde k nápravě.

TIP: Předávací nebo přejímací protokol vytvořte minimálně ve dvou vyhotoveních. Jeden originál je pro prodávajícího a druhý pro kupujícího. Protokol o předání nemovitosti nezapomeňte pečlivě uschovat!

Předání nemovitosti po dražbě

Nemovitost je možné pořídit i v dražbě. Ta může být dobrovolná i nedobrovolná. Pokud se jedná o nedobrovolnou dražbu, hrozí, že vlastník nemovitosti (pozn. tedy dlužník) odmítá spolupracovat při předání nemovitosti. Při převzetí bytu či rodinného domu je důležité detailně popsat stav nemovitosti, vytvořit seznam veškerého vybavení a přebíraných věcí a samozřejmě vše řádně zdokumentovat.

V řadě případů vlastníci v exekuci ani neumožní předchozí prohlídku nemovitosti. Může také nastat situace, kdy vlastník záměrně nemovitost znehodnotí. Všechna tato rizika je třeba dopředu zvážit a promítnout je do kupní ceny.

Lhůta pro předání nemovitosti

Kvalitní kupní smlouva obsahuje časový harmonogram převodu nemovitosti včetně lhůty jejího předání. V praxi mohou být uplatňovány různé lhůty pro předání nemovitosti, které se váží na splnění určité podmínky. Mezi nejčastější patří následující:

 • Po provedení zápisu vlastnického práva na katastru nemovitosti ve prospěch kupujícího – lhůta může být například do 10 dnů po převodu na katastru.
 • Po doručení návrhu na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího – opět je uveden konkrétní počet dnů.
 • Po připsání peněz z prodeje nemovitosti na účet prodávajícího – zpravidla se uvádí lhůta 5 pracovní dní po připsání peněz na účet prodávajícího.
Lhůta pro předání nemovitosti

Náklady na převod nemovitosti

Po podpisu kupní smlouvy je třeba počítat s poplatkem za návrh na vklad do katastru nemovitostí. Za přijetí každého návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu zaplatíte správní poplatek ve výši 2 000 korun.

K převodu nemovitosti je zapotřebí také aktuální výpis z katastru nemovitostí. Za ověřený výpis z listu vlastnictví příslušné nemovitosti zaplatíte od 100 korun (pozn. cena výpisu první strany je zákonem omezena na 100 korun, každá další strana je zpoplatněna částkou maximálně 50 korun.

Nejlepší hypotéka online

Výpis získáte na katastru nemovitostí nebo prostřednictvím pobočky Czech POINT, na poště nebo u notáře. Katastrální úřad vám v případě zájmu poskytne také starší nabývací tituly (např. kupní smlouvy) k jednotlivým nemovitostem.

Kupující a prodávající si musí hlídat i daňové povinnosti při převodu nemovitosti. Kupující již od roku 2021 neplatí daň z převodu nemovitostí. Oproti minulosti tedy ušetří významnou částku. Kupující nesmí ovšem zapomenout na podání přiznání k dani z nemovitých věcí a včasnou úhradu vyměřené daně.

Daňové přiznání podává ten, kdo je k 1. lednu daného roku vlastníkem nemovité věci, a doručí jej nejpozději do konce ledna příslušnému správci daně.

Příklad: Pokud koupíte nemovitost například v průběhu roku 2024 a k 1. lednu 2025 jste stále jejím vlastníkem, daňové přiznání musíte podat nejpozději do konce ledna 2025.

Na daňové povinnosti musí myslet také prodávající. Měl by si ověřit, zda je v jeho případě nutné zdanit příjem z prodeje nemovitosti nebo se na něj vztahuje osvobození od daně.  

Hypoteční kalkulačka

Předání nemovitosti nájemci

Sepsání předávacího protokolu je důležité i při pronájmu nemovitosti. Tento dokument chrání jak vlastníka nemovitosti, tak i nájemce.

Aktuální stav nemovitosti by měl být podrobně popsán již v nájemní smlouvě. Při předání nemovitosti zkontrolujte, zda popisovaný stav odpovídá skutečnosti. Případné nesrovnalosti poznamenejte do předávacího protokolu.

 Do předávacího protokolu nezapomeňte uvést:

 • Identifikační údaje a kontakty smluvních stran
 • Počty přebíraných klíčů, čipů či vstupních karet
 • Podrobný popis movitých věcí v bytě či domě
 • Stavy veškerých měřidel energií

Při převzetí nemovitosti si připravte také formuláře pro převod energií (pozn. pokud je má nájemce napsané na vlastní osobu).

Po dobu užívání nemovitosti myslete na to, že je zvykem ji předat zpět ve stavu, v jakém jste ji přebírali. Případné škody vám majitel nemovitosti naúčtuje nebo je uhradí ze složené kauce. 

ANKETA k článku Předání nemovitosti krok za krokem: Jak na to?

Měli jste v minulosti problém s předáním nemovitosti?

Počet odpovědí: 49

KOMENTÁŘE k článku Předání nemovitosti krok za krokem: Jak na to?

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Nový stavební zákon: Klíčové změny a jejich dopad

Nový stavební zákon: Klíčové změny a jejich dopad

2.6.2024 Reality

Novým stavebním zákonem se budeme muset řídit od 1. července 2024. Přináší změny, které se dotknou kohokoliv, kdo bude chtít byť i jen drobně přistavět nebo změnit dosavadní stavbu. Dvojí řízení se nahrazuje jediným, zavádí se nový institut, tzv. předběžné informace. A stavby se dělí do 4 skupin. Jak se změny projeví u drobných úprav a staveb?

Vývoj cen nemovitostí v ČR v letech 2020 až 2024

Vývoj cen nemovitostí v ČR v letech 2020 až 2024

29.5.2024 Reality

Ať už plánujete kupovat nebo stavět dům, rozhodně se vám bude hodit mít přehled o vývoji cen nemovitostí na nemovitostním trhu. Připravili jsme si pro vás přehledné shrnutí toho, jak se ceny nemovitostí vyvíjely v letech 2020 až 2024.

Předání nemovitosti krok za krokem: Jak na to?

Předání nemovitosti krok za krokem: Jak na to?

24.5.2024 Reality

Při pořízení vlastního bydlení nebo stěhování do nájmu je jedním z klíčových okamžiků předání nemovitosti. Přečtěte si, na co se zaměřit, jaké dokumenty jsou zapotřebí a na co si dát pozor.

Investování do nemovitostí v roce 2024: Stále se vyplatí?

Investování do nemovitostí v roce 2024: Stále se vyplatí?

15.5.2024 Reality

Ještě před několika lety se mluvilo o investování do nemovitostí jako o jedné z nejvýhodnějších investic vůbec. S růstem úrokových sazeb v minulých letech však zájem o investiční nemovitosti ochladl. Postupný pokles úrokových sazeb v letošním roce šel ale ruku v ruce s opětovným zvýšeným zájmem o nemovitosti ze strany investorů. Jsou tedy opravdu nemovitosti vhodnou investiční příležitostí?

Vlastnictví nebo pronájem nemovitosti? Co se aktuálně vyplatí

Vlastnictví nebo pronájem nemovitosti? Co se aktuálně vyplatí

6.5.2024 Reality

Nové bydlení je vždycky spojeno s náročným rozhodováním: do nájmu nebo do vlastního? Obě varianty mají výhody i nevýhody, které se však v čase mění. Navíc jsou subjektivní: závisejí na konkrétní situaci nebo na dalších životních plánech. Měnit se budou i s vývojem realitního trhu, který bude stále lépe umět pracovat s nemovitostmi s aktivní hypotékou. Podle čeho se tedy rozhodovat, zda do nájmu či do hypotéky?

Z naší bankovní poradny

Rozdělení bytového domu na bytové jednotky a založení SVJ

3.6.2024 Reality
Dobrý den, mám po otci podíl v bytovém činžovním domě. Podílové vlastnictví je tam už řadu let, protože byly nějaké spory mezi nájemníky a nebyla vůle vytvořit SVJ. Aktuálně je dům v havarijním stavu a je potřeba ho rekonstruovat, zateplit apod. Pro získání dotace i úvěru nám bylo doporučeno založení SVJ. Někdo tvrdí, že to není potřeba, ale firma, která by měla mít rekonstrukci na starost, to považuje za nutné. Co všechno s touto změnou souvisí? Jde mi zejména o vypořádání případných dluhů, aktuální přeměření bytových jednotek apod. Chtěli bychom před ostatní předstoupit s jasným a právně podloženým postupem. Děkuji moc za odpověď. Dobrý den, důrazně doporučuji bytový dům rozdělit na samostatné bytové jednotky a založit SVJ nezávisle na tom, zdali toto po vás někdo požaduje či nikoliv. Je to především v zájmu všech stávajících podílových vlastníků bytového domu. Podílové vlastnictví bytových domů je reliktem minulosti, má mnoho nevýhod a rizik, nemá žádné výhody. Naopak rozdělení domu na bytové jednotky a založení SVJ má samé výhody. Každý budeme vlastníkem svého bytu, nebudou Vás ohrožovat dluhy ostatních atd.Co všechno s touto změnou souvisí? Rozdělení BD na bytové jednotky se řeší přes Prohlášení vlastníků podaného na katastr. Doporučuji vyhledat odbornou právní pomoc. Právník Vám za úplatu pomůže s Prohlášení vlastníků i se založením SVJ.  ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Mohu nařídit budoucímu vlastníkovi povinnost bydlet v kupované nemovitosti?

2.6.2024 Reality
Dobrý den, rozděluji dům se sousedkou tzv. prohlášením vlastníka pro katastr. Ona bude chtít svou polovinu prodat. Mohu se nějak bránit, např. věcným břemenem v prohlášení vlastníka, že budoucí majitel tam bude muset bydlet? (podmínka v prohlášení) Bojím se, že budoucí majitel tam může nastěhovat někoho, s kým nebude k vydržení a společné soužití tím bude narušeno. Děkuji za odpověď. Dobrý den, budoucímu vlastníkovi nemovitosti nemůžete nařizovat, aby v nemovitosti bydlel. Taktéž mu nelze zakazovat pronájem ani jakékoliv jiné jednání (bezúplatné poskytnutí bydlení třetí osobě, návštěvy atd.). Takovéto omezování práv není přípustné, nelze jej zapsat do prohlášení vlastníků ani jako věcné břemeno k nemovitosti. Vždy existuje riziko, že si se sousedem nesednete. S tím bohužel nic nenaděláte.Rozdělení nemovitosti na samostatné jednotky vřele doporučuji. Každý pak budeme majitelem svého bytu. Setrvání v podílovém vlastnictví by pro Vás bylo výrazně rizikovější. Sousedka by se mohla rozhodnout bydlet ve Vašem bytě a Vy byste s tím nic nenadělala (nebo by k Vám rovnou mohla nastěhovat cizí osobu). Navíc není možné nikoho proti jeho vůli držet v podílovém vlastnictví. Sousedka by svůj podíl mohla kdykoliv prodat nebo požádat soud o prodej celé nemovitosti (i Vašeho bytu).  ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Pojmy ve slovníku

100% Hypotéka

Půjčka, která pokryje celou koupi. Taková je 100% hypotéka. LTV této hypotéky je 100 %, což znamená, že vám banka půjčí peníze na celou odhadní cenu nemovitosti, kterou ručíte. Díky 100% hypotéce tak získáte dost peněz na nákup domu či bytu nebo například na výstavbu. Zároveň ale musíte počítat s vyšším úrokem než u menších půjček. Pro banky je totiž úvěr bez spoluúčasti klienta rizikovější, a proto jsou jeho podmínky přísnější. V současnosti navíc čeští poskytovatelé 100% hypotéky neposkytují. Česká národní banka totiž v roce 2016 zpřísnila podmínky pro získání hypotéky a jejich součástí bylo také ukončení 100% hypoték. Banky tak nabízí maximálně 90% hypotéky. Pouze u 5 % objemu poskytnutých půjček smí být LTV vyšší než 90 %. Přesto existuje možnost, jak pomocí půjčky na bydlení získat dost peněz na úhradu celé kupní ceny nemovitosti. V podstatě tedy můžete dosáhnout na 100% hypotéku. Jak na to? Musíte ručit více nemovitostmi. Kromě kupovaného bytu či domu to může být například nemovitost rodičů. Samozřejmě ale platí, že majitel této nemovitosti musí s ručením souhlasit. Díky ručení více nemovitostmi se zvýší hodnota zástavy. I při 90% či menším LTV tak získáte peníze na nákup vybraného domu či bytu. Banky navíc obvykle umožňují druhou nemovitost z hypotéky vyvázat, jakmile splatíte potřebnou část úvěru. Dál tedy ručíte pouze kupovaným domem či bytem. Další možností je dofinancovat hypotéku dalším úvěrem. Například úvěrem ze stavebního spoření. ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

90% Hypotéka

Až 90 procent z ceny nemovitosti, kterou ručíte. Přesně tolik si můžete půjčit na hypoteční úvěr. Abyste ale 90% hypotéku dostali, musíte splnit několik požadavků. Jsou to zejména základní podmínky pro získání hypotéky – tedy například: věk,příjemči bonita.Oproti nižším půjčkám ale musíte u 90% hypotéky počítat s méně výhodnými podmínkami. Protože má hypotéka pokrýt 90 procent z ceny nemovitosti, je pro banku riskantnější než menší úvěry. A proto poskytovatelé toto riziko obvykle kompenzují vyšším úrokem. Pro většinu lidí je přitom 90% hypotéka nejvyšší možná. Podle pokynů České národní banky mohou poskytovatelé víc peněz půjčit jen v 5 procentech případů. Potřebujete tak mít naspořeno alespoň 10 procent z kupní ceny. V praxi to vypadá tak, že u bytu za 3 000 000 korun získáte maximálně 2 700 000 korun. Zbytek doplatíte vy. Pokud si chcete pomocí hypotéky půjčit víc než 90 procent z ceny domu či bytu, musíte ručit více nemovitostmi. V takovém případě stoupne hodnota zástavy, ze které se půjčka počítá. Výhodou je, že se tím pádem můžete dostat na nižší LTV (obvykle do 80 %) a získáte tak nižší úrok než u 90% hypotéky. Pokud jste například původně ručili bytem za 2 500 000 korun a nyní k němu přidáte další byt ve stejné ceně, stoupne hodnota zástavy na 5 000 000 korun. U hypotéky na zmíněných 2 500 000 tak bude LTV 50 %. ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2024, všechna práva vyhrazena