Banky.cz Slovník Povolení k užívání stavby

Povolení k užívání stavby

REKLAMA

Definice Povolení k užívání stavby

Dokončená stavba, případně část stavby schopná samostatného užívání je předmětem kolaudace, ve které získá povolení k užívání stavby. Povolení může být podle typu stavby a způsobu využití trvalé, či dočasné. Povolení vydává stavební úřad, nebo zejména v případě menších staveb autorizovaný stavební inspektor. 
Při uvádění stavby do užívání úřad nebo inspektor zkoumá zejména zda byla stavba provedena v souladu s povoleními, dodržení podmínek účastníků stavebního řízení, dále zkoumá doklady od hlavních technologií, dodržení zákonných norem.

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena