Artesa Standard - TV Družstevní záložny
družstevní záložny Artesa

Termín 1 rokúroková sazba p.a. pro termín 1 rok s měsíčním připisováním úroků 6,30 %
Termín 2 rokyúroková sazba p.a. pro termín 2 roky s měsíčním připisováním úroků 6,30 %
Termín 3 rokyúroková sazba p.a. pro termín 3 roky s měsíčním připisováním úroků 6,30 %
Termín 4 rokyúroková sazba p.a. pro termín 4 roky s měsíčním připisováním úroků 3,30 %
Termín 5 letúroková sazba p.a. pro termín 5 let s měsíčním připisováním úroků 3,30 %
Úrok EURmax. úroková sazba p.a. pro vklady v EUR 2,40 %
Úrok USDmax. úroková sazba p.a. pro vklady v USD
-
Měna účtuměny, ve kterých je možné vést terminovaný vklad CZK, EUR
Min. vkladminimální vklad 20 000 Kč
Sjednání onlineprodukt je možné sjednat online bez nutnosti návštěvy pobočky Ano
Ostatnídalší informace o produktu úroky platné při DČV 10%
Přeprodejprodukt je touto institucí pouze přeprodáván a je původně nabízen jinou finanční institucí
-

Expertní hodnocení Artesa Standard

Termínovaný vklad se standardním úrokem i podmínkami zřízení a obsluhy.  V porovnání termínovaných vkladů se Artesa Standard umístila na přední pozici díky velmi zajímavému úroku.

  • Vklad uzavíraný na pevnou dobu trvání. 
  • Úrok je připsán s vkladem na běžný účet ke dni skončení vkladového období
  • Zajímavý úrok
  • Splatnosti 1 až 60 měsíců
  •  Vkladový bonus může založit jen člen družstva
  • Pobočky jsou jen v Praze a Ostravě
  • Produkty lze založit jen na pobočce
  • Vklad není pojištěn

Popis produktu Artesa Standard

Spořitelní družstvo Artesa definuje Standard pro termínovaný vklad tak, že umožní uložení jednorázové uložení volných peněžních prostředků na splatnost od 1 do 60 měsíců za předem pevně sjednanou úrokovou sazbu výhodnou v porovnání s běžným účtem. Vklad je pojištěn až do výše 2M5 milionu korun (100 tisíc Eur podle aktuálního kurz měn). Navýšení vkladu je možné jen k datu automatické obnovy. Vklad lze uskutečnit kromě CZK i v EUR.

Termínovaný vklad Artesa Standard je vklad uzavíraný na pevnou dobu trvání. Úrokový výnos je připsán spolu s vkladem na váš běžný účet ke dni skončení vkladového období. Garantovaná je také pevná úroková sazba po celou dobu trvání vkladu. 

Podmínkou je založení členství v družstvu. Základní členský vklad 1 000 Kč a další členský vklad, v celkové výši 1/10 termínovaného vkladu (viz. níže "Co je členský vklad a jak se dělí"). Maximální výše vašeho termínovaného vkladu není omezena, záleží zcela na vás. Minimální částka je 20000 korun.

Aktuální úrokové sazby všech termínovaných vkladů naleznete u jednotlivých produktů. Sazba na vašem termínovaném vkladu je po celou dobu trvání garantována, tedy se nemůže změnit.

Termínované vklady lze ukončit vždy 3 měsíce po datu aktivace, tzn. po připsání veškerých financí na běžný účet klienta. Sankce za předčasný výběr termínovaného vkladu je 1,5 % z vybírané částky, minimálně 1000 korun.

Členský vklad je peněžitý příspěvek do družstva, díky kterému získá klient práva člena vyplývající ze stanov družstva. Členský vklad se dělí na základní  ve výši 1 000 korun a další vklad v celkové výši 1/10 z uložené částky na termínovaném vkladu. Členské vklady nepodléhají úročení ani zákonnému pojištění. Výše vypořádání tohoto vkladu je provázána s hospodářským výsledkem družstva dle podmínek.

Termínovaný vklad Artesa Bonus si může založit pouze člen družstva. S termínovaným vkladem se automaticky zakládá i běžný účet, který však není nutné aktivně využívat. Termínovaný vklad si můžete založit osobně na pobočce Artesa v Praze nebo v Ostravě. K založení je třeba mít u sebe dva doklady totožnosti a 1 000 korun v hotovosti ke splacení základního členského vkladu. Pro úročení prostředků na termínovaném vkladu je zapotřebí splňovat pravidlo 1/10 viz. Níže.

Tímto pravidlem se musí řídit všechna spořitelní družstva. Pravidlo 1/10 musíte splňovat, pokud chcete, aby se vám jakýkoliv spořicí produkt u Artesy úročil. Výše úroků závisí na době, na jak dlouho peníze uložíte.

Například když si klient uloží na termínovaný vklad 100 000 korun, musí mít k tomuto vkladu základní členský vklad 1 000 korun a další členský vklad 9 000 korun. Tyto dva vklady dohromady dávají výši 10000 korun členského vkladu tak, aby splňovala pravidlo 1/10 z částky vložené na termínovaný vklad.

Když už člen nemá u družstva Artesa žádný depozitní produkt, může ukončit členství. Vypořádací podíl je splatný do 3 měsíců ode dne schválení řádné účetní závěrky za účetní období, v němž členství zaniklo podle stanov. Pokud členství ukončíte kdykoliv během jednoho roku, členské vklady se vrátí zpět v roce následujícím během července–září.

Artesa je finanční instituce už od roku 1999. Jde o ryze českou společnost s více než dvacetiletou tradicí. Má rodinný přístup. Pobočky má v Praze a Ostravě. Poskytuje zajímavé úrokové sazby a pojištění termínovaného vkladu včetně úroků až do 100 000 EUR.