Banky.cz Banky.cz Realitní slovník Katastrální mapa

Katastrální mapa

Definice Katastrální mapa

je součást katastru nemovitostí, která zobrazuje geometrické a polohové určení nemovitých věcí zde zapsaných. Jedná se o mapu České republiky, která je rozdělena na jednotlivé parcely, obsahuje také obvody staveb. Mapa má dnes většinou i digitální podobu a je dostupná online. Digitalizace ještě není dokončena na celém území české republiky - části katastrální mapy zejména na venkově tak nemusí být geometricky přesné. Zde tedy bude výhodnější použít službu soukromých poskytovatelů vytvářejících ortofotomapu s velkou přesností jako je www.gisonline.cz.


Účel hypotéky
CO JE TO LTV? TEXT LTV
Zavřít
ABYCHOM VÁM MOHLI NAJÍT VYPOTÉKU, vyplňte své kontaktní údaje
Co znamená LTV?Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
LTV %
NAJDEME VÁM HYPOTÉKU S ÚROKEM
již od 2.18 %Banky v ČR