Banky.cz Pojišťovny Vitalitas pojišťovna

Vitalitas pojišťovna

  Adresa: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7, CZ 
  IČ: 25710966 
  Na českém trhu:  

  Nejvýhodnější nabídka pojištění od profesionálů

  POVINNÉ
  Váš telefon

  94% klientů najdeme
  výhodnější pojištění

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Jak již je z názvu tohoto pojištění patrné, tak je povinné pro každého uživatele motorového vozidla. Smyslem tohoto pojištění je krýt pojištěného za škody, které může způsobit ostatním účastníkům ať již na majetku nebo na zdraví.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Smyslem tohoto pojištění je pokrýt škody na svém vozidle, které se mohou přihodit nahodilou situací. V tomto pojištění si můžete například připojistit i vandalismus, pojištění skel a jiné další připojištění.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Tento typ pojištění kryje škody, které vám mohou vzniknout pouze na vaší nemovitosti. Toto pojištění zpravidla obsahuje riziko požáru, vodní nebezpečí, úder blesku, vichřice, vandalismus a mnoho dalších připojištění.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  V tomto pojištění si kryjete škody, které vám mohou vzniknout na movitých věcech ve vašem domě či bytě. Nejčastěji se připojišťuje zkrat, přepětí nebo podpětí, které vám chrání škody na elektrospotřebičích, dále také proti přírodním živlům, nebo krádeži či loupeži. Kromě vybavení vaší domácnosti si můžete připojistit i věci ve sklepě nebo garáži.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Toto pojištění vám kryje škody, které můžete způsobit svému zaměstnavateli nebo v běžném občanském životě.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Životní pojištění má krýt ztrátu, která může vzniknout nahodilou událostí a může mít značný dopad na životní úroveň domácnosti. Mezi nejdůležitější patří riziko smrti, invalidita, trvalé následky, závažná onemocnění a mnoho dalších.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Hlavním smyslem cestovního pojištění je ochránit své výdaje za zdravotní péči v zahraničí. Pojistit se můžete na konkrétní stát kam cestujete, ať už to pracovně, rekreačně nebo studijně. Dále si můžete také připojistit ztrátu nebo odcizení zavazadel, zpoždění nebo zrušení letu a mnoho dalších připojištění.

  Expertní hodnocení pojišťovny Vitalitas pojišťovna

  Chtělo by se říct nic víc než virtuální pojišťovna provozovaná prostřednictvím zdravotní pojišťovny OZP (jediný akcionář). Pokud jste tedy pojištěncem u Oborové zdravotní pojišťovny, nebo Zdravotní pojišťovny Škoda, tak vaše pojištění v zahraničí bude dotováno a pravděpodobně bude cenově nejvýhodnější. 
  Nic jiného než cesty, úraz a život si v této málo známé pojišťovně ale nepojistíte.

  O pojišťovně Vitalitas pojišťovna

  Vitalitas pojišťovna, a.s. je na českém pojistném trhu aktivní od roku 2003. Těžištěm činnosti je cestovní, životní a úrazové pojištění. Komplexní portfolio produktů je průběžně modifikováno a rozšiřováno o moderní pojistné produkty.  Jediným akcionářem je Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.