Banky.cz Slovník Pobočka zahraniční banky

Co je to Pobočka zahraniční banky

REKLAMA

Definice Pobočka zahraniční banky

Pobočkou zahraniční banky je na českém bankovním trhu organizační složka zahraniční banky, která tvoří součást zahraniční banky a která vykonává na našem území bankovní činnost. Zahraniční banka se sídlem v zemích EU smí na českém území vykonávat bankovní činnost, pokud byl při zřízení zahraniční banky dodržen postup stanovený právem EU. 

Co se týká pobočky zahraniční banky, která má sídlo mimo země EU, smí u nás vykonávat činnost banky jen tehdy, když u České národní banky prošla licenčním řízením a získala bankovní licenci. Provoz jakékoliv pobočky zahraniční banky podléhá v ČR dohledu dvou bankovních autorit - jejího domovského státu, ale též České národní banky.


Dotazy k Pobočka zahraniční banky

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena