Banky.cz Banky.cz Pojišťovny Generali Pojišťovna
Generali Česká (Generali Pojišťovna)

Generali Česká (Generali Pojišťovna)Pojišťovna Generali Pojišťovna ukončila svoji činnost dne 21.12.2019

Pojišťovna Generali fúzovala s Českou pojišťovnou a od 21/12/2019 dále působí pod novým názvem Generali Česká pojišťovna.

  Adresa: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, CZ 
  IČ: 61859869 
  SWIFT:  
  Kód banky:  
  Na českém trhu: 1.1.1995 

  Nejvýhodnější nabídka pojištění od profesionálů

  POVINNÉ
  Váš telefon

  94% klientů najdeme
  výhodnější pojištění

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Jak již je z názvu tohoto pojištění patrné, tak je povinné pro každého uživatele motorového vozidla. Smyslem tohoto pojištění je krýt pojištěného za škody, které může způsobit ostatním účastníkům ať již na majetku nebo na zdraví.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Smyslem tohoto pojištění je pokrýt škody na svém vozidle, které se mohou přihodit nahodilou situací. V tomto pojištění si můžete například připojistit i vandalismus, pojištění skel a jiné další připojištění.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Tento typ pojištění kryje škody, které vám mohou vzniknout pouze na vaší nemovitosti. Toto pojištění zpravidla obsahuje riziko požáru, vodní nebezpečí, úder blesku, vichřice, vandalismus a mnoho dalších připojištění.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  V tomto pojištění si kryjete škody, které vám mohou vzniknout na movitých věcech ve vašem domě či bytě. Nejčastěji se připojišťuje zkrat, přepětí nebo podpětí, které vám chrání škody na elektrospotřebičích, dále také proti přírodním živlům, nebo krádeži či loupeži. Kromě vybavení vaší domácnosti si můžete připojistit i věci ve sklepě nebo garáži.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Toto pojištění vám kryje škody, které můžete způsobit svému zaměstnavateli nebo v běžném občanském životě.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Životní pojištění má krýt ztrátu, která může vzniknout nahodilou událostí a může mít značný dopad na životní úroveň domácnosti. Mezi nejdůležitější patří riziko smrti, invalidita, trvalé následky, závažná onemocnění a mnoho dalších.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Hlavním smyslem cestovního pojištění je ochránit své výdaje za zdravotní péči v zahraničí. Pojistit se můžete na konkrétní stát kam cestujete, ať už to pracovně, rekreačně nebo studijně. Dále si můžete také připojistit ztrátu nebo odcizení zavazadel, zpoždění nebo zrušení letu a mnoho dalších připojištění.

  O pojišťovně Generali Česká (Generali Pojišťovna)

  Generali Pojišťovna a.s. se vyznačuje hlavně svým komplexním přístupem v oblasti pojišťovnictví. Nabízí svým klientům široké spektrum svých produktů a také rozsáhlé poradenství servis v oblasti financí. V celé společnosti pracuje přibližně 3000 zaměstnanců a také spousta specializovaných finančních poradců. Generali pojišťovna a.s. vychází z poměrně hluboké tradice, jelikož svou první pobočku otevřela v Praze již roku 1832. Od této doby se začala mocně rozvíjet až do roku 1945, kdy došlo ke znárodňování, a majetek společnosti byl zkonfiskován a Generali byla v podstatě zrušena. K nápravě této situace došlo až v roce 1993, kdy se do České republiky Generali Pojišťovna vrátila. Od roku 1995 je uváděno za názvem Generali Pojišťovny a.s., tedy akciová společnost. Základním cílem Generali a.s. je poskytování vysoké kvality pojistných produktů, s čímž je spojen i dokonalý servis klientů. Důležitá je pro tuto pojišťovnu pochopitelně také její dostupnost. Disponuje velmi rozvětvenou sítí poboček po celé České republice. Hlavním sídlo společnosti se nachází v Praze. Generali chce také vytvořit hodnotu pro akcionáře a dosáhnout té nejvyšší kvality. Tato nadnárodní společnost mimo jiné také vlastní certifikát ISO 9001:2008. Společnost Generali Pojišťovna a.s. má za sebou velmi silného partnera, jímž je Erste Allgemeine Versicherung- AG. Tato nadnárodní finanční skupina zajišťuje veškerá rizika spojená s činností Generali Pojišťovny a.s. nejen na území České republiky. Od roku 2003 převzala tato velká skupina také pojišťovnu s názvem Zürich. Díky tomuto kroku dnes Generali Pojišťovna a.s. pojišťuje také motorová vozidla prostřednictvím povinného ručení. Produkty Generali Pojišťovny a.s. lze rozdělit dle zaměření hned do několika různých kategorií. Nejznámějšími jsou především životní pojištění Generali a také pojištění úrazové. Pojistit se lze u této společnosti i v případě nějaké nepříjemné choroby. Z dalších druhů pojištění osob jmenujme třeba takové cestovní pojištění šité na míru. V nabídce Generali Pojišťovny a.s. je také povinné ručení vozidel a havarijní pojištění. Samozřejmostí je také pojištění odpovědnosti, a to jak individuální pojištění odpovědnosti, tak i pojištění odpovědnosti za škodu v profesním životě. Součástí nabídky této pojišťovny je mimo jiné i pojištění individuálních rizik a pojištění dopravních společností.


  Banky v ČR