Banky.cz Slovník Fyzická osoba

Co je to Fyzická osoba

REKLAMA

Definice Fyzická osoba

Každý z nás se každodenně setkává s pojmem "fyzická osoba", ať už při vyplňování různých formulářů, uzavírání smluv nebo jednání s institucemi. Co to ale přesně znamená být fyzickou osobou a jak se tento status liší od jiných právních subjektů?

Definice a charakteristika fyzické osoby

  • Definice: Fyzická osoba je každý člověk, který není právnickou osobou. Jde o jednotlivce, který má práva a povinnosti stanovené zákony.

  • Právní postavení: Fyzická osoba má schopnost nést právní povinnosti a mít práva, např. vlastnit nemovitost, uzavírat smlouvy, získávat a vlastnit majetek.

  • Identifikace: Fyzické osoby jsou identifikovány jménem, příjmením a dalšími osobními údaji, jako je datum narození nebo adresa bydliště.

  • Zdanění: Fyzické osoby podléhají zdanění svých příjmů na základě daňových zákonů.

Fyzická osoba

Rozdíly mezi fyzickou osobou a právnickou osobou

  • Existence: Zatímco fyzická osoba existuje od svého narození do smrti, právnická osoba (např. společnost nebo občanské sdružení) existuje od svého založení do zániku.

  • Zakládání: Fyzická osoba vzniká narozením, zatímco právnická osoba je založena na základě právního aktu a je zapsána do obchodního rejstříku.

  • Zodpovědnost: Fyzická osoba nese neomezenou osobní zodpovědnost za své dluhy. V případě právnických osob je zodpovědnost často omezena na majetek společnosti.

  • Zdanění: Zatímco fyzické osoby platí daň z příjmů (Jak vyplnit daňové přiznání), právnické osoby obvykle platí daň z příjmu právnických osob.

Fyzická osoba je tedy základním stavebním kamenem společnosti, má specifická práva a povinnosti a je základním nositelem lidských práv a svobod. Porozumění tomuto pojmu je klíčem k chápání mnoha právních a ekonomických aspektů našeho života.

Dlouhodobý investiční produkt: Klíč k finanční stabilitě

Dlouhodobý investiční produkt: Klíč k finanční stabilitě

Od začátku roku 2024 mohou Češi využívat takzvaný dlouhodobý investiční produkt. Označuje se zkratkou DIP a má pomoci lidem lépe se finančně zabezpečit na dobu po odchodu do penze. Přečtěte si, jaká jsou pravidla dlouhodobého investičního produktu, kdo ho smí nabízet a do jakých nástrojů lze investovat.

Dotazy k Fyzická osoba

Články o Fyzická osoba

Dlouhodobý investiční produkt: Klíč k finanční stabilitě

Dlouhodobý investiční produkt: Klíč k finanční stabilitě

7.5.2024

Od začátku roku 2024 mohou Češi využívat takzvaný dlouhodobý investiční produkt. Označuje se zkratkou DIP a má pomoci lidem lépe se finančně zabezpečit na dobu po odchodu do penze. Přečtěte si, jaká jsou pravidla dlouhodobého investičního produktu, kdo ho smí nabízet a do jakých nástrojů lze investovat.

Půjčka na směnku: Kompletní průvodce pro bezpečné půjčování

Půjčka na směnku: Kompletní průvodce pro bezpečné půjčování

19.3.2024

Půjčka na směnku nemá s bezpečným půjčováním vůbec nic společného. To platí v oblasti osobních financí. U firemních bankovních úvěrů se setkáváme se směnkou běžně, a na kultivované úrovni. U osobních půjček jsou ovšem “peklem na zemi”. Ukážeme vám největší rizika směnky, když se použije k zajištění osobní půjčky. A přečtete si, po jakých alternativách sáhnout, aniž byste příliš riskovali.

Podáváte daňové přiznání? Dejte pozor na nejčastější chyby

Podáváte daňové přiznání? Dejte pozor na nejčastější chyby

13.2.2024

Blíží se jaro a s ním také jeden z důležitých úkolů daňových poplatníků - vyplnění růžového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Ačkoliv se jedná o každoroční záležitost, pro spoustu z nás nastává období bezesných nocí, kdy se nemůžeme dočkat, až “to” bude za námi. Není třeba být nervózní, při vyplňování stačí být obezřetný, většina chyb totiž vzniká pouhou nepozorností. A pokud přeci jen nějaká chybka vyvstane, je možné ve stanoveném termínu sjednat nápravu.

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2024, všechna práva vyhrazena