Banky.cz Štítky zahraniční banka

Obsah na téma zahraniční banka

Stránky kde se pojem vyskytuje:
Srovnání
Produkty
Vedení účtu měsíční poplatek za vedení běžného účtu; je-li bezplatné vedení účtu podmíněno složitější podmínkou (povinnost mít úvěr, pravidelný příjem atd.), je uveden poplatek při nesplnění podmínky
Bankomat cizí poplatek za výběr z bankomatu v ČR ze sítě bankomatů cizích bank
Okamžité platby banka podporuje okamžité platby
Aktivní účet pro studenty a děti
Více informací
Vedení účtu
0
Bankomat cizí
0
Okamžité platby
Ano
TIP BANKY.CZ
Sjednat online
Více informací
TIP BANKY.CZ
Sjednat online
mKonto pro děti
Více informací
Vedení účtu
0
Bankomat cizí
0
Okamžité platby
Ano
TIP BANKY.CZ
Sjednat online
Více informací
TIP BANKY.CZ
Sjednat online
Chytrý účet pro podnikatele
Více informací
Vedení účtu
0
Bankomat cizí
0
Okamžité platby
Ano
Více informací
Multiměnový účet
Více informací
Vedení účtu
0
Bankomat cizí
0
Okamžité platby
Ne
Více informací
Exkluzivní účet
Více informací
Vedení účtu
750
Bankomat cizí
0
Okamžité platby
Ano
Více informací
Chytrý účet
Více informací
Vedení účtu
0
Bankomat cizí
0
Okamžité platby
Ano
TIP BANKY.CZ
Sjednat online
Více informací
TIP BANKY.CZ
Sjednat online
Aktivní účet
Více informací
Vedení účtu
49
Bankomat cizí
0
Okamžité platby
Ano
TIP BANKY.CZ
Sjednat online
Více informací
TIP BANKY.CZ
Sjednat online
Slovník

Pobočka zahraniční banky

…ém bankovním trhu organizační složka zahraniční banky, která tvoří součást zahraniční banky a která vykonává na našem území bankovní činnost. Zahraniční banka se sídlem v zemích EU smí na českém území vykonávat bankovní činnost, pokud byl při zřízení zahraniční banky dodržen postup s…

Zastoupení zahraniční banky

Zastoupením neboli reprezentací zahraniční banky se rozumí organizační složka zahraniční banky, která na území ČR nepodniká a ani neuzavírá obchody. Reprezentace zahraniční banky pouze zprostředkovává styk mezi zastupovanou zahraniční bankou a českými orgány a institucemi. Může posk…

Bankovní licence

Rozhodnutí vydané Českou národní bankou, na jehož základě smí česká akciová společnost nebo pobočka zahraniční banky vykonávat na českém trhu bankovní činnosti. Základní činností banky je přijímání vkladů. V bankovní licenci je vždy uvedeno, k jakým činnostem na bankovním trhu získal…

Bankovní notifikace

…ká činnosti pobočky zahraniční banky na českém trhu. Notifikací je v bankovním světě v podstatě pouhé oznámení. Centrální banka státu, kde má zahraniční banka sídlo, oznámí České národní bance zamýšlené činnosti, které hodlá pobočka zahraniční banky na našem území vykonávat. Činnost …

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena