Banky.cz Slovník Znalecký posudek

Co je to Znalecký posudek

REKLAMA

Definice Znalecký posudek

Znalecký posudek je důležitý dokument, který poskytuje odborný názor nezávislého znalce na hodnotu nebo stav konkrétního majetku, aktiva nebo služby. Tento posudek hraje klíčovou roli ve finančním a právním světě, a to zejména při řešení sporů, úvěrových procesech, nebo při stanovení tržní hodnoty nemovitosti.

Co je znalecký posudek?

Znalecký posudek je dokument, který vytváří znalec, tj. odborník s hlubokými znalostmi a zkušenostmi v určité oblasti. Tento posudek obsahuje jeho profesionální názor na určitou problematiku spojenou s majetkem, aktivem nebo službou. Klíčové prvky znaleckého posudku zahrnují:

1. Odborný názor znalce

  • Posudek obsahuje jasné a fundované stanovisko znalce k otázce, která je předmětem posudku.

2. Doklady a analýzy

  • Znalci provádějí podrobný průzkum a analýzu relevantních informací, dat a dokumentů k podpoře svého stanoviska.

Znalecký posudek

Typy znaleckých posudků

Existuje několik různých typů znaleckých posudků, které se používají v různých oblastech a situacích:

1. Znalecký posudek o tržní hodnotě nemovitosti

  • Tento posudek stanovuje tržní hodnotu nemovitosti, což je klíčový prvek při koupi, prodeji nebo úvěrovém procesu.

2. Znalecký posudek o hodnotě majetku

  • Používá se pro stanovení hodnoty majetku společnosti nebo individuálního aktiva.

Více info v článku Oceňování nemovitostí z pohledu bank a pojišťoven

Co byste měli vědět

  • Znalecký posudek často hraje klíčovou roli v soudních sporech, kde pomáhá určit spravedlivé odškodnění nebo hodnotu majetku.

  • Banky a úvěrové instituce často vyžadují znalecký posudek jako součást procesu schvalování úvěru.

  • Podnikatelé mohou využít znalecký posudek při strategických rozhodnutích, jako je fúze, akvizice nebo ocenění podniku.

Nezapomeňte na daň z nabytí nemovitosti při její koupi

5.11.2019 Daně

Ať již kupujete byt, dům, pozemek či jinou nemovitost, nezapomeňte na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí (dříve známá jako daň z převodu nemovitosti). Někteří politici sice usilují o zrušení této daně, nicméně tato legislativní změna prozatím nebyla schválena a prozatím ani nic nenasvědčuje tomu, že by tato daň byla v nejbližší době zrušena.

Dotazy k Znalecký posudek

Nákup a prodej nemovitosti

29.8.2023 Reality

Dobrý den, mám koupenou nemovitost formou splátek, tudíž mám kupní smlouvu, ale v katastru zapsána jako vlastník logicky nejsem. V katastru nemovitostí budu vlastníkem až po splacení kupní částky. Ptám se - je zde někdo, kdo by nemovitost od prodávajícího koupil a následně prodal mé osobě formou splátek? Potřebují 2. mil korun na rekonstrukci dané nemovitosti. Kupní cena je již 3 650 000 Kč. Znalecký posudek rok starý odhad nemovitosti činí 7200.000 Kč . Prosím našel by se někdo kdo by tohle všechno po řešil po finanční i právní stránce? S pozdravem.

Dobrý den,

nemovitosti se prodávají/kupují trochu jinak. Kupující skládá do úschovy celou kupní cenu (na kterou si samozřejmě může půjčit např. formou hypotéky od banky), následně je na katastru kupující zapsán jako nový majitel nemovitosti a prodávající dostává z úschovy vyplacenou celou kupní cenu. Pokud si kupující na kupní cenu půjčil od banky (hypoteční úvěr), zapisuje se k nemovitosti zástavní právo ve prospěch banky (k výmazu zástavy dochází po splacení hypotéky). Nemovitosti se na splátky obvykle neprodávají, bylo by to velmi nepraktické (splácela byste nemovitost 30 let prodávajícímu a neměla byste jistotu, že k převodu nemovitosti skutečně dojde - prodávající by mohl s nemovitosti skončit v exekuci/insolvenci). 

ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena