Banky.cz Banky.cz Pojišťovny UNIQA pojišťovna
UNIQA pojišťovna

UNIQA pojišťovna

  Adresa: Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, CZ 
  IČ:  
  SWIFT:  
  Kód banky:  
  Na českém trhu:  

  Nejvýhodnější nabídka pojištění od profesionálů

  POVINNÉ
  Váš telefon

  94% klientů najdeme
  výhodnější pojištění

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Jak již je z názvu tohoto pojištění patrné, tak je povinné pro každého uživatele motorového vozidla. Smyslem tohoto pojištění je krýt pojištěného za škody, které může způsobit ostatním účastníkům ať již na majetku nebo na zdraví.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Smyslem tohoto pojištění je pokrýt škody na svém vozidle, které se mohou přihodit nahodilou situací. V tomto pojištění si můžete například připojistit i vandalismus, pojištění skel a jiné další připojištění.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Tento typ pojištění kryje škody, které vám mohou vzniknout pouze na vaší nemovitosti. Toto pojištění zpravidla obsahuje riziko požáru, vodní nebezpečí, úder blesku, vichřice, vandalismus a mnoho dalších připojištění.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  V tomto pojištění si kryjete škody, které vám mohou vzniknout na movitých věcech ve vašem domě či bytě. Nejčastěji se připojišťuje zkrat, přepětí nebo podpětí, které vám chrání škody na elektrospotřebičích, dále také proti přírodním živlům, nebo krádeži či loupeži. Kromě vybavení vaší domácnosti si můžete připojistit i věci ve sklepě nebo garáži.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Toto pojištění vám kryje škody, které můžete způsobit svému zaměstnavateli nebo v běžném občanském životě.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Životní pojištění má krýt ztrátu, která může vzniknout nahodilou událostí a může mít značný dopad na životní úroveň domácnosti. Mezi nejdůležitější patří riziko smrti, invalidita, trvalé následky, závažná onemocnění a mnoho dalších.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Hlavním smyslem cestovního pojištění je ochránit své výdaje za zdravotní péči v zahraničí. Pojistit se můžete na konkrétní stát kam cestujete, ať už to pracovně, rekreačně nebo studijně. Dále si můžete také připojistit ztrátu nebo odcizení zavazadel, zpoždění nebo zrušení letu a mnoho dalších připojištění.

  O pojišťovně UNIQA pojišťovna

  Pojišťovna UNIQA není na českém finančním trhu žádným nováčkem, jelikož zde působí již od roku 1993. Tento držitel univerzální licence v pojišťovnictví je schopen nabídnout prakticky všechny možné produkty, které s pojištěním jakkoli souvisejí. Zabývá se pojišťování fyzických osob, ale také osob právnických. V současné době je UNIQA na jedné z předních pozic na českém trhu s pojišťovacími produkty. Děje se tak i díky spoluzakladateli této společnosti, jímž je silná finanční skupina UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH. Hlavním akcionářem společnosti UNIQA pojišťovna, a. s. je právě spoluzakladatelská společnost UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH. Ta působí mimo České republiky i v mnoha dalších zemích Evropy. Těmito zeměmi jsou například Itálie, Bulharsko, Černá Hora, Polsko, Slovinsko, Rumunsko anebo Švýcarsko, či Ukrajina. Skupina UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH je natolik silná, že její zisky v loňském roce zůstaly v podstatě na standardních číslech jako v letech minulých i při finanční krizi, ve které se světová ekonomika nachází. Silné kapitálové zázemí a zajištění plus dlouholeté zkušenosti s působením na pojišťovacím poli po celém území Evropy zajistily velkou stabilitu i české odnoži této velké společnosti. Od dob svých začátků se u této společnosti několikanásobně zvedlo její základní jmění a v současnosti činí úctyhodných 480 milionů korun. Pojišťovna UNIQA disponuje v České republice hustou sítí pojímající více než 100 poboček. Regionálních ředitelství se na území Čech a Moravy nachází celkem 6. I díky tomu si klienti rozhodně nemohou stěžovat na nedostupnost pojišťovny. Jinak spousta úkonů s pojištěním spjatých se dá vykonat prostřednictvím internetu. Produktově je na tom Pojišťovna UNIQA velmi dobře a může se pyšnit poměrně rozvětvenou řadou služeb. Jsou jimi například klasické životní pojištění anebo pojištění proti úrazu anebo nemocem. Pojistit si klienti mohou také bydlení ve všech jeho podobách. Pojištění mohou využít dokonce i cizinci, kteří žijí na území České republiky. Zajímavou službou je také UNIQA Companion, což je v podstatě informační servis poskytovaný napříč všemi zeměmi, ve kterých tato společnost působí. Jinak ještě Pojišťovna UNIQA nabízí také cestovní pojištění a pojištění vozidel. Společnostem a firmám nabízí mimo jiné také pojištění na škodu, pojištění flotil anebo pojištění proti živelným pohromám.


  Banky v ČR